Årliga räntan 1539-1630

Avskrifter av de Transtrandsbor som omnämns i de årliga räntor som återfinns i Dalarnas landskapshandlingar. Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

1539:4 sid 11

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
				
Lars
				
Per
				
… Erik
				

				
Nils
Halvard
				

1541:9 sid 65

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
				
Lars Ingvaldsson
				
Per
Björn …
				
… Erik
Jöns Persson
				

				
Nils
Halvard
				

1543:9 sid 38

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
				
Lars Ingvaldsson
				
Per
Björn …
				
… Erik
Jöns Persson
				

				
Nils
Halvard
				

1545:5 sid 36

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
				
Lars Ingvaldsson
				
Per
Björn …
				
Erik
Jöns Persson
				

				
Nils
Halvard
				

1546:12 sid 68

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jon
Erik
Per
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Lars Nilsson
Hans
				
Halvard
Trond
Nils
				

1547:10 sid 46

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Bosson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
Lars Nilsson
Nils Jonsson
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1549:13 sid 43

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Botsson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
Lars Nilsson
Nils Jönsson
				
Halvard
Tord
Nils Engelbrektsson
				

1550:4 sid 37

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
ibm Ingeborg
				
Garpe Jöns
Erik
Per Botsson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
ibm Lars Nilsson
Nils Jonsson
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1551:3 sid 46

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Botvidsson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
ibm Lars Nilsson
Nils Jönssons hustru
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1552:8 sid 2

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Bosson
				
Arvid
…
…
…
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
ibm Lars Nilsson
Nils Jönsson
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1556:7 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Bosson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
… Persson
Ilian
Halvards Marit
ibm Lars Nilsson
Nils Jönsson
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1557:1 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Bosson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
ibm Lars Nilsson
Nils Jönsson
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1558:1 sid 3

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Gullbrand
Jon Olofsson
Per
				
Gunnar
Olof
Erik
Lars
Björn
				
Jon Hansson
Per
Björn
				
Garpe Jöns
Erik
Per Bosson
				
Arvid
Jon Larsson
Simon
Karin
Jon Persson
Ilian
Halvards Marit
ibm Lars Nilsson
Nils Jönsson
				
Halvard
Trond
Nils Engelbrektsson
				

1559:6 sid ? (SKADAD)

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Engelbrekt
Per Olofsson
				
Gunnar
Olof Persson
Östen
Lars Engelbrektsson
Erik Halvardsson
				
Jon Hansson
Per Olofsson
Björn …
				
…
Jon Eriksson
Per Bondesson
Per Jönsson
Arvid Jonsson
				
Jon Larsson
Halvards (Hatte)
Erik …
Ilian
Marit
				

				

1562:16 sid 118

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Per Olofsson
				
Gunnar
Lars Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Halvardsson
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
Björn (Hedensson)
				
Jon Eriksson
Per Bondesson
Per Jönsson
Erik Jönsson
				
Per Jönsson
Arvid Jonsson
Jon Larsson
Olof Östensson
Halvard Halvardsson
…
Jon Persson
Ilian Östensson
Jon Iliansson
Marit änka
Lars Hansson
				
Lars Nilsson
Magnil änka
Halvard Larsson
				

1563:7 sid 109

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Per Olofsson
				
Gunnar
Lars Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Halvardsson
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
Björn (Hedensson)
				
Jon Eriksson
Per Bondesson
Per Jönsson
Erik Jönsson
				
Per Jönsson
Arvid Jonsson
Jon Larsson
Olof Östensson
Halvard Halvardsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Ilian Östensson
Jon Iliansson
hustru Marit
Lars Hansson
				
Lars Matsson
hustru Marit
Halvard Larsson
				

1564:14 (SKADAD)

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs

				

				

				

				

				

				

1569:15 sid 2

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Per Olofsson
				
Gunnar
Nils Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Halvardsson
				
…
…
… (Hedensson)
				
… Eriksson
Per Bondesson
Per Jönsson
Erik Jönsson
				
Per Jönsson
Arvid Jonsson
Jon Larsson
Olof Jönsson
Gulmund Gulmundsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Ilian Östensson
… Eriksson
Marit …
Lars …
				
Lars Nilsson
Halvard Larsson
				

1570:20 sid 97

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Engelbrektsson
Ingevald Persson
				
Per Gunnarsson
Nils Olofsson
ibm … Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
ibm Karin …
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
hustru Ramborg
				
hustru Karin
hustru Kerstin
hustru Ingeborg
Erik Jonsson
				
Erik Persson
Mats Arvidsson
Olof Jönsson
Olof Östensson
Halvard Halvardsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Halvard Iliansson
Jon Iliansson
Jöns Simonsson knekt
Jon Larsson knekt
Per Bondesson
				
hustru Marit
Halvard Larsson
				

1571:5 sid 100

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Engelbrektsson
Ingevald Persson
				
Per Gunnarsson
Nils Olofsson
ibm (Hijen) Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
änkan Karin
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
hustru Ramborg
				
hustru Karin
hustru Kerstin
hustru Ingeborg
Erik Jonsson
				
Erik Persson
Mats Arvidsson
Olof Jönsson
Olof Östensson
Halvard Halvardsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Halvard Iliansson
Jon Iliansson
Jöns Simonsson knekt
Jon Larsson knekt
Per Bondesson
				
hustru Marit
Halvard Larsson
				

1572:13 sid 85

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Engelbrektsson
Ingevald Persson
				
Per Gunnarsson
Nils Olofsson
ibm (Heijen) Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
änkan Karin
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
hustru Ramborg
				
hustru Karin
hustru Kerstin
hustru Ingeborg
Erik Jonsson
				
Erik Persson
Mats Arvidsson
Olof Jonsson
Olof Östensson
Halvard Halvardsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Halvard Iliansson
Jon Iliansson
Simon Jönsson
Jon Larsson knekt
knekt Per Bondesson
				
hustru Marit
Halvard Larsson
				

1573:6 sid 87

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Engelbrektsson
Ingevald Persson
				
Per Gunnarsson
Nils Olofsson
ibm … Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
änka Karin
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
hustru Ramborg
				
hustru Karin
hustru Kerstin
hustru Ingeborg
Erik Jonsson
				
Erik Persson
Mats Arvidsson
Olof Jonsson
Olof Östensson
Halvard Halvardsson
Lars Gudormsson
Jon Iliansson död
Simon Jonsson
Jon Larsson knekt
knekt Per Bondesson
				
hustru Marit
Halvard Larsson
				

1574:11 sid 89

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
				
Per Gunnarsson
Nils Olofsson
ibm … Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
änka Kerstin
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
hustru Ramborg
				
hustru Kerstin
hustru Karin
hustru Ingeborg
ibm Erik Jonsson
				
Erik Persson
Mats Arvidsson
Olof Jönsson
Olof Östensson
Olof Knutsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Halvard Iliansson
Simon Jonsson knekt
Jon Larsson knekt
Per Björnsson
				
hustru Marit
Halvard Larsson
				

1576:2 sid ?

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
hustru Kerstin
Per Gunnarsson
Heden Olofsson
Nils Olofsson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
hustru Kerstin
				
… Hansson
… Halvardsson
… Jonsson
				
Erik Jönsson
hustru Ingeborg
hustru Kerstin
hustru Karin
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Per Bondesson
Olof Jonsson
Olof Östensson
Jon Persson
Lars Gudormsson
Erik …
Kerstin …
hustru Marit
Jöns Simonsson
Olof Knutsson
Jon Larsson
Karin …
				
Halvard Larsson
Nils Larsson
Olof …
Bonde Jönsson
				

1577:4 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
				
Per Gunnarsson
Nils Olofsson
ibm hustru …
Östen Björnsson
Olof Larsson
Erik Larsson
hustru Kerstin
				
Jon Hansson
Per Halvardsson
hustru Ramborg
				
Nils Persson
hustru Kerstin
hustru Ingeborg
Erik Jönsson
				
Erik Persson
Mats Arvidsson
Olof Jonsson
Olof Östensson
Olof Knutsson
Lars Gudormsson
Jon Persson
Halvard Iliansson
Jöns Simonsson
Jon Larsson
Per Bondesson
				
hustru Maria
Halvard Larsson
				

1578:11 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Lars Larsson
hustru Torgun
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Olof Larsson
hustru Kerstin Olof Halvardssons
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
hustru Kerstin
hustru Karin
Mats Persson
Erik Jönsson
hustru Ingeborg
Erik Persson
Nils Persson knekt
				
Mats Arvidsson knekt
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Olof Jonsson
Olof Östensson
Jon Persson
Lars Gudormsson
Olof Knutsson
Halvard Persson
Jöns Simonsson
änkan Kerstin
Erik Gudsormsson
Jon Larsson
				
Halvard Gudsormsson
hustru Marit
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1579:10 sid ?

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
hustru Kerstin
Per Gunnarsson
Jakob Hedensson
Nils Olofsson
Östen Björnsson
Per Larsson
Erik Larsson
hustru Kerstin
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
Erik Jönsson
hustru Ingeborg
hustru Kerstin
Mats Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
hustru Marit
Mats Arvidsson knekt
Per Bondesson
Olof Jönsson
Olof Östensson
Jon Persson
hustru Brita
Erik …
Halvard Persson
Jöns Simonsson
Olof Knutsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
hustru Marit
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
Ingevald Larsson
				

1580:12 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Lars Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
hustru Kerstin Olof Halvardssons
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
hustru Kerstin
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
hustru Ingeborg
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson knekt
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Olof Jonsson
Olof Östensson
Jon Persson död
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Jöns Simonsson
hustru Kerstin änka
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
hustru Marit
ibm …
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1581:1 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
-
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
-
-
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
hustru Kerstin
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
-
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson
-
Olof Jonsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Jöns …
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Gudmund Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1582:11 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Lars Larsson knekt
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
Lars Jonsson
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Knut Olofsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1583:14 sid 3

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Lars Larsson knekt
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
Lars Jonsson
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Knut Olofsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1584:13 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Jon Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
hustru Sigrid
				
Lars Jonsson
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Knut Olofsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1585:9 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Jon Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
Lars Jönsson
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Knut Olofsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Hatt
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1586:1 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Jon Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
Lars Jönsson
ibm …
Erik Persson
Mats Persson
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Knut Olofsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1587:13B sid 196

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Jon Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Nils Olofsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Johan Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
Lars Jönsson
Erik Persson
(änkan i …)
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Knut Olofsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Hatts
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson
				

1588:9B sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Ingevald Persson
Erik Larsson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
hustru Kerstin
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Jon Hansson
Tore Persson
Olof Jonsson
Ingevald …
				
Lars Jonsson
Erik Persson
hustru Ingeborg
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Arvidsson knekt
Per Bondesson
Olof Jonsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Olof Knutsson
Hatt Persson
Jon Persson död
ibm Tore Gullbrandsson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Hattsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Bonde Jönsson död
				

1589:10 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Erik Larsson
Torgord Eriksson nybyggare
-
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Olof Nilsson nybyggare
-
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Mats Jonsson
Tore Persson
Mats Persson
-
Ingemar Persson
				
Lars …
Erik Persson
hustru Ingeborg
Erik Jönsson
-
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Lars Arvidsson
Per Bondesson
-
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
-
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
-
Olof Bondesson nybyggare
				

1590:4 sid ?

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Erik Larsson
-
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
-
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Mats Jonsson
Tore Persson
-
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
Lars Jonsson
Erik Persson
hustru Ingeborg
-
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Lars Arvidsson
-
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
-
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
-
Olof Bondesson
				

1591:9 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Erik Larsson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Olof Nilsson
Per Larsson
... Olofsdotter
				
Mats Jonsson
Tore Persson
Mats Persson
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
Lars Jonsson
Erik Persson
hustru Ingeborg
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
-
Per Bondesson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
-
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1592:9 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Erik Larsson
Torgord Eriksson
-
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
-
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Mats Jonsson
-
Mats Persson
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
Lars Jonsson
-
hustru Ingeborg
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
-
				
Mats Arvidsson
Lars Arvidsson
Per Bondesson
Knut Olofsson
-
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
-
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm …
Erik Halvardsson
-
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1593:11 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Erik Larsson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen Björnsson
Olof Larsson
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Mats Jönsson
Tore Persson
Mats Persson
Olof Jönsson
Ingevald Persson
				
Lars Jönsson
Erik Persson på Heden
hustru Ingeborg
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Lars Arvidsson
Per Bondesson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Tore Gullbrandsson
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1595:2 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
-
Jöns Persson
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Östen  Björnsson
-
Per Larsson
Karin Olofsdotter
Erik Larsson
				
Mats Jonsson
Tore Persson
-
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Olof Engelbrektsson
-
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Lars Arvidsson
-
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
-
Tore Gullbrandsson
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Erik Halvardsson
-
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1597:5 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
Torgord Eriksson
-
				
Per Gunnarsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Olof Östensson
Olof Nilsson
Per Larsson
…
Erik Larsson
				
Mats Jonsson
Tore Persson
Mats Persson
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
-
Erik Persson
Olof Engelbrektsson
Erik Jönsson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
-
Lars Arvidsson
Per Bondesson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
-
Halvard Persson
hustru Kerstin
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Gudorm Halvardsson
Erik Halvardsson
-
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1600:6 sid 38

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
-
Olof Ingevaldsson
Lars Eriksson
ibm Nils Eriksson
Torgord Eriksson
-
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
Jakob Hedensson
Olof Östensson
-
Olof Nilsson
Erik Larsson
				
Mats …
Tore Persson
-
Ingevald Persson
				
hustru Maria
Erik Persson på Heden
Olof Engelbrektsson
-
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Lars Arvidsson
-
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
-
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
-
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1604:8 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson knekt
ibm Lars Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Johan Östensson
hustru Kerstin
Olof Persson knekt
hustru Karin
Olof Eriksson knekt
ibm Johan Eriksson
				
Mats Jonsson
hustru Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson knekt
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Erik Olofsson
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Gudormsson
Jon Larsson knekt
ibm Nils Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1605:6 sid 2

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
ibm Lars Eriksson knekt 1/4
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson knekt
Karin Olofsdotter
Olof Eriksson
ibm  Johan Eriksson 1/2
				
Mats Jonsson
hustru Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
Ingevald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson knekt
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustru Karin
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1606:5 sid 3

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
ibm Lars Eriksson
ibm Henrikssons hustru
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson knekt
ibm … Larssons hustru
hustru Karin
Olof Eriksson knekt
ibm Johan Eriksson
				
Mats Jonsson
hustru Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
ibm Olof Persson knekt
Ingevald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustru Karin
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Gudormsson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1607:14 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
-
-
-
-
-
				
-
-
-
-
-
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof -
				
Mats -
hustru Ingeborg
hustru Marit
-
-
				
-
Erik Persson
Per Matsson
Halvard -
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Andersson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustru Karin
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Erik Larsson
Evert Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1608:6 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Olof Engelbrektsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson
hustru Karin
Olof Eriksson
				
Mats Tomasson
hustru Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
Ingvald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Andersson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustru Karin
Jöns Simonsson
hustru Brita
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Gudmundsson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1609:4 sid 2

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson änkling
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild änka
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson
ibm …
Östen Eriksson
Olof Eriksson
ibm Johan Eriksson k 1/4
				
Olof Jonsson
Olof Toresson
ibm knekt under Nils Tomassons fana brukar allt
hustru Marit änka
Olof Persson 1/3
ibm Johan Larsson 2/3
ibm …
Ingvald Persson
				
Erik Larsson
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Per Eriksson änkling
hustru Karin änka
Olof Jönsson
Olof Larsson
Halvard Persson
ibm …
Erik Larsson fjärdingsman
Arvid Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1610:11 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustr. Ragnhild änka
Johan Östensson
ibm …
Heden Nilsson
Olof Persson
ibm …
Östen Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jonsson
Olof …
ibm …
hustru Marit
Olof Persson 1/3
ibm Johan Nilsson 1/3
ibm …
Ingvald Persson
				
Erik Larsson
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Per Eriksson änkling
hustru Karin
Olof Jonsson
Olof Larsson
Halvard Persson
ibm …
Erik Larsson fjärdingsman
Arvid Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1612:8 sid 46

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Torgord Eriksson
Lars Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustr. Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jonsson
hustru Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
Ingvald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustru Karin
Olof Jonsson
Olof Larsson
Halvard Persson
Erik Larsson
Evert Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1613:14 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Lars Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustrun Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jonsson
hustrun Ingeborg
Per Matsson
Olof Jonsson
Ingvald Pålsson
				
Erik Larsson
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson Garpe
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
Olof Jonsson
Olof Larsson
Halvard Persson
Erik Larsson
Evert Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1614:8 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Lars Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jöns Larsson
Gudmund Larsson
hustrun Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson knekt
Olof Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jönsson
hustrun Ingeborg
Per Matsson
Johan Nilsson
Ingvald Pålsson
				
Erik Larsson
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Matsson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
ibm …
Olof Jönsson
Olof Larsson
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Evertsson
Jöns Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1615:10 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Nils Evaldsson
Torgord Evertsson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustrun Ragnhild
Johan Östensson
ibm Jöns Tomassons fana 1/2
Heden Nilsson
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof Persson
ibm …
				
Mats Jonsson
hustrun Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
Ingvald Persson
				
hustrun Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Månsson
Jon Larsson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustrun Karin
Olof Jönsson
ibm knekt Simon Jönsson brukar 1/4
hustru Brita
Halvard Persson
Erik Larsson fjärdingsman
Evert Eriksson
Nils Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1616:1 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Lars Eriksson
Tore Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
-
-
… Nilsson
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jönsson
hustru Ingeborg
Per Matsson
Olof Jonsson
Ingvald Persson
				
Erik Larsson
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Mauritsson
Jöns Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
Olof Jönsson
Olof Larsson
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1617:1 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Mats Larsson
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustrun Ragnhild
Johan Östensson
ibm Lars Olofsson 1/2
Heden Nilsson
Måns Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
ibm Måns Persson 1/5
				
Mats Jönsson och Olof Jonsson
hustrun Ingeborg
ibm Olof Toresson k. Allt
Per Matsson
Olof Jönsson
Ingvald Persson
				
hustrun Marit
Erik Persson på Heden fjärdingsman
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
ibm Jakob Björnsson kvarterm.
Erik Mårtensson
Jon Persson
Erik Larsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
Olof Jönsson
ibm Simon Jönsson k. 1/4
hustrun Gölin
Halvard Persson
Erik Larsson fjärdingsman
Evert Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1618:11 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Nils Eriksson
Torgord Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Johan Östensson
Heden Nilsson
Måns Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
ibm Måns Persson k 1/5
				
Mats Jönsson och Olof Jönsson
hustrun Ingeborg
ibm Olof Toresson k. allt
Per Matsson
Olof Jönsson
Ingvald Persson
				
hustrun Marit
Erik Persson på Heden
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
ibm Jakob Björnsson kvarterm.
Erik Mårtensson
Jon Persson
Erik Larsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
Olof Jonsson
ibm Simon Jönsson k 1/4
hustrun Gölin
Halvard Persson
Erik Larsson fjärdingsman
Evert Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1619:14 sid 37

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Lars Eriksson
Tore Eriksson
Jöns Persson
				
Jon Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Jon Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jönsson
hustrun Ingeborg
Per Matsson
Olof Jonsson
Ingvald Persson
				
Erik Larsson
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Arvidsson
Erik Matsson
Jöns Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
Olof Jonsson
Olof Larsson
Halvard Persson
Erik Larsson
Erik Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1620:2 sid 1

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Olof Ingevaldsson
Torgord Eriksson
Nils Eriksson
Jöns Persson
				
Jöns Larsson
Gudmund Larsson
hustru Ragnhild
Jon Östensson
Heden Nilsson
Olof Persson
Östen Eriksson
Olof Eriksson
				
Olof Jonsson
hustru Ingeborg
hustru Marit
Olof Jonsson
Ingvald Persson
				
hustru Marit
Erik Persson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Björn Persson
Erik Persson
Nils Persson
				
Mats Andersson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
hustru Karin
Olof Jonsson
Olof Larsson
Halvard Persson
Erik Larsson
Evert Eriksson
Jon Larsson
				
Nils Halvardsson
Erik Halvardsson
Nils Larsson
Ingevald Larsson
Olof Trondsson
Olof Bondesson
				

1629:6 sid 35

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Tomas Björnsson
Lars Eriksson
Nils Eriksson
Olof Torgordsson
				
Nils Gudmundsson
Mats Jonsson
Gunnar Jonsson
Heden Nilsson
Per Jakobsson
Per …
hustru Anna
Olof Eriksson
Olof Persson
				
Halvard …
Olof …
Olof Matsson
Hans Nilsson
				
Erik Larsson
Halvard Eriksson
Halvard Staffansson
Per Matsson
Knut Eriksson
				
Olof Eriksson
Olof Larsson
Jon Persson
Knut Olofsson
hustru Ingeborg
Per Eriksson
Olof Jönsson
Jöns Halvardsson
Evert Eriksson
Erik Larsson
				
Nils Halvardsson
Halvard Eriksson
hustru Ragnhild
Knut Nilsson
Nils Olofsson
Erik Olofsson
				

1630:13 sid 3

SälenLångstrandBergaVörderåsTranstrandHöknäs
Erik Olofsson
Tomas Björnsson
Olof Torgordsson
Nils Eriksson
				
Gunnar Jonsson
Mats Jonsson
Nils Gudmundsson
Per Jakobsson
Olof Johansson
Heden Nilsson
Olof Persson
Olof Östensson
Olof Eriksson
				
Olof Jonsson
Olof Toresson
Olof Matsson
Johan Nilsson
Ingevald Persson
				
Erik Larsson
Knut Eriksson
Per Matsson
Halvard Eriksson
Tomas Björnsson
Olof Eriksson
				
Mats Arvidsson
Erik Mårtensson
Jon Persson
Knut Olofsson
Olof Knutsson
Per Eriksson
Halvard Jönsson
Jöns Halvardsson
Erik Larsson
Knut Eriksson
Daniel Hansson
				
Nils Halvardsson
Halvard Eriksson
hustru Ragnhild
Knut Nilsson
Nils Olofsson
Erik Olofsson