Mantalslängder 1642-1680

Avskrifter av Transtrandsborna omnämnda i Limas församlings mantalslängder. Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

Mantal 1642

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 dräng
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Torgålssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bonde Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 piga
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 piga
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 piga

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 dotter
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Mats Erikssons hushåll: 1 dotter
Knut Olofssons hushåll: 1 son, 1 dräng, 1 piga
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son
Halvard Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 döttrar, 1 dräng
korpralen Halvards hushåll: 1 son
Myre Daniels hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
		

Mantal 1643

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
hustru Marits hushåll: 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Olof Torgålssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 dotter
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 sonhustru, 1 piga
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Erikssons hushåll: 1 hustru
Jön Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Halvard Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 son
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 piga
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 3 döttrar
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
korpral Halvard Olofssons hushåll: -
Myre Daniel Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Jon Nilssons hushåll: 1 hustru, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
		

Mantal 1644

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
hustru Marits hushåll: 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 piga
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hanssons hushåll: 1 hustru, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 sonhustru
Olof Larssons hustru: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Mats Erikssons hushåll: 1 dotter
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Halvard Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 dräng
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dräng, 1 piga
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru, 1 dräng, 1 piga
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
korpral Halvard Olofssons hushåll: 1 son, 1 sonhustru

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 dräng
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Jon Nilssons hushåll: 1 hustru, 1 dräng
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
		

Mantal 1645

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
hustru Marits hushåll: 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Toressons hushåll: 1 bonde
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Staffan Pålssons hushåll: 1 bonde
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Mats Erikssons hushåll: 1 bonde
Kunt Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 dräng
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 2 döttrar, 1? dräng
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1646

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
hustru Marits hushåll: 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 piga
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Staffan Pålssons hushåll: 1 bonde
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Erik Jönssons hushåll: -
Jon Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 dräng
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1647 (svårläst)

Sälen
Olof Erikssons hushåll
hustru Marits hushåll
Olof Larssons hushåll
Olof Nilssons hushåll
hustru Ingeborgs hushåll

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll
Mats Jonssons hushåll
Heden Nilssons hushåll
Per Östenssons hushåll
Olof Erikssons hushåll
hustru Gölins hushåll
hustru Karins hushåll
Lars Perssons hushåll
Olof Perssons hushåll
Johan Erikssons hushåll
Heden Månssons hushåll

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll
Hans Toressons hushåll
Erik Olofssons hushåll
Olof Matssons hushåll
hustru Gertruds hushåll

Vörderås
Mats Olofssons hushåll
Staffan Pålssons hushåll
Halvard Staffanssons hushåll
Erik Larssons hushåll
Per Matssons hushåll
Lars Knutssons hushåll
Olof Halvardssons hushåll
Myre Daniels hushåll

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll
Olof Larssons hushåll
Mats Erikssons hushåll
Jon Perssons hushåll
Nils Olofssons hushåll
Per Perssons hushåll
Olof Jönssons hushåll
Halvard Jönssons hushåll
Jöns Halvardssons hushåll
Per Evertssons hushåll
Mickel Perssons hushåll
Lars Erikssons hushåll

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll
Knut Nilssons hushåll
Jon Nilssons hushåll
Erik Olofssons hushåll
		

Mantal 1648

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
hustru Gölins hushåll: 1 hustru, 1 piga
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 bonde
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Staffan Pålssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde
Myre Daniels hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Mats Erikssons hushåll: 1 bonde
Jon Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Erikssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dräng
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 dräng, 1 piga
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1649

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Heden Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Gölings hushåll: 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Berga
Staffan Ingvaldssons hushåll: 1 bonde
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Staffan Pålssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde
Myre Daniel Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Jon Perssons hushåll: 1 bonde
Per Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 dräng, 1 piga
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Gudmund Ingevaldssons hushåll: 1 hustru
Knut Nilssons hushåll: 1 bonde
Jon Nilssons hushåll: 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1650

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 3 pers
hustru Marits hushåll: 2 pers
Olof Larssons hushåll: 3 pers
Olof Nilssons hushåll: 4 pers
hustru Ingeborgs hushåll: 1 pers

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 4 pers
Mats Jonssons hushåll: 4 pers
Nils Hedenssons hushåll: 4 pers
Per Östenssons hushåll: 2 pers
hustru Karins hushåll: 1 pers
Olof Erikssons hushåll: 2 pers
hustru Gölings hushåll: 1 pers
Lars Perssons hushåll: 3 pers
Olof Perssons hushåll: 3 pers
Johan Erikssons hushåll: 2 pers
Heden Månssons hushåll: 4 pers

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 pers
Erik Olofssons hushåll: 2 pers
Mats Olofssons hushåll: 2 pers
Staffan Pålssons hushåll: 3 pers
Halvard Staffanssons hushåll: 2 pers
Erik Larssons hushåll: 3 pers
Per Matssons hushåll: 5 pers
Lars Knutssons hushåll: 3 pers
Olof Halvardssons hushåll: 1 pers
Myre Daniels hushåll: 2 pers
Olof Jönssons hushåll: 2 pers

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 4 pers
Tomas Halvardssons hushåll: 2 pers
Erik Jönssons hushåll: 2 pers
Jon Perssons hushåll: 1 pers
Per Nilssons hushåll: 2 pers
Per Perssons hushåll: 4 pers
Olof Jönssons hushåll: 3 pers
Simon Jönssons hushåll: 2 pers
Mats Jönssons hushåll: 2 pers

Mornäs
Per Evertssons hushåll: 2 pers
Mickel Perssons hushåll: 4 pers
Lars Erikssons hushåll: 2 pers

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 2 pers
Olof Perssons hushåll: 2 pers

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 3 pers
förare Gudmunds hushåll: 1 pers
Knut Nilssons hushåll: 2 pers

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 pers
Erik Olofssons hushåll: 2 pers
		

Mantal 1651

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 3 pers
hustru Marits hushåll: 2 pers
Olof Larssons hushåll: 3 pers
Olof Nilssons hushåll: 5 pers
hustru Ingeborgs hushåll: 1 pers

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 4 pers
Mats Jonssons hushåll: 4 pers
Nils Hedenssons hushåll: 4 pers
Per Östenssons hushåll: 2 pers
hustru Karins hushåll: 1 pers
Olof Erikssons hushåll: 2 pers
hustru Gölins hushåll: 1 pers
Lars Perssons hushåll: 3 pers
Olof Perssons hushåll: 3 pers
Johan Erikssons hushåll: 2 pers
Heden Månssons hushåll: 4 pers

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 pers
Erik Olofssons hushåll: 2 pers
Mats Olofssons hushåll: 3 pers
hustru Kerstins hushåll: 1 pers
Halvard Staffanssons hushåll: 2 pers
Erik Larssons hushåll: 3 pers
Knut Perssons hushåll: 5 pers
Lars Knutsson hushåll: 3 pers
Olof Halvardssons hushåll: 1 pers
Myre Marits hushåll: 2 pers
Olof Jönssons hushåll: 2 pers

Transtrands kyrkby
Olof Erikssons hushåll: 4 pers
Tomas Halvardssons hushåll: 2 pers
Erik Jönssons hushåll: 2 pers
Jon Perssons hushåll: 1 pers
Per Nilssons hushåll: 2 pers
Per Perssons hushåll: 4 pers
Olof Jönssons hushåll: 3 pers
Simon Jönssons hushåll: 2 pers
Mats Jönssons hushåll: 2 pers
Per Evertssons hushåll: 2 pers
Mickel Perssons hushåll: 4 pers
Lars Erikssons hushåll: 2 pers

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 3 pers
Gudmund Ingvaldssons hushåll: 1 pers
Knut Nilssons hushåll: 2 pers

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 pers
Erik Olofssos hushåll: 2 pers

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 2 pers
Olof Perssons hushåll: 2 pers
		

Mantal 1652

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 2 pers
hustru Marits hushåll: 2 pers
Olof Nilssons hushåll: 4 pers
Olof Larssons hushåll: 3 pers
Östen Erikssons hushåll: 1 pers
hustru Ingeborgs hushåll: 1 pers

Långstrand
Nils Gudmundssons hushåll: 4 pers
Mats Jonssons hushåll: 3 pers
Nils Hedenssons hushåll: 4 pers
Per Östenssons hushåll: 2 pers
Olof Erikssons hushåll: 2 pers
hustru Gölings hushåll: 2 pers
Lars Perssons hushåll: 3 pers
Olof Perssons hushåll: 2 pers
Johan Erikssons hushåll: 2 pers
Heden Månssons hushåll: 4 pers

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 pers
Erik Olofssons hushåll: 2 pers
Mats Olofssons hushåll: 3 pers
Olof Perssons hushåll: 2 pers
Halvard Staffanssons hushåll: 3 pers
Erik Larssons hushåll: 3 pers
Knut Perssons hushåll: 4 pers
Lars Knutssons hushåll: 3 pers
Olof Halvardssons hushåll: 1 pers
Myre Daniel Hanssons hushåll: 2 pers
Olof Jönsson i Källans hushåll: 2 pers

Transtrands kyrkby
Erik Olofssons hushåll: 4 pers
Tomas Halvardssons hushåll: 2 pers
Jon Perssons hushåll: 1 pers
Per Nilssons hushåll: 2 pers
Per Perssons hushåll: 4 pers
Olof Jönssons hushåll: 3 pers
Simon Jönssons hushåll: 2 pers
Mats Jönssons hushåll: 3 pers
Per Evertssons hushåll: 3 pers
Mickel Perssons hushåll: 4 pers
Lars Erikssons hushåll: 2 pers

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 2 pers
Olof Perssons hushåll: 2 pers

Höknäs
Halvard Erikssons hushåll: 3 pers
Mats Perssons hushåll: 2 pers
Jon Nilssons hushåll: 1 pers
Erik Olofssons hushåll: 2 pers
föraren Gudmunds hushåll: 1 pers
		

Mantal 1653

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 knekt (son Olof Tomasson)
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Nilssons söners hushåll: 3 söner, 2 döttrar (med en sonhustru)
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Persson med hustru Ingeborgs hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 inhyses (hustru Ingeborg)

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 knekt (Olof Olofsson)
Mats Hanssons hushåll: 1 hustru, 1 son (måg), 1 dotter, 1 knekt (Jon Matsson)
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 dotter
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 knekt (Gudmund)
Johan Erikssons hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Heden Månssons barns hushåll: 2 söner, 3 döttrar

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 knekt (Jon Eriksson)
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Myre Daniels hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 knekt (Erik Danielsson)
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter (sonhustru)
Lars Jönsson med hustrus hushåll: 2 husarma
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 knekt (Olof Nilsson)
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter (syster)
Olof Jönssons hushåll: 1 son, 2 döttrar (med sonhustru)
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter (sonhustru)

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 knekt (Hans …)
Olof Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
Halvard Erikssons mågs hushåll: 1 son (måg), 1 dotter, 1 knekt (Gudmund Ingevaldsson), 1 knekthustru/knektfolk
Mats Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
		

Mantal 1654

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Ingeborgs hushåll: 1 dotter, 1 husarm

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
soldaten Olof Olofssons hushåll: 1 soldat
Mats Jönssons hushåll: 1 hustru
mågen Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Matssons hushåll: 1 soldat
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 2 döttrar
Olof Hedensson,  tre döttrar

Berga
Staffan Ingevaldssons hushåll: 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 2 söner
Mats Olofssons hushåll: 1 soldat
Olof Halvardssons hushåll: 1 piga, 1 soldat, 1 soldathustru

Vörderås
Mats  Olofssons hushåll: 1 hustru, 2 söner
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Erikssons hushåll: 1 soldat
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bengts hustrus hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Myre Daniels hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Danielssons hushåll: 1 soldat
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 hustru, 2 döttrar
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Nilssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru
Staffan Perssons hushåll: 1 piga, 1 soldat, 1 soldathustru
Jöns Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 pigor
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Erik Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Erikssons hushåll: 2 söner, 1 dotter, 1 inhyses

Fiskarheden
Halvard Larssons/Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Erikssons hushåll: 1 soldat
Olof Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
Ilian Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Gudmund Ingevaldssons hushåll: 1 piga, 1 soldat, 1 soldathustru
Mats Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
		

Mantal 1655

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 soldat
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter (syster)
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Ingeborgs hushåll: 2 döttrar, 1 husarm

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 1 dotter
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar, 1 soldat
Mats Jönssons hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 soldat
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 dotter, 1 soldat, 1 soldathustru
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Johan Erikssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 soldat
Olof Perssons hushåll: 1 bonde
Olof Halvardssons hushåll: 1 son, 1 dotter, 1 soldat, 1 soldathustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 3 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 son, 3 döttrar
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Nilssons hushåll: 1 hustru, 1 soldat, 1 soldathustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
Olof Jönssons hushåll: 2 söner, 4 döttrar
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Erik Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Erikssons hushåll: 2 söner, 1 dotter

Fiskarheden
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat

Höknäs
Ilian Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Gudmund Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
		

Mantal 1656

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Nilssons hushåll: 1 hustru, 3 söner, 2 döttrar
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 2 döttrar

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
hustru Ingrids hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Halvardssons hushåll: 1 soldathustru, 1 inhyses
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 söner, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde 1 hustru
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Olof Larssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 3 döttrar
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Nilssons hushåll: 1 hustru, 1 soldathustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Olof Jönssons hushåll: 1 son, 3 döttrar
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
Ilian Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 2 pigor
Gudmund Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
		

Mantal 1657

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Nilssons hushåll: 1 hustru, 3 söner, 3 döttrar
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 dotter

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 hustru, 2 döttrar, 1 soldat
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 piga
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Heden Månssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 3 döttrar
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 son, 1 dotter, 1 husarm

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Nilssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat, 1 soldathustru
Jöns Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Simon Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad

Höknäs
Ilian Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 piga
Gudmund Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mats Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
		

Mantal 1658

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
änkan hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Lars Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 soldat
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Nilssons hushåll: 1 hustru, 3 söner, 3 döttrar, 1 soldat
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Brita Larsdotters hushåll: 1 dotter
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 2 döttrar

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 dotter, 1 soldat, 1 soldathustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 husarm
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 förlamad
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Björn Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 söner, 1 dotter, 1 husarm
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 piga
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 husarm
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
hustru Elin Johansdotters hushåll: 1 hustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Jöns Olofssons hushåll: 1 dotter, 1 soldat, 1 soldathustru
Brååfjärdingen
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
hustru Ingeborg Olofsdotters hushåll: 1 hustru

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
hustru Margareta Halvardsdotters hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Gudmund Ingevaldssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Perssons hushåll: 1 dotter, 1 soldat, 1 soldathustru
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
		

Mantal 1659

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
änkan hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 2 döttrar

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Mats Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 förlamad
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Heden Månssons hushåll: 1 hustru, 3 söner, 3 döttrar
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 hustru
Björn Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 döttrar
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Larssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 3 döttrar, 1 förlamad
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 husarm
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
hustru Elin Johansdotters hushåll: 1 hustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jöns Olofssons hushåll: 2 döttrar, 1 soldathustru
Brååfjärdingen
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Erik Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 son, 1 dotter, 1 förlamad, 1 husarm
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
hustru Margareta Halvardsdotters hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 piga
hustru Karin Knutsdotters hushåll: 1 hustru, 2 döttrar
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
		

Mantal 1660

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 dotter
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 dotter

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 förlamad
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Mats Jönssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 förlamad
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Olof Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 4 döttrar
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Perssons hustrus hushåll: 1 husarm
Björn Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 inhyses
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 döttrar
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Larssons hushåll: 1 son, 2 döttrar, 1 förlamad
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
soldaten Bengts hustrus hushåll: 1 husarm
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 husarm
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar, 1 förlamad
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Jöns Göranssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per (Kellssons) hushåll: 1 bonde, 1 husarm
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
soldaten Jöns Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Bråby
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Erik Evertssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 piga
Gudmunds syster Elins hushåll: 1 piga
Mats Perssons hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
		

Mantal 1661

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 förlamad
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Östen Eriksson och Per Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 dotter, 1 förlamad

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 hustru, 2 döttrar, 1 förlamad
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 soldat
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Olof Erikssons hushåll: 1 dotter, 2 förlamade
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Olof Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 4 döttrar, 1 soldat
hustru Sigrids hushåll: 1 bonde, 1 son, 2 döttrar
Olof Perssons hushåll: 1 hustru, 1 soldat
Björn Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 soldat, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 döttrar
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Larssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
soldaten Bengts hustrus hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 hustru

Transtrands kyrkby
Per Olofssons hushåll: 1 hustru, 3 döttrar, 1 soldat
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 4 döttrar, 1 soldat
Lars Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Nilssons hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Per Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jöns Olofssons hushåll: 1 hustru, 2 döttrar
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 2 döttrar, 1 förlamad
Bråby
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar, 1 soldat
Erik Evertssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 piga
Gudmunds systers hushåll: 1 dotter
Mats Perssons hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 soldat
		

Mantal 1662

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 förlamad
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 soldat
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Östen Eriksson och Per Erikssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 dotter

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
Mats Jönssonn och Nils Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 2 söner, 2 döttrar, 1 soldat
Per Östensson och Halvard Larssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 2 döttrar, 1 soldat
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 förlamad
Olof Erikssons hushåll: 1 inhyses, 2 förlamade
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Olof Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar, 1 inhyses

Berga

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 3 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 döttrar
Sakarias Halvardssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Larssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Knutsson och Knut Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 2 döttrar, 1 soldat
soldaten Bengts hustru, Per Persson och Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 3 hustrur

Transtrands kyrkby
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 4 döttrar
Lars Jönsson och Tomas Halvardssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 dotter
Jöns Persson och Per Nilssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 dotter, 1 piga
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Olofssons hushåll: 2 döttrar, 1 förlamad
Brå
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar, 1 soldat, 1 inhyses
Erik Evertssons hushåll: 1 hustru, 1 husarm
Mickel Perssons hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 soldat
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Höknäs
hustru Marit och Gudmunds syster Elins hushåll: 2 hustrur, 1 dotter
hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 soldat
		

Mantal 1663

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 piga
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Gudmund Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Gölins hushåll: 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 soldat
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Johan Erikssons hushåll: 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Olof Hedenssons hushåll: 1 hustru, 3 söner, 2 döttrar, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 piga

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Erik Erikssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 sonhustru
Bengts hustrus hushåll: 1 hustru
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 måg

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar, 1 sonhustru
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Göranssons hushåll: 1 hustru
hustru Elins hushåll: 1 hustru
Per Erikssons hustrus hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 måg
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Olof Jönssons hushåll: 2 döttrar, 1 soldat
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karin Halvardsdotters hushåll: 1 hustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru
Erik Evertssons hushåll: 1 bonde
Per Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Mickel Perssons hustrus hushåll: 1 hustru

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 hustru, 1 son
Olof Perssons hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru

Höknäs
hustru Elins hushåll: 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
		

Mantal 1664

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
hustru Ingeborgs hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 borta
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Gudmund Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 4 borta

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar, 1 förlamad
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Halvard Larsson och moderhustru Gölins hushåll: 1 bonde, 2 hustru, 1 son
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter
Erik Johanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 dotter, 1 piga, 1 borta
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Helge Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
hustru Sigrids hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 förlamad

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga, 1 inhyses, 1 borta
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Olof Halvardssons hustrus hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bengts hustrus hushåll: 1 hustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 förlamad
Erik Olofssons hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar, 1 sonhustru, 1 förlamad
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Göranssons hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
hustru Elins hushåll: 1 hustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Olof Jönssons hushåll: 2 döttrar, 2 döttrar, 1 förlamad
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
hustru Karin Halvards hushåll: 1 hustru
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru
Erik Evertssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 borta
Per Evertssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Mickel Perssons hustrus hushåll: 1 hustru

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru, 1 förlamad

Höknäs
hustru Elins hushåll: 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
		

Mantal 1665

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 2 förlamade
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 sonhustru, 2 inhyses
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 förlamad
Halvard Larsson och moderhustru Gölins hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Erik Johanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Matssons hushåll: 1 son, 1 dotter

Berga
Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 döttrar, 2 förlamade
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 tiggare
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Olof Halvardssons hustrus hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru, 1 förlamad
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bengts hustrus hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 förlamad
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 3 döttrar, 1 sonhustru, 2 förlamade
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Göranssons hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 sonhustru, 1 piga
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde, 2 döttrar, 1 förlamad
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
hustru Karin Halvards hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Mats Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru
Per Evertssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 döttrar, 1 förlamad
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Mickel Perssons hustrus hushåll: 1 hustru, 1 tiggare

Fiskarheden
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru/dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru, 1 förlamad

Höknäs
hustru Elins hushåll: 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 piga, 1 förlamad
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
		

Mantal 1666

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Marits hushåll: 2  söner, 2 sonhustrur, 1 dotter
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 sonhustrur
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Larssons och moderhustru Gölins hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Lars Hanssons hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Sakarias Johanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 son, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 1 måg, 1 förlamad
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Jönssons hushåll: 1 hustru, 3 söner, 1 sonhustru
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 3 döttrar, 2 förlamade
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 förlamad
Jöns Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Jönssons hushåll: 2 döttrar
Simon Jönssons hushåll: 1 hustru
Halvard Matssons hushåll: 2 hustrur, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 1 måg, 1 piga, 1 tiggare
Jakob Perssons hushåll: 2 söner
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Björn Olofssons hushåll: -

Fiskarheden
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 sönhustrur, 2 förlamade
Lars Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
hustru Elins hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 tiggare
hustru Karins hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 borta
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 borta

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 förlamad
		

Mantal 1667

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Martas hushåll: 2 söner, 2 sonhustrur, 1 dotter
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 sonhustrur, 2 förlamade
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 2 döttrar
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Larssons och hustru Gölins hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Erik Johanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 2 söner, 1 sonhustru, 1 förlamad, 1 borta
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 1 måg
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 bonde, 3 hustrur, 1 son
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 1 förlamad, 1 borta
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 3 döttrar, 2 förlamade
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
hustru Helenas hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 förlamad
Jöns Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Olof Jönssons hushåll: 2 döttrar
Simon Jönssons hushåll: 1 hustru
Halvard Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Jakob Perssons hushåll: 2 söner
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru, 1 förlamad
Björn Olofssons hushåll: -

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
hustru Helenas hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 tiggare
hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 borta
Erik Eliassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 borta

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, en förlamad
		

Mantal 1668

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Marits hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 sonhustrur
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 1 måg
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Larssons och hustru Gölins hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
hustru Ingeborgs hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Halvard Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde
hustru Elins hushåll: 1 bonde
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jakob Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
hustru Elins hushåll: 1 hustru
Erik Iliansons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 2 söner, 1 dotter
		

Mantal 1669

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
hustru Margits hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 3 borta (å 1668 års dubbelskrivning)
ibm Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad (mannen)
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 2 döttrar, 1 förlamad (bonden)
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru, 1 dotter
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
hustru Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 son, 2 förlamade
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 2 döttrar, 1 förlamad (mannen)
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Halvard Staffanssons hushåll: 2 söner, 2 sonhustrur
hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 dotter, 4 borta (bortresta)
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 förlamad (hustrun)
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 2 söner
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 förlamad (hustrun)
Olof Jönssons hushåll: 1 bonde
hustru Margitas hushåll: 1 hustru
Simon Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 tiggare
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jakob Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Erikssons hushåll: 1 son, 1 sonhustru

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Iliansons hushåll: 1 hustru, 2 söner, 2 sonhustrur
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 förlamade
Olof Erikssons hushåll: 1 son, 1 dotter
		

Mantal 1670

Sälen
Olof Eriksson och Olof Johanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 soldat
hustru Margit sons hushåll: 1 son, 1 sonhustru, 1 inhyses
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 dräng, 1 piga
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 måg
Halvard Larsson och hustru Gölins hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Åsen
Olof Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 sonhustru, 1 dräng
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Albrektssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 soldat, 1 soldathustru, 1 förlamad
Per Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 2 söner, 2 sonhustrur, 1 inhyses, 1 tiggare, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Olof Halvardssons hustrus hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bengts hushåll: 1 soldat, 1 tiggare
Bagg Ingeborgs hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Per Knutssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru, 1 tiggare

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 förlamad
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat, 1 soldathustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 2 inhyses, 1 tiggare
Olof Jönssons … hushåll: 2 förlamade
Simon Jönssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru, 1 piga

Mornäs
Sällie Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jakob Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Erland Mickelssons hushåll: 1 son
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat, 1 soldathustru

Källan
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Erik Iliansons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 tiggare
		

Mantal 1671

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 son, 1 sonhustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Nils Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Åsen
Olof Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter
Olof Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 2 söner, 2 sonhustrur, 1 inhyses, 1 tiggare, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Knut Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Bengts Ingeborgs hushåll: 1 dotter, 1 förlamad
Per Knutssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru, 1 förlamad

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 1 bonde, 2 inhyses, 1 förlamad
Olof Jönssons hushåll: 2 förlamade
Simon Jönssons hushåll: 1 hustru, 1 tiggare

Mornäs
Säles Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Jakob Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 piga
Änkan uti ... hushåll: 1 son
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 tiggare
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Källan
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elin och hustru Karins hushåll: 1 tiggare, 1 förlamad
Erik Iliansons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 1 tiggare, 1 förlamad
		

Mantal 1672

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Marits hushåll: 1 son, 1 sonhustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 son, 1 sonhustru, 1 soldat, 1 husarm
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Gudmundssons hushåll: 1 bonde, 1 dräng 1 soldat, 1 husarm
Nils Gudmundssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Halvard Larsson och Gölins hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils ifrån Särnas hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Åsen
Olof Hedenssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Halvard Hedenssos hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 soldat, 1 husarm
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 förlamad
Per Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons hushåll: 1 son, 2 sonhustrur, 1 inhyses, 1 soldat, 1 husarm, 1 tiggare, 1 förlamad
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Knut Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bengts son och Bag Ingeborgs hushåll: 1 dotter, 1 förlamad
Per Knutssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru, 1 soldat, 1 husarm, 1 förlamad

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Lars Olofssons hushåll: 1 hustru, 1 piga
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 förlamad
Halvard Jönssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Persson och Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 2 inhyses
Olof Jönssons hushåll: 1 hustru
Simon Jönssons hushåll: 1 hustru, 1 soldat, 1 husarm, 1 förlamad

Mornäs
Säles Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Jakob Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 piga
Erland Mickelssons hushåll: 1 son, 1 soldat, 1 husarm, 1 tiggare
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Källan
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga, 1 soldat

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Helena och hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Iliansons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 soldat, 1 husarm, 1 tiggare, 1 förlamad
		

Mantal 1673

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
hustru Marits hushåll: 2 bönder, 2 hustrur (Lars Olofsson och Nils Tomasson)
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde (hustru död)
Olof Larssons (överstruken, nu Lars Olofsson) hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 piga
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Gudmundssons (överstruken, nu Erik Larsson) hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 tiggare, 1 förlamad
Nils Gudmundssons (överstruken, nu Lars Nilsson) hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga, 1 förlamad
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner, 1 sonhustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Halvard Larsson och Gölins hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Nils ifrån Särna socken hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 dotter

Åsen

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 tiggare
Per Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Mats Olofssons (överstruken, nu Lars Matsson) hushåll: 1 bonde, 3 hustrur
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Lars Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bag Ingeborgs hushåll: 1 dotter, 1 tiggare
Per Knutssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 måg, 1 sonhustru, 1 tiggare

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Lars Olofssons hushåll: 1 hustru, 1 piga
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 tiggare
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Persson och Björn Olofssons hushåll: 2 bönder, 1 hustru
Olof Jönssons hushåll: 1 hustru
Simon Jönssons hushåll: 1 hustru
Nils Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Mornäs
Säles Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Jakob Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 piga
Erland Mickelssons hushåll: 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg, 1 tiggare
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Källan
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elin och hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 soldat, 1 soldathustru, 1 förlamad
Erik Iliansons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru, 2 förlamade
		

Mantal 1674

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Jon och Lars Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Viken, Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Olof Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Östenssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 tiggare
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lind Olof Larssons och broder hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Hans Albrektssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde
Erik Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Olofssons och broder hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 tiggare

Vörderås
Lars Matsson hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Karins Graven hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Knut Perssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Jon Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Lars Knutssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
Bag Ingeborgs hushåll: 1 hustru
Per Knutssons hustrus hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Jan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 piga
Tomas och Jöns Halvardssons hushåll: 2 bönder, 1 hustru
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jöns Perssons hushåll: 2 bönder, 1 hustru, 1 förlamad
hustru Marits hushåll: 1 hustru
Simon Jönssons hustrus hushåll: 1 hustru
Nils Staffanssons hushåll: 1 hustru, 1 soldat
Bagge Lars hushåll: 1 bonde
Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 tiggare

Mornäs
Jakob Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 piga
Erland Mickelssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik och Per Larssons hushåll: 2 bönder, 1 hustru

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng, 1 piga

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elin och hustru Karins hushåll: 1 hustru, 1 förlamad
Erik Iliansons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Bag Erik Olofssons hushåll: 1 inhyses

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 son
		

Mantal 1675

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Fiskare Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Kuse Lars Olofssons hushåll: 1 bonde
Wijk Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Nilssons änka hushåll: 1 hustru
Per och Östen Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 2 förlamad
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lind Olof Larssons och broder hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Per Erikssons änkas hushåll: 1 hustru

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde
Erik Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Olofssons och broder hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde

Vörderås
Lars Matsson hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru, 2 förlamade
Knut Perssons änkas hushåll: 1 son, 1 sonhustru, 1 förlamad
Jon Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Henrik Halvardssons hushåll: 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Lars Knutssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
Bag Ingeborgs hushåll: 1 dotter
Per Knutssons hustrus hushåll: 1 hustru
Erik Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 piga
Tomas Halvardssons hushåll: 1 bonde
Jöns Halvardssons hushåll: 1 bonde
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Simon Jönssons änkas hushåll: 1 förlamad
Nils Staffanssons änkas hushåll: 1 tiggare
Jöns Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Bagge Lars hushåll: 2 tiggare
Lars Olofssons hushåll: 2 bortresta
hustru Kerstin Halvards hushåll: 1 hustru

Mornäs
Jakob och Lars Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erland Mickelssons hushåll: 1 bonde, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Larssons hushåll: 2 bortresta

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 hustru
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elin och hustru Karins hushåll: 1 hustru
Erik Iliansons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erik bagges hushåll: 1 bortrest

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Erik Olofssons (överstruken, nu Olof Eriksson) hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1676

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Fiskar Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Jon Olofssons (son soldat) hushåll: 1 bonde, 1 soldat
Kuse Lars Olofssons hushåll: 1 bonde
Wijk Per Perssons hushåll: 1 hustru, 1 son, …
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Hedenssons (son soldat) hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 soldat
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Östen Perssons änkas hushåll: 1 hustru, …
Halvard Larssons hushåll: 1 bonde, 1 dräng
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lind Olof Larssons och broder hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Erikssons (son soldat) hushåll: 1 son, 1 sonhustru, 1 soldat

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde
Per Olofssons och broder hushåll: 2 bönder, 1 hustru, …
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons änkas hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru

Vörderås
Lars Matsson och … hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Karins Graven hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Perssons änkas hushåll: 1 hustru
Per Perssons hushåll: 1 hustru, …
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Henrik Halvardssons hushåll: …
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Jakob Larssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru
Bag Ingeborgs hushåll: 1 dotter
Per Knutssons änkas hushåll: 1 son, 1 soldathustru

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde
Olof Erikssons änkas hushåll: 1 hustru
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 piga
Jöns Halvardssons hushåll: bortrest
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Simon Jönssons änkas (son soldat) hushåll: 1 soldat
Jöns Jonssons hushåll: bortrest
Bagge Lars hushåll: 2 tiggare
hustru Kerstin Halvardsdotters hushåll: 1 hustru

Mornäs
Jakob och Lars Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erland Mickelssons hushåll: 1 dräng, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons (son soldat) hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat
Per Larssons hushåll: 2 bortresta

Fiskarheden
Anders Olofssons hushåll: 1 hustru (bortrest)
Lars Halvardssons hushåll: 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Erik Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Hans och Mats Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Elin och hustru Karins hushåll: 1 hustru
Erik och Lars Iliansons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1677

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dotter, 1 måg
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Fiskar Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Jon Olofssons hushåll: 1 son, 1 soldat, 1 förlamad
Kuse Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Wijke Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Hedenssons hushåll: 1 bonde, 1 sonhustru, 1 dräng, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Halvard Larsson och Erik Halvardssons hushåll: 1 dräng, 1 förlamad
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 förlamad
Lind Olof och Hans Larssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik och Per Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per och Olof Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 tiggare, 1 förlamad
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru

Vörderås
Lars Matsson och broderhustruns hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Karins Graven hushåll: 1 hustru
Olof Perssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
Erik Erikssons hushåll: 1 tiggare, 1 förlamad
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Henrik Halvardssons sons hushåll: 1 soldat
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Jakob Larssons hushåll: 1 soldat
Bag Ingeborgs dotters hushåll: 1 piga
Lars Perssons hushåll: 1 bonde

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 piga
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru
Staffan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Simonssons hushåll: 1 soldat
Jöns Jonssons hushåll: 1 soldat
hustru Kerstin Halvardsdotters hushåll: 1 hustru

Mornäs
Jakob och Lars Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erland Mickelssons hushåll: 1 dräng
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat

Fiskarheden
Lars Halvardssons hushåll: 1 son, 1 soldat, 1 soldathustru

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Erik Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Hans och Mats Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 tiggare
Erik och Lars Iliansons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1678

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg, 1 tiggare
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Fiskar Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru, 1 tiggare
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 2 söner
Jon Olofssons söners hushåll: 2 drängar
Kuse Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Wijka Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter, 1 förlamad
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Nils Hedensson och Olof Olofssons hushåll: 1 dotter, 1 dräng, 2 tiggare
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 dräng
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde
Lind Olof och Hans Larssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik och Per Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Erik Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Olof Hanssons hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
Per och Olof Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 2 tiggare

Vörderås
Lars Matsson och broderhustruns hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Karins Graven hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Perssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Henrik Halvardssons sons hushåll: 1 tiggare
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Jakob Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 tiggare
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 dotter, 1 sonhustru, 1 förlamad
Staffan Perssons änkas hushåll: 1 hustru
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Simonssons hushåll: 1 dräng
Jöns Jonssons hushåll: …
hustru Kerstin Halvardsdotters hushåll: 1 hustru, 1 tiggare

Mornäs
Jakob och Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 tiggare
Erland Mickelsson och systers hushåll: 1 dräng, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son

Fiskarheden
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Östen Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans och Mats Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
hustru Karins hushåll: 1 hustru
Erik och Lars Iliansons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1679

Sälen
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Fiskar Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Kuse Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Wijka Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per Persson och Olof Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustru
Erik Olofssons hushåll: 1 dräng
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde, 1 hustru
(skadad) hushåll: (skadad), 3 döttrar, 1 måg, 1 sonhustru, 1 dräng
(skadad) hushåll: (skadad), 1 soldat?
(skadad) hushåll: (skadad)
(skadad) hushåll: (skadad), 1 dräng, 1 soldat?

Åsen öde

Berga
Erik Olofssons hushåll: (skadad) 2 söner, 1 dotter, 1 förlamad
Olof Hanssons hushåll: 1 hustru
Olof Olofsson och Per tiggares hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 tiggare
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde

Vörderås
Lars Matsson och broderhustruns hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Karins Graven hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Perssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
Per Knutssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Jon Matssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Henrik Halvardssons sons hushåll: 1 dotter
hustru Karins Staffans hushåll: 1 hustru
Jakob Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Erik Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Erikssons änkas hushåll: 1 hustru
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
hustru Elins hushåll: 1 son, 1 sonhustru, 1 förlamad
Staffan Perssons änkas hushåll: 1 son
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Simonssons hushåll: 1 dräng
Jöns Jonssons hushåll: 1 bonde
hustru Kerstin Halvardsdotters hushåll: 1 dotter
Lars Olofssons hushåll: 2 bortresta

Mornäs
Jakob och Lars Persson och systers hushåll: 1 bonde, 2 hustrur, 1 piga
Erland Mickelsson och systers hushåll: 1 bonde, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 tiggare
Per Larssons hushåll: bortrest

Fiskarheden
Lars Halvardssons (sonen … soldat) hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 tiggare

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru
Östen Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans och Mats Olofssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
hustru Karins hushåll: 1 dotter
Erik och Lars Ilianson och brodern Jons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 dräng

Gusjön
Jon Nilssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 sonhustru, 1 tiggare
Olof Erikssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
		

Mantal 1680

Sälen
Olof Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 död
Nils Tomassons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Fiskar Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Engelbrekt Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 sonhustru
Östen Erikssons hushåll: 1 bonde, 2 söner, 1 dotter
Jon Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 son
Kuse Lars Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Wijka Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 son, 1 dotter
Per Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Långstrand
Olof Matssons hushålll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Larssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru
Lars Nilssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Per och Olof Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur
Erik Olofssons hushåll: 1 dräng
Nils ifrån Särna hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lind Olof Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lind Hans Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Erik Hanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 sonhustru
Erik Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Måns Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Berga
Erik Olofssons hushåll: 2 söner, 1 dotter, 1 sonhustru
Olof Hanssons hushåll: 1 hustru
Olof Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Mickel Staffanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Vörderås
Lars Matsson och broderhustruns hushåll: 1 bonde, 2 hustrur
hustru Karins Graven hushåll: 1 hustru, 1 dotter
Olof Perssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
hustru Ingeborgs son Per Olssons hushåll: 1 son
Per Knutsson, Jon Matsson och Olof Halvardssons hushåll: 3 bönder, 3 hustrur
Henrik Halvardssons sons hushåll: 1 soldat
Staffans hustru Karins hushåll: 1 hustru
Jakob Larssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru

Transtrands kyrkby
Erik Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Johan Perssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Hans Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
hustru Elins hushåll: 1 hustru, 1 son, 1 sonhustru
Staffan Perssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 soldat
Björn Olofssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru
Olof Simonsson och systers hushåll: 1 dräng, 1 piga
Jöns Jonssons hushåll: 1 soldat, 1 soldathustru
hustru Kerstin Halvards änka hushåll: 1 dotter
Halvard Larsson och broderns (soldat) hushåll: 1 dräng, 1 soldat

Mornäs
Jakob och Lars Persson och systers hushåll: 2 bönder, 2 hustru, 1 piga
Erland Mickelsson och systers hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 piga
Per Perssons hushåll: 1 bonde, 1 dotter, 1 måg
Erik Larssons hushåll: 1 bonde, 1 son

Fiskarheden
Lars Halvardssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 soldat

Källan
Lars Olofssons änkas hushåll: 1 hustru, 1 son
Östen Jonsson, Hans och Mats Olofssons hushåll: 3 bönder, 3 hustrur

Höknäs
Samuel Hermanssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
hustru Karins hushåll: 1 dotter
Erik, Lars och Jöns Ilianson och systers hushåll: 2 bönder, 2 hustrur, 1 dräng 1 piga

Gusjön
Nils och Lars Jonssons hushåll: 1 bonde, 1 hustru, 1 dräng
Olof Eriksson och Lars Perssons hushåll: 2 bönder, 2 hustrur