Välkommen till Historiska Transtrand

På denna webbplats samlas arbeten och avskrifter som berör befolkningen i Transtrands församling i Dalarna under äldre tider, i dagsläget främst fram till år 1680. Materialet är fritt att använda i alla icke-kommersiella sammanhang men kontrollera alltid originalkällan först. Rättelser och korrigeringar mottages tacksamt.

Vill du bidra med information?

Har du något du skulle vilja publicera på Historiska Transtrand? Tveka i så fall inte att ta kontakt.

Årliga räntan 1539-1630

Skattelängder

Avskrifter av Transtrandsborna omnämnda i de årliga räntor som återfinns i Dalarnas landskapshandlingar.

Älvsborgs lösen 1571

Skattelängder

En avskrift av Transtrandsborna omnämnda i Älvsborgs lösen år 1571.

Mantalslängder 1642-1680

Skattelängder

Avskrifter av Transtrandsborna omnämnda i Limas församlings mantalslängder.

Dopboken 1631-1680

Kyrkböcker

Avskrifter av alla dopnotiser för perioden 1631-1680 i Lima C:1 (1631-1686).

Vigselboken 1631-1680

Kyrkböcker

Avskrifter av alla vigselnotiser för perioden 1631-1680 i Lima C:1 (1631-1686).

Begravningsboken 1631-1680

Kyrkböcker

Avskrifter av alla begravningsnotiser för perioden 1631-1680 i Lima C:1 (1631-1686).

Bänklängden 1670

Kyrkböcker

En avskrift av 1670 års bänklängd i Transtrands församling (AI:1a).

Husförhörslängden 1680

Kyrkböcker

En avskrift och tolkning av den äldsta husförhörslängden i Transtrands församling.

Domboken 1602-1679

Domböcker

En avskrift av Lima dombok 1602-1679, spridda år. Avskriften är ett arbetsdokument.