Dopboken 1631-1680

Avskrifter av alla dopnotiser för perioden 1631-1680 i Lima C:1 (1631-1686). Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

Dopdatum Barnets namn Födelseort Faderns titel Faderns förnamn Vittnen
1631-01-02 Milla Tandö Olof Björn Olofsson i Tandö, Per Olofsson ibid, hustru Brita Olof Erikssons ibid
1631-01-02 Anna Transtrands kyrkby Per Olof Knutsson i Berga, Erik Knutsson i Vörderås, hustru Åsa Erik Lars ibm
1631-02-02 Elias Sacellani Herman Olof Knutsson i Bu, Erik Persson i Heden, hustru Kerstin Mats Staffans i Biskopsbyn
1631-02-27 Mats Fiskarheden Gudmund Hans Persson i Bäcken, Lars Nilsson i Ärnäs, hustru Ragnil Nils Halvards i Höknäs
1631-03-20 Olof Sälen Tomas hustru Karin Olof Nils ibid, Jon Erikssons Tomas knekt, Erik Larsson i Sälen
1631 Hans Sälen Olof hustru Ingeborg Olof Torgåls hustru, Erik Olofsson i Sälen, korpral Erik Olofsson i Långstrand
1631 Ingeborg Berga Staffan Marit Olof Bergs hustru, Sigrid Halvardsdotter ibid, Olof Hansson i Berga
1631-03-27 Lars Skålmo Jöns Ilian Jönsson i Transtrands kyrkby, Halvard Tidmansson i Åkra, hustru Ragnil Anders Nilssons ibid
1631 Ingeborg Heden Nils Erik Persson ibid, hustru Marit Erik Erlandssons på Mon, Ingeborg … på Herden
1631-04-03 Karin Torgås Staffan Lars Matsson i Holen, hustru Marit Anders skräddare, Milla Trondsdotter i Torgås
1631-04-08 Johan Transtrands kyrkby Per Erik Olofsson i Sälen, Erik Olofsson i Långstrand, hustru Marit Per Östenssons ibid
1631 Brita Transtrands kyrkby Per Mats Jönsson ibid, hustru Sigrid Halvard Jönss ibid, Ingeborg Jönsdotter ibid
1631-04-17 Per Mon Erik Jon Månsson ibid, Erik Erlandsson ibid, hustru Ingeborg Svens hustru i Ofors
1631-04-24 Karin Bu Olof Henrik Erlandsson, hustru Kerstin kaplans hustru, hustru Ingeborg Per Nilssons i Bu
1631-05-01 Kerstin Långstrand Nils Per Hansson ibid, hustru Ingeborg Olof Larssons hustru i Sälen, Brita Matsdotter ibid
1631 Hans Fiskarheden Olof Halvard Larsson ibid, Per Jakobsson ibid, hustru Ragnil Nils Halvards i Höknäs
1631-05-15 Brita Vörderås Staffan Länsman Per Olofsson, hustru Kerstin kaplans hustru, hustru Åsa Erik Larssons i Vörderås
1631-05-22 Karin Prästgården Pål Olof Knutsson i Bu, hustru Ingeborg Hans Persson i Bäck, Klara Pålsdotter
1631 Barbro Under hammaren Mickel Olof Eriksson ibid, hustru Brita Olof Erikss hustru ibid, hustru Marit Halvard Engelbrekts
1631-05-30 Halvard Under hammaren Erik Per Matsson i Näset, Arne Olofsson, hustru Ingeborg Per Erikss
1631-06-19 Per Mornäs Lars Olof Persson i Fiskarheden, Mickel Persson i Mornäs, hustru Ingeborg Knut Olofssons hustru i Transtrands kyrkby
1631-07-24 Gudmund Transtrands kyrkby Lars Per Hansson ibid, Bonde Olofsson ibid, hustru Marit Mats Jonssons hustru ibid
1631-08-14 Brita Vörderås Erik Lars Eriksson i Mornäs, hustru Åsa Erik Larssons hustru i Vörderås, Brita Ulfsdotter
1631-09-25 Karin Åkra Mats Olof Gunnarsson i Ärnäs, hustru Karin Erik Matssons i Tandö, Rebecka Olofsdotter ibid
1631-10-02 Karin Bu Bonde löjtnant Jakob, hustru Ingeborg Olof Knutssons hustru, Marit Erlandsdotter i Näset?
1631-10-09 Elias Bäck Per Anders Nilsson i Åkra, Jon under holen, hustru Kerstin kaplans hustru
1631-10-16 Brita Tandö Per Tol Björnsson i Husom, hustru Karin Olof Jönssons hustru i Torgås, Rebecka Eriksdotter i Tandö
1631-10-16 Marit Myren Daniel hustru Åsa Erik Larssons i Vörderås, Kerstin Knutsdotter ibid, korpral Halvard Olofsson
1631-10-23 Per Risätra Nils Pål Persson i Heden, Måns Persson i Halfors, hustru Brita Per Olofssons i Risätra
1631 Brita Åkra Olof Björn Persson i Halfors, hustru Ingeborg Hans Perssons i Bäcken, Marit Eriksdotter i Åkra
1631-11-06 Anna Risätra Erik Olof Arnesson ibid, hustru Ingeborg Olof Byrilss hustru, Brita Byrilsdotter
1631-11-06 Karin Valllsjön Per Erik Nilsson i Ärnäs, hustru Kerstin Per Matssons i Näset, hustru Karin Erik Halvardssons under hammaren
1631 Ingeborg Ärnäs Olof Lars Nilsson ibid, hustru Ingeborg Erik Nilssons hustru ibid, hustru Karin Halvards hustru ibid
1632-09-30 Per Risätra Olof Olof Helgesson i Näset, Måns Persson i Halfors, hustru Ingeborg Svens hustru i Ofors
1632-09-30 Marit Transtrands kyrkby Olof Olof Knutsson i Viken, hustru Kerstin Erik Knutssons hustru i Vörderås, Kerstin Knutsdotter ibid
1632-10-07 Sigrid Näset Olof Pål Persson i Heden, hustru Marit Mats Arnessons hustru, Anna Erlandsdotter
1632-10-07 Mickel Berga Staffan Staffan Pålsson i Vörderås, Mats Olofsson ibid, hustru Marit Per Olofs hustru i Transtrands kyrkby
1632-10-14 Olof Åkra Olof Hans Persson i Bäcken, Jöns Larsson i Skålmo, hustru Barbro Mats Johans hustru i Åkra
1632-10-21 Marit Torgås Mats Jakob Esbjörnsson …, hustru Marit Anders skräddares hustru i Torgås, Klara Pålsdotter i Prästgården
1632-10-21 Marit Näset Lars Olof Eriksson ibid, hustru Gertrud Jöns Perss hustru i Risätra, Ingeborg Helgesdotter i Näset
1632-10-28 Kerstin Under hammaren Per Mickel Tidmansson ibid, hustru Karin Erik Halvardssons hustru ibid, Karin Larsdotter ibid
1632-11-04 Brita Transtrands kyrkby Mats Per Knutsson i Vörderås, hustru Karin Olof Jönssons hustru i Transtrands kyrkby, Kerstin Knutssons dotter i Vörderås
1632-11-04 Jöns  Biskopsbyn Kristoffer Olof Eriksson i Tandö, Per Hård i Biskopsbyn, hustru Kerstin Mats Staffans ibid
1632-11-25 Marit Vörderås Halvard Jöns Halvardssons i Transtrands kyrkby, hustru Karin Per Erikssons hustru ibid, Brita Ulfsdotter
1632-12-16 Marit Heden Mickel Sven Olofsson ibid, hustru Karin Lars Perssons hustru i Bu, Ingeborg Nilssons dotter i Heden
1632-12-23 Klara Prästgården Pål Mats Halss, hustru Gertrud Jöns Perss hustru i Riset, Gunnil Eriksdotter
1633-01-01 Brita Näset Per Jöns Bondesson i Torgås, hustru Brita Mats Halss, Karin Larsdotter i Juslätt
1633-01-06 Olof Viken Olof Per Knutsson i Vörderås, korpral Erik Olofsson, hustru Kerstin Garp Pers hustru
1633-02-02 Lars Prästgården Hans länsman Per Olofsson, Björn Larsson på Heden, Klara Pålsdotter i Prästgården
1633-02-02 Kerstin Ärnäs Erik hustru Karin … hustru, Ingeborg Olofsdotter i Biskopsbyn, Olof Matsson i Holen
1633-02-02 Per Ärnäs Lars Anders Nilsson i Åkra, hustru Kerstin Mats Staffanss, Per Olofsson i Biskopsbyn
1633-02-10 Olof Biskopsbyn Esbjörn Mats Staffansson ibid, Björn Jonsson ibid, hustru Ingeborg Per Staffanss
1633-02-03 Erik Torgås Olof hustru Brita Mats Hals hustru, Lars Matsson i Mon, Halvard Matsson i Torgås
1633-02-17 Per Heden Olof Per Sigfridsson, Mickel Björnsson, hustru Marit Erik Erlandss
1633-02-24 Valborg Vörderås Lars Ilian Jönsson, hustru Brita Halvard Staffansson
1633-03-10 Östen Långstrand Per Olof Eriksson under hammaren, Per Hansson i Långstrand, hustru Karin Olof Jönssons hustru i Transtrands kyrkby
1633-03-10 Halvard Lillmon Jon Olof Knutsson i Bu, Per Eriksson i Lillmon, hustru Kerstin Olof Tolss
1633-03-24 Erik Berga Nils Ilian Jönsson i Transtrands kyrkby, hustru Karin Olof Jönssons hustru, Olof Hansson i Berga
1633-05-01 Erik Vörderås Erik Erik Larsson i Sälen, Knut Persson i Vörderås, hustru Brita Halvard Staffanssons i Vörderås
1633-05-05 Gölin Heden Pål Björn Larsson ibid, hustru Ingeborg Erik Nilssons i Ärnäs, hustru Brita Olof Helgessons
1633-03-12 Ingeborg Tandö Per hustru Karin Ingevaldsdotter, Milla Björnsdotter ibid, Erik Nilsson i Ärnäs
1633-05-26 Östen Vörderås Mats hustru Ingeborg Knut Olofssons hustru i Transtrands kyrkby, Ilian Jönsson i Transtrands kyrkby, Halvard Staffansson i Vörderås
1633-05-26 Kerstin Vörderås Erik hustru Kerstin Staffan Pålss, Ingeborg Persdotter, korpral Halvard Olofsson
1633-06-23 Tol Torgås Olof Anders Olofsson ibid, Måns Matsson på Mon, hustru Brita Mats Halss
1633-07-13 Marina Prästgården Herman Mats Staffansson i Biskopsbyn, hustru Brita Mats Halss, Klara Pålsdotter
1633-08-18 Lars Bu Per Björn Larsson på Heden, Olof Byrilsson i Bu, hustru Elin salig Börjes änka
1633 Nils Under hammaren Olof Halvard Halvardsson ibid, Halvard Engelbrektsson ibid, hustru Ingeborg Måns Perssons hustru ibid
1633 Ingeborg Under hammaren Olof Per Staffansson i Biskopsbyn, hustru Karin Olof Jellekssons hustru, hustru Brita Mickel Tidmanssons hustru under hammaren
1633-10-13 Olof Åkra Halvard Hans Persson i Bäcken, Olof Eriksson i Åkra, hustru Ingeborg Olof Tidmanssons
1633-11-03 N.N. Åkra N.N. … Tidmansson ibid, … Olofsson i Biskopsbyn, … Olof Anderssons hustru i Åkra
1633-11-10 Brita Åkra Björn Mats Johansson ibid, hustru Ingeborg Per Staffanss i Biskopsbyn, hustru Valborg i Åkra
1633-12-01 Erik Skålmo Mats Jöns Larsson ibid, Nils Gunnarsson i Örngäle, hustru Karin Esbjörns hustru i Skålmo
1633 Anna Bu Jakob länsman Per Olofsson, hustru Kerstin Björn Larssons på Heden, hustru Ingeborg Hans? Halss vid Bäcken
1633-12-08 Jon Heden kopparslagare Hans Olof Knutsson i Bu, Mickel Örjansson i Heden, hustru Kerstin Lars hustru på Näset
1633-12-08 Olof Åsen Heden Erik Olofsson i Sälen, hustru Marit Olof Bergs hustru
1633-12-22 Lars Transtrands kyrkby Olof Arne Abrahamsson ibid, hustru Marit Per Evertssons, Halvard Eriksson i Höknäs
1633-12-29 Nils Under holen Erik Lars Nilsson i Ärnäs, Nils Gunnarsson, hustru Kerstin Jon Halvardssons hustru på Lillmon
1634-01-26 Johan Mornäs Lars Mats Olofsson i Vörderås, Erik Persson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Per Erikss i Mornäs
1634 Mats Sälen Tomas
1634-..-10 Gölin Långstrand Nils Gudmund Ingevaldsson, hustru Ingeborg Halvards hustru i Höknäs, hustru Ingrid Lars hustru i Långstrand
1634-..-10 Halvard Mon Erik Per Olofsson i Tandö, Måns Persson i Risätra, Marit Eriksson på Lillmon
1634-03-09 Jöns Under hammaren Gudmund Björn Mårtensson, Olof Jelleksson, hustru Ingeborg Måns Perssons hustru ibid
1634-03-16 Marit Sörnäs Per Björn Mårtensson i Torgås, hustru Brita Erik Nilsson, Ingeborg Bondesdotter
1634-04-01 Halvard Under hammaren Halvard Olof Knutsson i Bu, Hans Pålsson i Prästgården, hustru Karin Erik Half. hustru
1634-05-11 Tol Biskopsbyn Nils Olof Knutsson i Bu, Per Staffansson i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Eriks hustru i Ärnäs
1634-05-11 Ragnil Myren Daniel Olof Larsson i Transtrands kyrkby, hustru Kerstin Erik Knutssons hustru, Kerstin Knutsdotter i Vörderås
1634-06-24 Johan Skålmo Jöns Hans Pålsson i Prästgården, Olof Eriksson i Åkra, Marit Persdotter i Holen
Några äro kristnade medan jag Hermannus var på herredagen, vilkas namn jag icke vet
1634-07-02 Marit Berga Erik Per Knutsson i Vörderås, hustru Magnil i Åsen, Kerstin Knutsdotter i Vörderås
1634-09-14 Brita Bäcken Per Hans Persson ibid, hustru Kerstin uxor (hustru) sacellani, Klara Pålsdotter i Prästgården
1634-12-29 Karin Transtrands kyrkby Per Ilian Jönsson ibid, hustru Magnil Olof Larssons, Brita Jönsdotter
1635-01-04 Lars Sälen Olof Olof Nilsson ibid, Anders skräddare i Torgås, hustru Marit Tomas Björnssons
1635-01-04 Olof Fiskarheden Olof Halvard Larsson ibid, Tomas Björnsson i Sälen, hustru Karin Lars i Mornäs
1635 Cecilia Berga Staffan Per Olofsson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Knut Olofss ibid, hustru Ingeborg korpralens i Berga
1635-01-25 Olof Torgås Olof Trond Bondesson ibid, Måns Persson i Risätra, hustru Marit Anders skräddares i Torgås
1635-02-01 Brita Lillmon Jon Erik Tolsson ibid, hustru Kerstin ibid, Marit Eriksdotter
1635-02-08 Olof Långstrand Lars Olof Eriksson ibid, Lars Persson ibid, hustru Magnil i Åsen
1635-02-08 Kerstin Husom Lars Gölin Persdotter i Holen, hustru Kerstin Jon Nilssons hustru, Björn Tolsson ibid
1635-02-08 Sara Åkra Olof Anders Nilsson ibid, hustru Kerstin i Prästgården, Karin Hansdotter vid Bäcken
1635-02-08 Olof Risätra Nils Pål Persson på Heden, Björn Persson på Halfors, hustru Brita Per Olofssons i Risätra
1635 Herman Hans Olof Knutsson, Knut Persson i Mornäs, hustru … sacellani
1635-03-01 Erik Långstrand Johan Heden Nilsson ibid, Per Hansson ibid, hustru Ingrid Lars Perssons ibid
1635-03-20 Brita Långstrand Mats Olof Persson ibid, Lars Gudmundsson ibid, hustru Kerstin Nils Gudmundsson hustru
1635-05-05 Staffan Vörderås Halvard Olof Larsson i Transtrands kyrkby, Lars Hansson i Långstrand, hustru Karin Mats Olofssons hustru i Vörderås
1635-05-20 Ingeborg Under hammaren Olof hustru Ingeborg Måns Perssons hustru ibm, Gölin Eriksdotter ibid, Per Staffansson i Biskopsbyn
1635-05-20 Kerstin Risätra Mats Jöns Persson ibid, hustur Brita Per Olofssons hustru, Karin Byrilsdotter i Bu
1635-05-24 Erik Åkra Anders hustur Kerstin … sacellani, Lars Nilsson i Ärnäs, Olof Eriksson i Åkra
1635-05-24 Lars Skålmo Esbjörn Olof Halvardsson under holen, hustru Karin Jöns Larssons hustru i Skålmo, Björn Tolsson i Husom
1635-05-24 Maria Höknäs Knut Ilian Jönsson ibid, hustru Ingeborg Nils Olofssons ibid, Marit Persdotter i holen
1635-06-11 Kerstin Risätra Olof hustru Karin Björn Perssons hustru i Ris, Ingeborg Eriksdotter ibid, Per Olofsson ibid
1635-06-24 Karin Bu Lars Mickel Björnsson på Heden, hustru Ingeborg Per Nilss hustru i Bu, Marit Olofsdotter i Bu
1635-06-28 Johan Långstrand Per Erik Olofsson i Gusjön, Nils Hedensson i Långstrand, hustru Kerstin Nils Gudmundssons ibid
1635-06-28 Olof Nornäset Per Bonde Månsson ibid, Mickel Tidmansson under hammaren, hustru Karin Lars Erikss i Mornäs
1635-06-28 Milla Gusjön Erik Halvard Eriksson i Höknäs, hustru Marit Ilians hustru ibid, Karin Nilsdotter i Gusjön
1635-07-12 Ragnil Valllsjön Per Björn Persson under hammaren, Karin Larsdotter i Juslätt, hustru Karin salig Erik Halvardsson
1635-07-12 Anders Näset Olof Olof Byrilsson i Bu, Pål Persson på Heden, hustru Kerstin Lars Erlandsson
1635-07-26 Olof Bu Lars Per Nilsson ibid, Olof Byrilsson ibid, hustru Elin salig Byrils hustru ibid
1635-08-09 Olof Bu Bonde Per Olofsson i Ärnäs, Lars Jakobsson i Bu, hustru Ingeborg Per Nilssons
1635-08-09 Kerstin Bu Olof Olof Larsson på Lillmon, hustru Ingeborg Erik Nilssons i Ärnäs, Anna Erlandsdotter på Näs
1635-08-16 Karin Långstrand Per Olof Jönsson i Torgås, hustru Valborg Per Hanssons hustru i Långstrand, Karin Larsdotter i Långstrand
1635-08-30 Ragnil Höknäs Knut Per Evertsson i Mornäs, hustru Elin Bockesöns hustru, Kerstin Evertsdotter i Mornäs
1635-09-06 Elin Mornäs Per Mickel Persson ibid, hustru Ingeborg Olof Larssons vid Sälen, Karin Olofsdotter i Transtrands kyrkby
1635-10-04 Mickel Transtrands kyrkby Mats Halvard Jönsson ibid, Mickel Persson i Mornäs, hustru Karin Olof Jönssons hustru
1635-10-11 Magnil Transtrands kyrkby Olof hustru Ramborg Mats Erikssons hustru, hustru Marit Per Olofssons hustru ibid, Olof Eriksson fjärdingsman
1635-10-18 Erik Berga Bonde Lars Knutsson i Vörderås, Olof Hansson i Berga, Kerstin Knutsdotter i Vörderås
1635-10-18 Marit Heden Hans Nils Björnsson ibid, hustur Gölin Påls hsutru ibid, Ingeborg Björnsdotter
1635-11-01 Jöns Ärnäs Per Lars Nilsson ibid, Östen Eriksson ibid, hustru Ingeborg Erik Nilssons hustru
1635-11-06 Karin Gullbrands … Björn Per Eriksson i Husom, hustru Ingeborg Lars hustru ibid, Marit Persdotter
1635-11-15 Gunnil Åkra Halvard Olof Eriksson ibid, hustru Karin Olofs And. hustru, Marit Eriksdotter ibid
1635-11-22 Karin Vörderås Staffan Hermannus, hustru Brita Halvard Staff. ibid, hustru Åsa Erik Larssons ibid
1635-12-20 Brita Torgås Olof Lars Matsson i Holen, hustru Marit Halvard Engelb. hustru, Milla Trondsdotter
1636-01-17 Per Berga Staffan hustru Magnil Olof Larssons hustru i Transtrands kyrkby, Per Evertssons i Vörderås, Olof Hansson i Berga
1636-01-24 Anna Prästgården Pål Per Staffansson i Biskopsbyn, Olof Pålsson i Prästgården, Klara Pålsdotter
1636-01-31 Lars Långstrand Kristoffer Johan Eriksson ibid, Tomas Björnsson i Sälen, hustru Valborg Per Hanss
1636-02-04 Lars Vörderås Mats Olof Larsson i Transtrands kyrkby, Hermannus, hustru Kerstin Staffan Pålssons hustru
1636-02-04 Erik Transtrands kyrkby Per Jöns Halvardsson ibid, Mats Jönsson ibid, Brita Jönsdotter ibid
1636-02-13 Per Sälen Olof Per Olofsson i Transtrands kyrkby, Olof Larsson i Lillmon, hustru Ingeborg Olof Larssons
1636-02-13 Brita Mornäs Lars Halvard Staffansson i Vörderås, hustru Marit Per Evertssons, Marit Eriksdotter Erik Larssons
1636-03-06 Olof Halfors Björn hustru Karin Lars Perssons hustru i Bu, Per Olofsson i Risätra, Olof Eriksson i Tandö
1636-03-06 Karin Biskopsbyn Per Erik Nilsson i Ärnäs, hustru Kerstin Mats Staffanssons hustru, Anna Erlandsdotter
1636 Ingeborg Skålmo Jöns Olof Andersson i Åkra, hustru Karin Esbjörns hustru i Skålmo, Karin Eriksdotter i Husom
1636-04-10 Marit Berga Olof Mickel Persson i Mornäs, hustru Brita Halvard Staffanssons hustru, Ingeborg Halvardsdotter i Berga
1636-04-18 Olof Torgås Olof Erik Olofsson i Gusjön, Bonde Trondsson i Torgås, Milla Trondsdotter ibid
1636-05-01 Halvard Biskopsbyn Per Simon Matsson ibid, Olof Matsson ibid, hustru Kerstin Mats Staffanssons
1636-05-01 Gölin Biskopsbyn Per Björn Jonsson ibid, Sara Jonssons dotter Under holen, Cecilia Larsdotter i Skålmo
1636-07-31 Ingeborg Berga Erik Per Olofsson i Transtrands kyrkby, hustru Kerstin sacellani hustru, Bole? Kerstin i Berga
1636-07-26 Gölin Sälen Olof Engelbrekt Larsson ibid, hustru Ingeborg Olof Larssons, Hall Mats Brita
1636-08-05 Nils Sälen Tomas Halvard Staffansson i Vörderås, Mickel Persson i Mornäs, hustru Ingeborg Olof Larssons hustru
1636-08-28 Kerstin Bu Jakob Klara Pålsdotter, Brita Olofsdotter, Jöns Persson i Risätra
1636-09-18 Ingeborg Heden Esbjörn hustru Kerstin salig Mats Staff, hustru Ingeborg Mickels i Heden, Olof Matssons i Biskopsbyn
1636-09-25 Tomas Ärnäs Erik löjtnant Jakob Esbjörnsson, Per Olofsson i Biskopsbyn, hustru Gölin Pål Perssons hustru
1636-10-09 Gölin Näset Per hustru Kerstin Per Matssons hustru, Kerstin Persdotter i Näset, Halvard Matsson i Holen
1636-11-13 Karin Vörderås Knut Per Knutsson ibid, hustru Karin Knut Erikssons, Kerstin Knutsdotter
1636-11-13 Gunnil Transtrands kyrkby Mats Per Olofsson ibid, hustru Magnil Olof Larss, Karin Olofsdotter ibid
1636-12-18 Karin Höknäs Ilian Per Olofsson i Transtrands kyrkby, hustru Marit Knuts hustru i Höknäs, Karin Nilsdotter i Gusjön
1642-03-25 Marit Sälen Olof Engelbrekt Larsson, Lars Knutsson, hustru Marit Per Evertsson
1642-04-11 Olof Holen Pål hustru Marit Pers hustru i Husom, Per Olofsson i Gusjön, Nils Jansson i Husom
1642-04-13 Erik Vörderås Per Hermannus, korpral Halvard Bagge, hustru Brita Lars Knutssons
1642 Knut Långstrand Nils Jon Nilsson i Gusjön, Olof Hansson i Berga, hustru Kerstin Nils Gudmund
1642-04-17 Nils Fors? Trond Nils Björnsson i Tandö, Hans Eriksson i Lillmon, hustru Anna Lars Erss hustru i Heden
1642-04-24 Olof Lillmon Olof Erik Nilsson, Gunnar Tolsson, hustru Kerstin Per Erikssons
1642-05-01 Gunnil Berga Olof Nils Heden i Långstrand, hustru Ingeborg Eriksdotter i Berga, Kerstin Halvardsdotter ibid
1642-06-19 Lars Höknäs Ilian hustru Ingeborg Mats Jöns i Transtrands kyrkby, Jon Nilsson i Gusjön, Gudmund Ingevaldsson
1642-09-05 Brita Under hammaren Halvard hustru Elin … hustru ibid, Karin Larsdotter ibid, Halvard Engelbrektsson
1642-09-11 Karin Transtrands kyrkby Erik Olof Jönsson ibid, hustru Brita Halvard Staffanss, Ingeborg Olof Larssons dotter
1642-10-09 Kerstin Vörderås Knut hustru Brita Lars Knuts hustru ibid, Karin Persdotter ibid, Jon Nilsson i Gusjön
1642-11-13 Marit Ärnäs Erik Jon Halvardssons i Lillmon, hustur Ragnil i Åkra, Magnil Jakobsdotter i Bu
1642-11-30 Anders Transtrands kyrkby Per hustru Brita Lars Knutssons hustru, Olof Larsson i Transtrands kyrkby, Staffan Pålsson i Vörderås
1642-12-04 Pål Under hammaren Olof Klara Pålsdotter, …, Erik Trondsson
1642-12-26 Olof Ofors Tidman Jon Månsson, Trond Larsson, hustru Karin Henriks
1643-01-22 Göran Långstrand Hans Per Evertsson i Mornäs, Olof Larsson i Transtrands kyrkby, hustru Kerstin Nils Gudmund
1643 Karin Långstrand Lars hustru Kerstin Nils Hansson?, Erik Olofsson i Berga, Kerstin Olofsdotter i Långstrand
1643 Gölin Under hammaren Jon Måns Bondesson i Näset, hustru Ingeborg Linde Måns, hustru Elin Mårtens hustru
1643-02-02 Johan Berga Erik hustru Karin Per Knuts, Lars Knutsson i Vörderås, Tomas Halvardsson
1643-02-19 Marit Juslätt Olof Halvard Engelbrektsson, hustru Karin Hall Halvards, Karin Larsdotter
1643-03-19 Karin Tandö Lars hustru Marit Jons ibid, Milla Eriksdotter, Mats Eriksson ibid
1643 Karin Mon Lars hustru Marit Per Erikssons i Husom, Karin Persdotter i Vörderås, Björn Matsson i Mon
1643-03-19 Sara Mon Lars hustru Sara Björns hustru, Marit Jonsdotter, Gudmund Ing.
1643 Marit Örngäle Nils hustru Magnil Per Tools, Brita Hermansdotter, Olof Matsson i Bäck
1643-04-09 Erik Heden Nils löjtnants hustru Karin, Lars Jakobsson i Bu, Björn Persson i Risätra
1643-09-24 Karin Husom Olof pastor, Barbro Eriksdotter, Jakob Olofsson
1643-04-30 Karin Näset Jöns Knut Persson, hustru Ingeborg Olof Larsson, Kerstin Matsdotter i Torgås
1643-04-30 Erik Ärnäs Per Olof Knutsson i Bu, Olof Larsson i Ärnäs, Elin Eriksdotter ibid
1643 Hans Långstrand Mats hustru Ingeborg Lars Hansson, Gudmund Ingevald korpral, Per Hansson
1643-06-02 Johan Transtrands kyrkby Olof hustru Marit Ilians i Höknäs, Gudmund Ingevald, Per Jönsson
1643-07-30 Jakob Holen Lars Trond Bondesson, Bonde Trondsson, hustru Karin Tomasdotter
1643-08-13 Hans Långstrand Albrekt förare Hans Göransson, Lars Knutsson i Vörderås, hustru Ingeborg Lars Hansson
1643-08-29 Kerstin Sälen Olof Olof Persson i Transtrands kyrkby, hustru Kerstin Nils Gudmund, Ingeborg Olofsdotter i Fiskarheden
1643-09-24 Olof Juslätt Halvard Olof Matsson i Bäck, Mickel Tidmansson, hustru Ingeborg Hallars Olofs
1643-10-01 Marit Holen Pål hustru Sara i Mon, Kerstin Jönsdotter i Husom, Per Eriksson ibid
1643-10-29 Halvard Lillmon Jon Erik Nilsson i Ärnäs, Hans Eriksson i Lillmon, Karin Eriksdotter i Tandö
1643 Pål Halvard hustru Brita Erik Jönssons, förare Hans Göransson, korpral Albrekt Göransson
1643-11-05 Erik Husom Per hustru Gölin Las Mats i Holen, Olof Andersson, Nils Jonsson i Kärnan
1643 Elin Damb Tol Hans Eriksson i Lillmon, hustru Marit Tronds i Ofors, Kerstin Erlandsdotter
1643-12-03 Ingeborg Under hammaren Mårten Per Staffansson, hustru Karin Hall Halvards, Barbro Eriksdotter
1643-12-17 Erik Näset Lars Olof Knutsson, Nils Björnsson, Kerstin Olofsdotter
1643-12-26 Ingeborg Valllsjön Per Mickel Tidmansson, hustru Marit Pål Pålssons, Anna Andersdotter
1643 Tol Tandö Jon hustru Ingeborg Lars, Nils Eriksson
1643 Anna Långstrand Per Jon Nilsson i Gusjön, hustru Kerstin Nils Gudmund, Marit Olofsdotter
1644-01-07 Magnil Vörderås Halvard Per Eriksson ibid, hustru Ingeborg Erik Olofsson i Berga, Kerstin Halvardsdotter
1644-02-04 Hans Lillmon Olof Olof Eriksson ibid, Erik Nilsson i Ärnäs, hustru Kerstin Jon Half.
1644-03-10 Per Tandö Nils Per Olofsson ibid, Bonde Trondsson i Torgås, hustru Marit i Tandö
1644-03-10 Lars Skålmo Esbjörn hustru Karin Nils Gunnars, Björn Tolsson i Husom, Johan Eriksson
1644-03-25 Kerstin Transtrands kyrkby Per Lars Knutsson i Vörderås, hustru Karin Olof Jönsson, Marit Olofsdotter i Gusjön
1644-03-25 Erik Långstrand Olof Olof Jönsson, Per Persson i Transtrands kyrkby, hustru Milla Albrekts
1644-03-31 Per Näset Knut Olof Jönsson i Torgås, Olof Persson i Transtrands kyrkby, Gölin i Holen Lars Mats
1644-03-31 Olof Näset Knut Halvard Matsson i Holen, Bonde Trondsson, hustru Karin Tols
1644 Marit Åkra Olof Anders Nilsson ibid, hustru Ingeborg Erik Nils i Ärnäs, Valborg Andersdotter i Åkra
1644 Olof Näset Olof Mårten Eriksson, Erik Trondsson, hustru Karin Half Mats
1644 Anna Heden Hans Lars Jakob, Anna Lars Eriks, Elin Eriksdotter i Ärnäs
1644-04-22 Mats Torgås Staffan hustru Gölin Lars Mats, Erik Trondsson, Halvard Andersson
1644 Kerstin Biskopsbyn Esbjörn Per Staffansson, hustru Anna Per Olofsson i Ärnäs, Karin Björnsdotter
1644 Erik Åkra Olof hustru Marit Per Eriksson, Sakarias Pålsson, Jöns Larsson
1644 Per Värme? Olof Olof Knutsson i Bu, Olof Matsson, Klara Pålsdotter
1644 Jon Tandö Per Tol Matsson, Måns Ingevaldsson, hustru Maria Jons
1644-05-26 Lars Näset Olof Pål Persson i Heden, Olof Matsson i Risätra, hustru Anna Lars Eriksson
1644-05-30 Olof Torgås Olof Trond Bondesson, Per Evertsson, Milla Trondsdotter
1644-06-16 Mats Mon Björn hustru Marit Per Erikssons …, Lars Matsson i Mon, Lars Månsson ibid
1644-06-30 Marit Bäcken Olof hustur Kerstin pastors, Klara Pålsdotter
1644 Per Lillmon Per Henrik Erland, Hans Olofsson i Bu, hustru Karin
1644-07-07 Erik Biskopsbyn Lars Per Staffansson, Olof Olofsson, Anna Bondesdotter
1644-07-07 Jöns Transtrands kyrkby Erik Erik Olofsson Garp, Halvard Eriksson .., hustru Karin Per Knutssons
1644-07-21 Olof Risätra Nils Jon Halvardsson, Olof Matsson i Risätra, Marit Persdotter ibid
1644 Nils Mon Lars hustru Sara Björn Mats, Lars Månsson, Lars Björnsson
1644-09-08 Sara Under hammaren Jon hustru Sara, Mats Persson i Mon, Anna Bondesdotter
1644-09-14 Brita Under hammaren Pål Brita Hermansdotter, Olof Persson i B, hustru Elin Mårtens hustru
1644-10-06 Hans Långstrand Hans pastor Hermannus, Erik Olofsson i Berga, hustru Ingeborg Lars Hanssons hustru
1644 Knut Vörderås Lars Ingeborg Olofsdotter, Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, Knut Persson ibid
1644-11-03 Anna Henrik Per Eriksson, hustru Marit Tol M, Kerstin Torsdotter
1644-11-24 Kerstin Vörderås Olof Lars Knutsson ibid, hustru Karin Knut Perssons
1644-11-24 Halvard Höknäs Ilian Olof Jönsson i Torgås, Olof Persson i Transtrands kyrkby, hustru Karin Ilians Olof
1644-12-15 Erik Bu Lars hustru Rebecka Olof Lars, Jakob Esbjörnsson, Hans Olofsson
1644-12-21 Måns Mickel Jakob Olofsson, Erik Jönsson, Brita Hermansdotter
1644-12-29 Gunnil Berga Staffan hustru Ingeborg .., Kerstin Halvardsdotter, Per Persson
1645-01-05 Erik Bu Jakob Per Nilsson, Hans Olofsson, Brita Hermansdotter
1645-01-06 Hans Transtrands kyrkby Erik hustru Marit Per Olofsson, Per Evertsson, Jon Olofsson i Sälen
1645-01-25 Erik Långstrand Nils Per Evertsson, Jon Nilsson, hustru Ingeborg Lars Hansson
1645 Ingeborg Ofors Trond hustru Marit Tol? Mats, Karin Björnsdotter, Björn Persson halfpes?
1645-05-12 Margareta Olof Jon Nilsson i Husom, hustru Kerstin Olof Jönssons, Ingeborg Jönsdotter
1645-05-18 Kerstin Örngäle Nils Olof Björnsson i Husom, hustru Brita Olof Matssons, Brita Hermansdotter
1645-05-26 Anders Biskopsbyn Per Kerstin Olofsdotter, Olof Matsson i Biskopsbyn, Per Staffansson ibid
1645-06-08 Erik Mornäs Lars hustru Brita Lars Knutssons, Ilian Jönsson i Höknäs, Erik Evertsson
1645-06-12 Elin Husom Olof Johan Eriksson i Skålmo, hustru Karin Olof Halvardsson, Ingeborg Jönsdotter
1645-06-15 Marit Bu Jöns Olof Knutsson, hustru Ingeborg Lars hustru, Karin Persdotter
1645-06-22 Mats Risätra Nils Marit Olofsdotter, Sakarias Pålsson, Jöns Persson
1645-07-02 Sakarias Biskopsbyn Simon Erik Nilsson i Mökleby, Erik Matsson i Risätra, hustru Karin Gölt Pers i Biskopsbyn
1645-07-04 Ingeborg Näset Knut hustru Kerstin Olofs hustru, Anna Andersdotter i M.., Per Persson i Mornäs
1645 Jakob Juslätt Olof Mårten Eriksson, Halvard Engelbrektsson, Anna Andersdotter i M..
1645-07-13 Ingeborg Skålmo Jöns Johan Eriksson i Skålmo, hustru Karin ibid, Karin Sjulsdotter
1645-07-20 Jakob Heden Nils hustru Anna Pers hustru, Pål Persson ibid, Björn Persson
1645 Lars Ärnäs Olof Karin Persdotter, Per Hård, Nils Halvardsson
1645 Brita Olof hustru Agneta Jönsdotter, Jon Nilsson, hustru Brita Everts
1645-08-03 Marit Husom Per hustru Kerstin Stor Jons Olof, Milla Trondsdotter, Halvard Andersson
1645-08-03 Byril Bu Erik löjtnants hustru Karin, Hans Olofsson, Bonde Trondsson
1645-09-21 Pål Mon Sakarias Henrik Erlandsson, Olof Persson i Bäck, Brita Hermansdotter
1645-09-21 Marit Risätra Olof Jöns Persson ibid, hustru Karin Björn Perssons, Marit Persdotter ibid
1645 Brita Heden Olof Olof Eriksson i Lillmon, hustru Gölin i Heden, Marit Olofsdotter i Bu
1645 Gunnil Ofors Per Jon Halvardsson i Lillmon, hustru Karin Olof Larssons, Anna Eriksdotter
1645-09-28 Lars Mornäs Per Per Persson, Lars Knutsson, hustru Karin Garp Erik
1645-09-28 Ingeborg Berga Erik hustru Brita Lars Knutssons, Kerstin Eriksdotter, Bonde Trondsson
1645 Erik Sälen Engelbrekt hustru Ingeborg Olof Lars, Jon Olofsson, Halvard Andersson
1645-10-05 Erik Hammaren Mårten Barbro Eriksdotter, Olof Larsson, Olof Jonsson
1645-11-07 Ingeborg Under hammaren Halvard hustru Marit Påls, Gölin Eriksdotter, Erik Olofsson i Gusjön
1645-11-23 Marit Mon Björn hustu Gölin Lars Mats, Magdalena Björnsdotter, Olof Björnsson
1645-11-23 Staffan Biskopsbyn Olof hustru Elin Per Perssons, Per Staffansson, Jon Ingevaldsson
1645-11-30 Magdalena Långstrand Per hustru Milla Albrekt, Karin Knutsdotter, Olof Larsson
1645-12-21 Anna Jon hustru Elin Nils Björns, hustru Gölin Hans Eriks, Erik Eriksson i Tandö
1646-01-04 Måns Mon Lars Björn Matsson, Mats Matsson, hustru Ingeborg Staff.
1646-02-01 Måns Holen Pål hustru Magnil Per Tolssons, Olof Jönsson, Olof Björnsson
1646 Erik Torgås Bonde hustru Ingeborg Hallars, Halvard Andersson, Per Olofsson ibid
1646 Kerstin Tandö Lars hustru Elin Nils Björns, Karin Eriksdotter, Olof Jönsson i Torgås
1646-02-08 Sara Husom Per Nils Jonsson, hustru Kerstin Olof Jons, Cecilia Larsdotter
1646-03-01 Mats Husom Olof Olof Jonsson, Olof Månsson, hustru Magnil Per Tolsson
1646-03-15 Gölin Mornäs Mickel Mats Jönsson, hustru Marit Per Evertsson, Ingeborg Persdotter i Mornäs
1646 Nils Berga Staffan Erik Olofsson Garp, Tomas Halvardsson, hustru Karin Per Knutsson
1646-04-05 Lars Näset Lars Trond Larsson, Hans Persson Haga, hustru Karin Olof Eriksson
1646-04-19 Lars Gusjön Jon Gudmund Ingevaldsson, Erik Trondsson i Torgås, hustru Marit Ilians
1646-04-19 Karin Långstrand Nils Nils Eriksson, hustru Kerstin Nils, Gölin Olofsdotter
1646-05-10 Marit Gusjön Gudmund Jon Nilsson ibid, hustru Marit Ilians hustru, Karin Knutsdotter
1646 Sara Husom Nils Halvard Halvardsson i Hammaren, hustru Marit Per Erikssons hustru, Magdalena Björnsdotter
1646-05-23 Ingeborg Långstrand Lars hustru Agneta Jönsdotter, Marit Matsdotter, Olof Johansson
1646-06-24 Brita Sälen Olof hustru Karin Olof Nilssons hustru, hustru Kerstin Lille Olofs hustru, Erik Olofsson
1646-07-26 Karin Biskopsbyn Lars hustru Karin Simon Matssons, Ingeborg Persdotter i Biskopsbyn, Östen Eriksson i Ärnäs
1646-07-26 Olof Transtrands kyrkby Simon hustru Ingeborg Erik Olofssons i Berga, Per Evertsson i Mornäs, Garp Per Hansson i Transtrands kyrkby
1646-07-26 Olof Långstrand Halvard? hustru Karin Olof Jönssons, Lars Persson i Långstrand
1646-08-09 Olof Lillmon Jon hustru Karin i Halspes, Olof Eriksson i Lillmon, Halvard Andersson i Åkra
1646 Karin Ofors Tol hustru Marit Tronds hustru, Anna Eriksdotter, Olof Matsson
1646-09-21 Anna Näset Jöns Per Persson i Mornäs?, hustru Kerstin .., Kerstin Persdotter
1646-09-29 Valborg Tandö Per hustru Marit Jon Ingevald, Elin Ingevaldsdotter, Mats Olofsson
1646-10-25 Ingeborg Långstrand Albrekt hustru Magdalena, Marit Olofsdotter, Lars Knutsson
1646-11-.. Mats Risheden Olof Halvard Andersson i Torgås, Erik Trondsson ibid, hustru Karin Bonde Trondsson
1646-11-14 Kerstin Tandö Nils Hans Olofsson i Bu, hustru Ingeborg Lars hustru, Brita Olofsdotter
1646 Karin Heden Hans Bonde Olofsson, hustru Marit i Bu, Kerstin Olofsdotter
1646-11-30 Hans Transtrands kyrkby Per Erik Olofsson, Lars Jonsson, hustru Karin Knut Perssons
1646 Tol Lillmon Olof Jon Halvardsson, Per Jonsson i Riset, hustru ..
1646 Måns Åkra Olof Anders Nilsson, Olof Persson i Bäck, hustru Brita
1647 Mats Strand Per Olof Johansson, Erik Ingevaldsson, hustru Elin Nils Björnssons
1647-01-24 Ivar Mon Gudmund Skols? Pål, Olof Engelbrektsson i .., Ingeborg Olofsdotter i Bond Halv.
1647-01-24 Erik Heden Olof Hans Olofsson i Bu, Nils Björnsson i Heden, hustru Gullu …
1647-01-31 Jöns Höknäs Ilian skräddare Olof Jönsson, Jon Eriksson Sus Eriks son, förarens hustru Karin i ..
1647-02-14 Per Skålmo Esbjörn Johan Eriksson i .., Lars Jönsson i Skålmo, hustru Karin Eriksdotter i ..
1647-02-28 Olof "Garp Eriks" Erik Per Evertsson, Olof Matsson i Vörderås, hustru Brita Evertsdotter
1647-03-07 Karin Riset Nils hustru Karin Svensdotter i .., Brita Eriksdotter i Ris..
1647-04-04 Marit Mon Sakarias hustru Valborg Eriksdotter, Kerstin Erlandsdotter i Mon, Ingevald Eriksson i Ofors
1647 Erik Näset Lars Anders Nilsson i Åkra, Pål Persson i Heden, hustru Karin Jönsdotter i Heden
1647-04-05 Erik Näs Lars Anders Nilsson i Åkra, Pål Persson i Heden, hustru Karin i Heden
1647-04-19 Anna Lillmon Hans hustru Valborg Olofs hustru, Anna Eriksdotter
1647-05-09 Kerstin Valllsjön Lars hustru Ingeborg Olof Lars., hustru Karin Jon Töres?, Halvard Halvardsson i Hammaren
1647 Erik Norrbacken Björn Per Jönsson i Husom, Olof Persson i Bäck, Marit Jönsdotter i Husom
1647-05-09 Olof Ofors Erik Nils Björnsson i Tandö, Sakarias Pålsson i Mon, hustru Kerstin Pers i Strand
1647-06-07 Jon Holen Olof hustru Kerstin Back Olofs, Jakob Olofsson, Halvard Andersson
1647-06-07 Kerstin Mon Erik Hans Jönsson, hustru Kerstin Pers i Strand, Barbro Ingevaldsdotter i Ofors
1647-06-29 Kerstin Heden Olof Olof Eriksson ibid, hustru Gölin Pål Pers hustru, Kerstin Olofsdotter i Näset
1647-07-15 Brita Bäck Olof hustru Kerstin pastors, Marit Olofsdotter i Åkra, Olof Matsson i Bäck
1647-07-15 Kerstin Mon Henrik hustru Elin Nils Björns i Tandö, Ingeborg Matsdotter, Hans Olofsson i Bu
1647 Elin Hammaren Mårten hustru Gölin Björns hustru, Kerstin Tidmans Mickel, Lars Mickelsson
1647-08-08 Olof Bu Erik Per Larsson i Bu, Erik Matsson i Risätra, hustru Kerstin Jons hustru Tols …
1647-06-20 Per Långstrand Nils skräddare Per Olofsson, Olof Olofsson i Långstrand, hustru Marit dijsmat
1647-06-20 Karin Olof Per Eriksson sus, hustru Karin Knuts, Karin Staffansdotter
1647-07-16 Jöns Transtrands kyrkby Halvard Erik Olofsson Garp, Jöns Olofsson ibid, hustru Elin Per Nilsson
1647-07-16 Elin Ärnäs Östen Jon Olofsson i Sälen, hustru Kerstin Olof Erikss, Karin Eriksdotter
1647-08-13 Måns Mon Lars hustru Karin .. Mats hustru, Björn Matsson
1647 Marit Bu Hans Anna Lars på Näs, Karin Erlandsdotter, Olof Matsson
1647-08-22 Petrus Kaplansgården Johannis Laurentius pastor i Mal., hustru Ingeborg i Transtrands kyrkby, Marina Hermansdotter, Garp Per Olofsson i Transtrands kyrkby
1647-08-28 Måns Hammaren Per Mårten Eriksson ibid, Ingeborg Olofsdotter i Holen, Mats Olofson ibid
1647-08-29 Marit Under hammaren Pål Per Matsson i Näset, hustru Karin Halvards
1647 Halvard Norrbacken Jakob korpral Jöns Örn, Halvard Andersson, Marina Hermansdotter
1647-08-29 Hans Sälen Engelbrekt Nils Eriksson, Erik Olofsson, hustru Kerstin Olofs
1647-08-29 Marit Transtrands kyrkby Erik Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, hustru Marit Garp Pers, hustru Karin Half Jöns
1647-09-19 Erik Långstrand Halvard Lars Persson ibid, Per Eriksson i Vörderås, hustru Ingeborg Lars Hanssons
1647 Jöns Långstrand Halvard Lars Hansson i Långstrand, Erik Eriksson, Lind Karin Jönsdotter
1647-09-26 Lars Ofors Trond hustru Milla Erik Ingeval, Olof Eriksson i Lillmon, Nils Björnsson i Heden
1647-09-29 Tol Husom Olof hustru Sara Björns hustru i Mon, Olof Jönsson, Olof Persson
1647-10-31 Ingeborg Risätra Nils Hans Jönsson, hustru Ingeborg Olof Byril, Kerstin Persdotter
1647-12-12 Jakob Ärnäs Olof Hans Olofsson i Bu, Esbjörn Persson, hustru Ingeborg Erik i Ärnäs
1647 Olof Näs Knut Jöns Örn, Halvard Persson, Ingeborg Olofsdotter
1647 Lars Torgås Bonde Lars Månsson, Erik Trondsson, hustru Karin Olof Jönsson
1647 Anna Tandö Mats hustru Ingeborg Lars, Ingeborg Olofsdotter, Olof Persson
1648-01-09 Nils Bu Per hustru Karin Hans Olofssons, Erik Larsson i Ärnäs, Nils Björnsson i Heden
1648-01-16 Elin Bäck Olof Hans Olofsson i Bu, hustru Magdalena, Marina Hermans
1648-01-23 Erik Lillmon Olof Erik Tolsson, hustru Kerstin fjärdingsman Jon, Tol Olofsson
1648 Marit Lillmon Olof hustru Valborg Olof Erik, Jon Halvardsson, Marit Olofsdotter i Åkra
1648-01-23 Lars Biskopsbyn Per hustru Ingeborg Olof Mats, Simon Matsson, Simon Persson
1648 Mickel Heden Nils hustru Karin Luten?, Mickel Göransson, Esbjörn Jakobsson
1648 Karin Källan Olof Olof Persson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Mats Jönsson, Marina Hermansdotter
1648-01-30 Erik Bu Olof Per Larsson, Nils Halvardsson i Ärnäs, hustru Karin Hans Olofsson
1648 Björn Biskopsbyn Tidman hustru Ingeborg i Ärnäs, Per Persson i Biskopsbyn, Olof Persson
1648-02-27 Karin Juslätt Olof hustru Marit Halvard Eng?, Ingeborg Halvardsdotter, Halvard Harlvardsson i Hammaren
1648-03-30 Erik Valllsjön Per hustru Karin Hall Halvard, Mårten Eriksson, Erik Olofsson
1648 Björn Hammaren Jon hustru Elin Mårtens hustru, Per Månsson, Jöns Örn
1648-04-02 Marit Torgås Helge hustru Karin i Holen, Kerstin Matsdotter, korpral Jöns Örn
1648-04-09 Olof Hammaren Björn Halvard Halvardsson, soldat Jakob Jönsson, hustru Elin Mårtens
1648-04-23 Samuel Mon Björn hustru Milla Lars Månssons, Lars Matsson i Mon, Mats Matsson ibid
1648-04-30 Brita Örngäle Nils hustru Gunnil jakobs hustru, Marina Hermansdotter, Olof Persson i Bäck
1648-03-11 Mats Berga Tomas hustru Karin Garp Eriks, Lars Jönsson i Transtrands kyrkby, Olof Persson i Transtrands kyrkby
1648-03-11 Jöns Transtrands kyrkby Simon hustru Johan sacellani, Olof Persson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Mats Jöns
1648-05-07 Erland Mornäs Mickel Olof Persson i Transtrands kyrkby, Erik Evertsson, hustru Marit i Mornäs
1648-05-14 Anna Sälen Olof Per Persson i Sälen, hustru Elin Johansdotter, hustru Marit Garp Pers
1648-06-11 Elin Biskopsbyn Lars hustru Elin Per Perssons hustru, Ingeborg Persdotter i Biskopsbyn, Erik Nilsson i Ärnäs
1648-06-11 Lars Höknäs Gudmund Per Evertsson i Mornäs, korpral Albrekt Göransson, hustru Brita Jons i Gusjön
1648-07-13 Milla Berga Erik Albrekt Göransson i Långstrand, sacellani, Kerstin Halvardsdotter
1648-08-27 Marit Under hammaren Jöns Lars Mickelsson, Karin Olofsdotter, Anna Bondesdotter
1648-08-27 Marit Lillmon Hans Hans Olofsson i Bu, Kerstin Persdotter i Strand, Milla Ingevaldsdotter i Ofors
1648-10-08 Lars Sälen Engelbrekt Olof Eriksson, Jon Olofsson, hustru Ingeborg Olof Larssons
1648-08-20 Karin Långstrand Nils Erik Olofsson i Berga, sacellani, hustru Marit Garp Pers
1648-09-17 Per Under hammaren Erik Mårten Eriksson, Erik Trondsson, hustru Marit Halvard Engelbrekt
1648-09-17 Lars Heden Hans Hans Olofsson i Bu, Göran Mickelsson i Heden, hustru Rebecka Nils B.
1648-10-15 Erik Heden Olof Nils Björnsson, Måns Matsson, hustru Anna Lars
1648-10-28 Lars Mon Lars hustru Sara Björn Mats, Lars Månsson, Mats Olofsson
1648-10-22 Malin Sälen Albrekt Gudmund Ingevaldsson i Höknäs, hustru Magdalena Per Östenssons, hustru Ingeborg Lars Hansson
1648-11-19 Olof Holen Pål Björn Tolsson, Esbjörn Larsson, hustru Ingeborg Gullbrands Olofs
1648-11-05 Karin Viken Per Staffan Pålsson i Vörderås, sacellani, hustru Ingeborg Erik Olofsson i Berga
1648-11-26 Per Lillmon Olof hustru Gölin ibid Hans hustru, Måns Ingevaldsson, Olof Hansson
1648-12-02 Anders Tandö Måns Olof Eriksson i Lillmon, Olof Eriksson i Tandö, hustru Karin Olof Joh.
1648-12-02 Olof Biskopsbyn Olof Simon Persson ibid, Per Persson ibid, hustru Kerstin Tidmans
1648 Brita Åkra Per länsman Anders Nilsson, hustru Brita Olof Mats i Bäck, Marit Olofsdotter i Åkra
1648-12-24 Marit Ärnäs Östen Hans Eriksson i Lillmon, hustru Magnil Graf Olofs, Anna Pålsdotter i Heden
1648-12-31 Jakob Tandö Nils hustru Milla Eriks hustru i Ofors, Trond Larsson, Mats Olofsson
1649-01-07 Brita Lillmon Jon Anders Nilsson i Åkra, hustru Valborg Erik Tols, Karin Erlandsdotter i Näs
1649-01-28 Erik Tjärnan Nils Per Eriksson, Olof Björnsson, hustru Karin Lars Matsson i Mon
1649-01-28 Marit Tjärnan Nils Björn Matsso i Mon, hustru Ingeborg Gullbrands, Marit Månsdotter i Mon
1649-01-28 Marit Husom Tidman Elin Månsdotter, Karin Eriksdotter i Skålmo, Johan Eriksson ibid
1649-02-25 Erik Tandö Lars hustru Elin Nils B. hustru, Björn Persson, Erik Eriksson
1649-03-12 Ingeborg Husom Per Olof Björnsson, hustru Karin Lars Mats, Marina Hermansdotter
1649-03-12 Olof Tandö Per Jon Ingevaldsson, Olof Eriksson, Ingeborg Persdotter
1649 Brita Risätra Olof Hans Olofsson, hustru Karin halsp., Ingeborg Matsdotter
1649 Marit Näset Knut skräddare Per Olofsson, hustru Gölin, Valborg Persdotter
1649-03-12 Halvard Transtrands kyrkby Tomas Olof Larsson, Erik Jönsson, hustru Brita
1649-03-18 Ingeborg Transtrands kyrkby Halvard Per Persson i Mornäs, hustru Ingeborg Ilian Mats, hustru Kerstin Simons hustru
1649-04-08 Karin Särna Gudmund hustru Sara i Mon, Mats Matsson ibid, Kerstin Matsdotter i Torgås
1649-04-08 Trond Under hammaren Erik hustru Karin Bondes i Torgås, Mårten Nils Björns
1649-04-18 Karin Under hammaren Jon Halvard, hustru Ingeborg Olof Larssons, Ragnil Gudmundsdotter
1649-04-18 Per Tandö Jon hustru Valborg Måns hustru, länsman Anders Nilsson, Mats Olofsson ibid
1649 Olof Gulbrand Olof Halvardsson, Olof Eriksson, hustru Gunnil
1649-04-29 Mats Mon Mats hustru Karin Lars Matsson, Lars Månsson, Olof Björnsson
1649-05-03 Ingeborg Valllsjön Per Lars Matsson ibid, hustru Elin Mårtens Erik, hustru Cecilia Per Anderssons
1649-05-06 Hans Torgås Helge Olof Matsson, Halvard Andersson, hustru Karin Halv. Matsson
1649-05-06 Anna Näs Olof Olof Björnsson i Husom, hustru Marit Erik Persson, Karin Larsdotter i Hammaren
1649-05-20 Ingeborg Gusjön Jon hustru Karin förare Gudmunds, Marina Hermansdotter, Erik Olofsson i Gusjön
1649-06-17 Per Höknäs Mats Gudmund Ingevaldsson, Jon Nilsson i Gusjön, hustru Kerstin Eriks hustru i Gusjön
1649-07-15 Mats Långstrand Per Nils Heden, Lars Knutsson, hustru Magdalena
1649-08-05 Olof Biskopsbyn Tidman hustru Ingeborg Olof Matsson, Anders Hård i Biskopsbyn, Olof Matsson i Bäck
1649-08-20 Brita Sälen Jon Engelbrekt Larsson, hustru Ingeborg, Marina Hermansdotter
1649-09-23 Kerstin Transtrands kyrkby Johan Jon Nilsson i  Gusjön, Per Evertsson i Mornäs, hustru Brita Lars Knutssons, Marina Hermansdotter
1649-09-23 Mats Källan Olof Per Persson i Mornäs, Lars Knutsson i Vörderås, hustru Ingeborg Ilians Mats
1649-09-23 Karin Åkra Erik hustru Ingeborg Olof Matts i Biskopbyn, Elin Månsdotter i Husom, Olof Matsson i Bäck
1649-09-30 Olof Bu Hans Olof Matsson i Bäck, Hans Eriksson i Lillmon, pastors hustru
1649-10-14 Karin Torgås Olof Halvard Andersson ibid, pastors hustru, Anna Andersdotter
1649-10-28 Olof Åkra Olof hustru Brita Olof Matsson, Jon Nilsson i Gusjön, Halvard Andersson
1649-12-16 Marit Lillmon Hans fjärdingsman Jon Halvardsson, hustru Valborg Olof Tols, hustru Valborg Måns i Tandö
1649 Anna Strand Per Jon Ingevaldsson i Tandö, hustru Marit Trond Larssons hustru, Anna Eriksdotter
1649-12-16 Anna Mornäs Erik Olof Jönsson i Källan, hustru Marit Mickels, Karin Persdotter
1649-12-16 Mårten Höknäs Ilian Mats Persson, Amund Hielleksson, Ingeborg Olofsdotter
1649 Olof Transtrands kyrkby Per herr Johan Nesboeti, Erik Jonsson, Marina Hermansdotter
1649-12-29 Olof Husom Olof hustru Kerstin Tjärner? Nils, Jon Nilsson, Olof Jönsson
1649-12-30 Marit Ofors Erik Per Eriksson i Strand, hustru Marit Trond, Milla Eriksdotter
1649 Jellek Skålmo Erik hustru Marit Per Erikssons, Nils Esbjörnsson i Skålmo, Olof Matsson i Bäck
1650-01-06 Karin Åkra Per hustru Marit Östens i Ärnäs, Ingeborg Persdotter, Olof Eriksson i Åkra
1650-01-20 Staffan Bu Erik hustru Karin Hans Olofssons i Bu, Per Larsson ibid, Olof Matsson i Biskopsbyn
1650-01-20 Erik Holen Olof Jakob Olofsson, Esbjörn Larsson i Skålmo, hustru Marit Per Eriksson i Husom
1650-03-03 Anna Bäck Olof hustru Brita Damb Olofs, Marina Hermansdotter, länsman Anders Nilsson
1650-03-03 Ingeborg Transtrands kyrkby Erik sacellanis hustru, Marit Olofsdotter, Mickel Persson i Mornäs
1650 Mats Mon Erik Sakarias Pålsson, Nils Eriksson i Tandö, hustru Karin Henriks
1650-03-10 Karin Heden Olof Anders Olofsson i Bu, hustru Karin ibid, Anna Pålsdotter i Heden
1650-03-10 Olof Viken Per hustru Ingeborg Olof Larsson i Sälen, Olof Matsson i Vörderås, Nils Eriksson i Sälen
1650-03-10 Halvard Vörderås Olof Olof Jönsson, Halvard Eriksson, hustru Karin
1650-03-17 Ingeborg Damb Tol hustru Brita i Bäck, hustru Elin Trond Larsson, Nils Björnsson i Tandö
1650-04-17 Jellek Torgås Lars hustru Sara i Mon, Halvard Andersson, Hans Olofsson
1650-04-21 Brita Husom Per Anders Olofsson i Torgås, hustru Ingeborg Gulbr. Olofs, Valborg Olofsdotter
1650-05-08 Erland Heden Lars Per Jönsson i Risätra, Anders Olofsson, hustru Gölin Hede Påls
1650 Karin Vörderås Sakarias Lars Knutsson, hustur Karin Knuts Persson, Karin Halvardsdotter
1650-04-11 Måns Långstrand Halvard Lars Persson, Lars Hansson i Långstrand, hustru Milla Albrekts
1650 Karin Vörderås Per Erik Eriksson i Vörderås, hustru Valborg Sakarias, Kerstin Halvards
1650 Lars Vörderås Erik Halv. Staffan, Lars Knutsson, Marit Eriksdotter
1650-06-16 Måns Norrbacken Jakob Anders Nilsson i Åkra, Johan Eriksson i Skålmo, hustru Kerstin Stor Jons Olof.
1650-06-16 Hans Risätra Per Olof Eriksson, Olof Matsson, hustru Karin i Bu
1650-07-14 Kerstin Näs Knut hustru Karin i Holen, Kerstin Persdotter i Mornäs, Mats Olofsson
1650-08-18 Per Mon Mats hustru Elin Per Persson Hård, Anders Hård, Olof Matsson
1650-08-18 Nils Mon Mats Ingeborg Persdotter i Biskopsbyn, Östen Eriksson i Ärnäs, Lars Matsson i Mon
1650-08-18 Trond Torgås Bonde hustru Karin skräddare Olofs, Halvard Andersson i Torgås, Mats Olofsson i Holen
1650-09-08 Marit Under hammaren Erik Halvard Engelbrektsson, hustru Marit Erik Persson, Karin Larsdotter
1650-09-15 Anna Husom Tidman Olof Matsson i Bäck, hustru Karin Sjuls Erik, Ingeborg Jönsdotter
1650-09-22 Karin Hammaren Mårten Erik Olofsson, hustru Marit Erik Pers, Valborg Persdotter
1650-09-29 Ingeborg Biskopsbyn Olof Johan Persson ibid, hustru Elin Per Pers, Kerstin Olofsdotter
1650-10-13 Kerstin Lillmon Olof Hans Olofsson i Bu, hustru Kerstin fjärdingsmannens hustru, hustru Gölin Hans Erikssons hustru
1650-10-13 Olof Under hammaren Halvard hustru Marit Erik Perssons ibid, Mårten Eriksson ibid, Olof Eriksson ibid
1650-12-08 Brita Biskopsbyn? Kristoffer hustru Kerstin Tidemans, Simon
1651 Kerstin Ofors Trond Olof Matsson i Bäck, hustru Kerstin i Strand, Elin Matsdotter
1651 Karin Risätra Nils Marit Persdotter ibid, Brita Eriksdotter, Lars Björnsson ibid
1651-01-28 Olof Ärnäs Östen hustru Karin Hans Olofssons i Bu, Olof Hansson i Lillmon, Mats Olofsson i Holen
1651-02-02 Byril Risätra Olof hustru Karin Björn Perssons  ibid, Helge Olofsson i Näset, Olof Matsson i Risätra
1651-02-09 Tol Lillmon Olof hustru Valborg Olofs hustru, Hans Eriksson ibid, Hans Olofsson i Bu
1651-03-16 Tore Bu Olof Björn Persson i Risätra, Helge Olofsson i Näset, hustu Marit Erik Byrilsson i Bu
1651-03-16 Kerstin Bu Lars hustru Karin Hans kyrkvärd, Barbro Larsdotter i Bu, Nils Björnsson i Heden
1651 Marit Husom Olof Nils Jonsson, hustru Ingeborg Gullbrands Olofs, Ingeborg Jönsdotter
1651-03-23 Mårten Åkra Sakarias Per Björnsson soldat, Jon Andersson, Elin Månsdotter
1651-03-31 Jon Husom Nils Per Eriksson ibid, Olof Jönsson hustru Ingeborg Gullbr.
1651 Olof Bäck Olof Halvard Andersson i Torgås, Hans Olofsson i .., hustru Magdalena i Bäck
1651 Olof .. Olof Hans Olofsson i .., Lars Eriksson ..
1651-04-20 Erik Heden Hans Nils Björnsson, Göran Mickelsson, hustru Anna Lars Eriksson
1651-05-11 Erik Biskopsbyn Lars hustru Elin Per Hårds, Anders Hård ibid, Johan Persson
1651-05-19 Marit Torgås Halvard Olof Matsson i Bäck, hustru Ingeborg Lars Björnssons hustru ibid, Karin Andersdotter
1651-07-07 Marit Ärnäs Olof Karin Olofsdotter, Kerstin Eriksdotter, Nils Halvardsson
1651-07-13 Olof Heden Nils Ingeborg Lars Jakob, Trond Larsson i Ofors, Mats Pålsson i Heden
1651-07-19 Marit Biskopsbyn Esbjörn hustru Karin salig löjtnant Jakobs, hustru Milla Olof Stålnäbbs, Esbjörn Jakobsson i Bu
1651-07-27 Kerstin Lillmon Hans Olof Johansson, hustru Kerstin Jons hustru, hustru Valborg Olof
1651-07-27 Marit Ärnäs Nils Hans Olofsson i Bu, hustru Milla Olof Olofssons i Ärnäs, Brita Torsdotter i Bu
1651-09-21 Anna Höknäs Gudmund Jon Nilsson … i Gusjön, hustru Karin Mats Perssons i Höknäs, Marina Hermansdotter i prästgården
1651-11-02 Brita Mon Björn hustru Karin Lars Matsson i Mon, Marit Månsdotter ibid, Olof Björnsson i Husom
1651-12-07 Anna Tandö Nils Mats Olofsson ibid, hustru Anna Olof Eriksson, Kerstin Persdotter i Risätra
1651-12-14 Anders Bu Halvard Marina Hermansdotter i prästgården, Hans Olofsson i Bu, Mats Pålsson i Heden
1652-01-11 Per Biskopsbyn Per hustru Ingeborg Olof Mats ibid, Olof Matsson kyrkovärd i Bäck, Johan Persson i Biskopsbyn
1652-02-01 Anna Risätra Per Olof Eriksson i Heden, hustru Anna Lars Eriksson ibid, Brita Persdotter i Hagen
1652-02-15 Brita Åkra Erik hustru Brita Damb Olofs i Bäck, Sakarias Halvardsson i Åkra, Karin Andersdotter
1652-02-19 Brita Näs Olof Olof Olofsson i Ärnäs, hustru Milla i Ärnäs, Anna Andersdotter
1652-04-25 Olof Tandö Nils Lars Olofsson, Olof Olofsson i Ärnäs, hustru Ingeborg Bondes
1652-05-16 Björn Tandö Lars hustru Elin i Tandö, Nils Björnsson ibid, Jon Eriksson
1652-05-23 Per Torgås Olof Olof Jönsson ibid, Olof Matsson Biskopsbyn, hustru Barbro
1652-05-23 Per Heden Olof hustru Anna Lars Erik, Nils Björnsson, Björn Persson Haga
1652 Erik Tandö Mats Lars Olofsson, Mats Olofsson, hustru Elin Nils Björn
1652-06-07 Karin Hammaren Halvard hustru Marit Per Erikssons hustru, Gölin Eriksdotter, Erik Olofsson
1652-06-20 Anna Under hammaren Erik hustru Elin Mårten Erikssons hustru, hustru Kerstin Per skräddares hustru, Lars Mickelsson i Hammaren
1652-06-20 Kerstin Biskopsbyn Kristoffer Anders Hård i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Simon Mats, Karin Andersdotter i Åkra
1652-06-20 Anna Mon Erik hustru Ingeborg Nils Erikssons hustru i Tandö, Kerstin Erlandsdotter i Mon, Trond Larsson i Ofors
1652-06-27 Per Bäck Olof hustur Gunnil Jakobs hustru i Norr, Olof Jönsson i Backa, Elias Hermansson i prästgården
1652-07-02 Per Torgås Helge hustru Ingeborg Olofs i Torgås, Olof Jönsson skräddare, Knut Persson i Näset
1652-07-04 Erik Skålmo Johan Ingeborg Eriksdotter, Olof Jönsson i Husom, Nils Esbjörnsson i Skålmo
1652-07-04 Olof Bu Per hustru Karin Hans Olofsson i Bu, Olof Larsson i Ärnäs, Per Nilsson i Bu
1652-07-25 Karin Lillmon Olof Jon Halvardsson ibid, hustru Gölin Hans Eriks hustru, hustru Karin Olof Hansson
1652-08-15 Anna Åkra Sakarias hustru Marit Erik Erikssons hustru, Karin Andersdotter, Olof Eriksson ibid
1652-08-22 Olof Valllsjön Per Måns Matsson soldat ibid, Erik Trondsson i Under hammaren, hustru Marit Påls hustru
1652-09-05 Mats Mon Lars hustru Sara Björn Matsson ibid, Knut Persson i Näs, Nils Jonsson i Husom
1652-09-12 Engelbrekt Gudmund Lars Matsson i Mon, Mats Olofsson i Holen, hustru Barbro Halvards i Torgås
1652 Staffan Halvard Olof Björnsson, Per Tolsson, hustru Karin i Holen
1652-09-26 Samuel Holen Olof Olof Jönsson i Holen, Erik Jonsson, hustru Gunnil i Norr i backan
1652-10-24 Ingeborg Åkra Olof Erik Eriksson ibid, hustru Marit Per Erikssons i Husom, Karin Andersdotter
1652 Elin Skålmo Erik hustru Kerstin Olof Jönssons i Husom, Ingeborg Jönsdotter ibid, Amund Jelleksson
1652 Brita Biskopsbyn Tidman Olof Matsson, hustru Ingeborg Lars hustru, Karin Olofsdotter i Ärnäs
1652-11-07 Kerstin Husom Per hustru Kerstin Back Olofs, Marit Nilsdotter i Örngäle, Olof Björnsson i Husom
1652-12-19 Erik Strand Per Hans Olofsson i Bu, Trond Larsson i Ofors, hustru Milla Eriks i Ofors
1652-12-28 Anna Tandö Måns hustru Ingeborg Nils Erikssons, Karin Matsdotter i Åkra, Jon Eriksson i Tandö
1653-01-23 Kerstin Tandö Bonde hustru Elin Nils hustru, Ingeborg Olofsdotter, Trond Larsson i Ofors
1653 Johan Mornäs Erik hustru Marit Mickel Perssons, Mats Olofsson …, Per Tolsson i Husom
1653-01-30 Jon Sälen Jon Halvard Matsson i Holen, Olof Tomasson i Sälen, hustru Marit Östens
1653-01-30 Per Näs Knut hustru Barbro Halvard Andersson, Helge Matsson i Torgås, Olof Persson i Näs
1653-02-02 Per Vörderås Erik Olof Matsson ibid, Olof Halvardsson ibid, hustru Kerstin Olof Perssons
1653-02-13 Anna Skålmo Trond hustru Kerstin Back Olofs, Karin Eriksdotter, Johan Eriksson i Skålmo
1653-03-06 Magdalena Husom Olof hustru Magdalena Olof Pers i Bäck, hustru Magnil Per Tolsson i Husom, Nils Jonsson ibid
1653-03-06 Per Under hammaren Lars Valborg Persson, Börje Halvardsson i Juslätt, Per Persson i Näs
1653-04-03 Staffan Torgås Per hustru Barbro Halvard Anders, Olof Andersson i Torgås, Samuel Hermansson i prästgården
1653-04-03 Kerstin Husom Nils hustru Maria Mickels Pers, hustru Magnil Per Tolssons, Olof Jonsson
1653-05-08 Halvard Halspes Lars Hans Eriksson i Lillmon, Mats Olofsson i Tandö, hustru Valborg Olof Eriksson i Lillmon
1653-05-15 Johan Lillmon Olof hustru Marit Trond Larssons i Ofors, Per Eriksson i Strand, Anders Olofsson i Bu
1653-04-17 Erik Ärnäs Olof Nils Halvardsson ibid, Lars Eriksson, hustru Ingeborg Erik Nilssons hustru
1653-05-22 Staffan Sakarias Per Eriksson i Strand, Samuel Hermansson i prästgården, hustru Karin Måns hustru i Mon, Marina Hermansdotter
1653-05-30 Kerstin Biskopsbyn Per Mats Olofsson i Holen, hustru Kerstin Tidman, Ingeborg Persdotter
1653-06-19 Anna Bu Erik Hans Olofsson i Bu, hustru Kerstin fjärdingsman Jons, hustru Ingeborg
1653-06-19 Per Risätra Olof hustru Karin Björn Persson, Olof Eriksson i Lillmon, Hans Jönsson i Risätra
1653-07-03 Marit Åkra Per hustru Kerstin Nils Jons, Karin Andersdotter, Johan Persson
1653-07-10 Karin Ärnäs Olof Per Björnsson i Åkra, hustru Anna Per Olofs i Bu, Ingeborg Olofsdotter
1653-07-24 Karin Lillmon Hans Lars Björnsson i Halspes, hustru Valborg Måns Ingevald i Tandö, Kerstin Eriksdotter i Risätra
1653-08-07 Kerstin Biskopsbyn Olof Johan Persson, hustru Elin Per Hård, Ingeborg Persdotter
1653-09-04 Olof Sälen Engelbrekt Olof Tomasson i Sälen, Hans Olofsson i Sälen, hustru Ingeborg Jon Nilsson i Sälen
1653-09-25 Nils Norrbacken Jakob Olof Jonsson i Husom, Per Persson i Näs, Anna Bondesdotter
1653-10-02 Jakob Bu Erik Marina Hermansdotter, Olof Larsson i Ärnäs, Erik Olofsson i Hammaren
1653-12-04 Karin Biskopsbyn Simon Olof Hård i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Matsson ibid, Karin Persdotter
1653-12-18 Marit Torgås Lars Ilian Jönsson i Höknäs, hustru Ingeborg Olof Björns i Husom, Ragnil Gudmundsdotter i Hammaren
1654-01-08 Olof Bu Hans pastors hustru, Hans Eriksson i Lillmon, Halvard Andersson i Bu
1654-01-08 Måns Husom Tidman Marit Jönsdotter, Lars Månsson i Mon?, Erik Jönsson
1654-01-15 Jöns Husom Olof hustru Kerstin Olof Jonssons i Holen, Olof Björnsson i Husom, Björn Matsson i Mon
1654-01-22 Per Heden Olof Hans Olofsson i Bu, Helge Olofsson i Näs, hustru Karin Mats Pålssons i Heden
1654-01-29 Ingeborg Valllsjön Lars hustru Cecilia Stor Pers ibid, hustru Marit Lille Pers, Erik Olofsson i Hammaren
1654-01-29 Olof Mon Björn hustru Kerstin Nils Jonsson i Husom, Lars Månsson i Mon, Lars Matsson ibid
1654 Ingevald Ofors Erik hustru Kerstin i Strand, Mats Eriksson i Tandö, Erik Jonsson i Mon
1654-02-26 Valborg Näset Knut hustru Ingeborg åslappens i Torgås, Karin Persdotter i Näs, Halvard Matsson i Holen
1654-03-12 Ingeborg Ärnäs Nils Lars Eriksson ibid, hustru Milla Olof Olofssons, Kerstin Eriksdotter
1654-03-28 Per Risätra Olof Lars Björnsson, Arne Matsson, Brita Eriksdotter
1654-04-23 Laurentius kaplansgården Johannis hustru Maria Ilians i Höknäs, hustru Karin Olof Mats i Vörderås, Ilian Jönsson i Höknäs, Samuel Hermansso i prästgården
1654-04-23 Mats Risätra Olof Olof Persson ibid, Erik Ingevaldsson i Ofors, hustru Valborg i Lillmon
1654 Lars Näset Olof Johannes Herman, Olof Björnsson, Marina Hermans
1654 Lars Gusjön Jon hustru Marit ilian Jöns, Gudmund förare, Olof Andersson
1654-06-25 Ingeborg Bäck Tidman hustru Brita i Bäck, hustru Elin Per Hårds, Björn Persson i Hagen
1654-07-09 Marit Risätra Per Olof Eriksson, Brita Evertsdotter, Sigrid Jönsdotter
1654-08-13 Karin Biskopsbyn Per hustru Magdalena Olof Pers i Bäck, Ingeborg Olofsdotter, Olof Matsson i Biskopsbyn
1654-08-13 Lars Heden Mats Helge Olofsson i Näs, Nils Eriksson i Ärnäs, hustru Milla Olofs hustru
1654 Anna Hagen Björn Marina Hermansdotter, hustru Gölin länsmans, Arne Matsson i Risätra
1654-08-20 Björn Heden Nils hustru Karin Hans Olofssons i Bu, Lars Jakobsson ibid, Olof Eriksson
1654 Olof Höknäs Mats hustur Brita Jons, Olof Eriksson, Lars Halvardsson
1654 Kerstin Bu Esbjörn hustru Marit Erik Byrilsson, Anna Jakobsdotter, Olof Jönsson i Torgås
1654-09-17 Karin Bu Halvard hustru Karin Hans Olofsson, Ingeborg Persdotter i Biskopsbyn, Nils Eriksson i Ärnäs
1654-09-24 Brita Riset Per Olof Andersson i Torgås, hustru Kerstin Lars Mick., Anna Olofsdotter
1654-10-15 Isak Hammaren Jon hustru Ingeborg Per Månsson, Pål Pålsson, Per Andersson
1654-10-22 Halvard Hammaren Erik Per Olofsson, Pål Larsson, hustru Karin Olof Pers
1654-11-12 Lars Skålmo Nils hustru Kerstin Nils Jonssons i Husom, Per Eriksson ibid, Erik Jelleksson i Skålmo
1654-11-26 Erik Tandö Nils hustru Valborg Måns hustru, Jon Eriksson ibid, Bonde Björnsson ibid
1654-12-02 Anders Näs Olof hustru Gölin "hans 6 viri"?, Per Olofsson i Bu, Mats Pålsson i Heden
1654-12-24 Amon Skålmo Erik Lars Jönsson ibid, Johan Eriksson, hustru Gölin
1655-01-14 Erik Hagen Hans hustru Karin Björn Perssons hustru, Helge Olofsson i Näs, Lars Persson i Bu
1655-01-14 Marit Måns hustru Gölin länsmans, Barbro Ingevalds, Per Eriksson i Strand
1655-01-21 Olof Näs Helge Pål Persson i Heden, Björn Persson i Hagen, hustru Karin Hans i Bu
1655-02-13 Brita Risätra Olof Olof Eriksson ibid, hustru Karin Björn Persson, Kerstin Matsdotter ibid
1655 Brita Höknäs Gudmund hustru Brita Jon Nilssons i Gusjön, Ingeborg Olofsdotter i Fiskarheden, Mats Persson i Höknäs
1655 Marit Fiskarheden Lars hustru Marit Ilians i Höknäs, Karin Iliansdotter, Olof Hedensson
1655 Karin Risätra Olof Helge Olofsson i Näs, hustru Milla Stålnäbb, hustru Kerstin Pers gubbe
1655-02-25 Mats Hammaren Lars Olof Jonsson skräddare, Olof Persson i Hammaren, Anna Olofsdotter i Torgås
1655 Ingeborg Sälen Jon Mats Larsson i Holen, hustru Karin i Holen, hustru Kerstin Pers i Viken
1655 Mats Åkra Jon Hustru Magdalena i Bäck, Olof Eriksson i Åkra, Erik Jönsson i Husom
1655 Mats Tandö Jon hustru Milla i Ofors, Lars Olofsson i Tandö, Mats Olofsson ibid
1655-01-20 Staffan Vörderås Olof herr Johannes Nesbotii, uxor sacellani, Östen Matsson i Vörderås
1655 Brita Vörderås Olof Olof Persson, hustru Karin Garp Eriks, Karin Halvardsdotter
1655 Brita Berga Olof Tomas Halvardsson, uxor sacellani, Marit Eriksdotter
1655 Mats Transtrands kyrkby Tomas Per Olofsson, Olof Larsson, hustru Karin Garp Eriks
1655-04-01 Olof Biskopsbyn Olof hustru Kerstin Tidemans, Olof Eriksson, Per Hård
1655-04-01 Björn Husom Olof hustru Kerstin Nils i Tjärnen, Per Tolsson, Olof Jonsson
1655 Karin Norrbacken Per Johan Eriksson, hustru Karin Matsdotter, Karin Eriksdotter
1655 Ingeborg Bu Per Anders Olofsson i Bu, hustru Karin hans hustru i Bu, Anna Jakobsdotter
1655 Jon Husom Olof hustru Kerstin Nils, Per Eriksson ibid, Per Olofsson på Risheden
1655-05-06 Halvard Tandö Lars hustru Karin Jon Eriks i Tandö, Bonde Björnsson ibid, Olof Persson ibid
1655 Elin Valllsjön Per hustru Marit Erik Perssons hustru, Brita Pålsdotter ibid, Halvard Halvardsson ibid
1655-06-10 Ingeborg Tandö Bonde hustru Ingeborg Nils Erikssons, Brita Persdotter ibid, Lars Olofsson ibid
1655 Hans Fiskarheden Anders Erik Olofsson i Sälen, Olof Jönsson i Husom, hustru Ingeborg Lars fiskars
1655-07-01 Mats Bäck Olof Olof Persson i Bäck, Samuel Hermansson, Marina Hermansdotter
1655-07-01 Marit Åkra Olof Sakarias Halvardsson ibid, hustru Kerstin Jons i Husom, hustru Elin Jons i Åkra
1655 Brita Lillmon Nils Sakarias Pålsson, hustru Brita Olof Matssons, Kerstin Matsdotter i Risätra
1655-07-29 Marit Näs Knut Hustru Karin Halvards i Holen, hustru Kerstin Per skräddares, Mats Olofsson i Holen
1655-08-12 Ingeborg Ärnäs Olof Lars Eriksson i Ärnäs, hustru Karin Nils hustru, hustru Karin Nils Halv(ardsson)
1655 Erik Torgås Mårten hustru Ingeborg Lars hustru, Halvard Andersson i Torgås, Lars Månsson på Mon
1655-10-14 Halvard Åkra Sakarias hustru Magdalena i Bäck, Olof Eriksson i Åkra, Lars Andersson ibid
1655 Anna Risätra Olof Olof Eriksson ibid, hustru Brita Olof Mats, Karin Olofsdotter
1655-10-28 Ingeborg Biskopsbyn Lars Per Persson Hård i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Simons ibid, Karin Persdotter i Biskopsbyn
1655-08-26 Staffan Biskopsbyn Simon Lars Eriksson i Ärnäs, Per Persson Hård, Karin Larsdotter
1655-09-09 Anna Torgås Olof Per Olofsson i Risätra, hustru Barbro Halvards, hustru Anna Olof Jonsson
1655-09-09 Cecilia Bu Erik Hans Olofsson ibid, hustru Kerstin i Hagen, hustru Marit Helges på Näs
1655-09-09 Kerstin Övermo? Björn Lars Månsson ibid, hustru Karin Lars Mats, hustru Kerstin i Risheden
1655-09-16 Mats Heden Hans Trond Larsson i Ofors, Mats Pålsson på Heden, Rebecka
1655-09-16 Ingeborg Mon Hans Jon Halvardsson, hustru Valborg Olofs, Kerstin Eriksdotter
1655-04-04 Kerstin Långstrand Nils hustru Kerstin Pers Sälen Viken, Gölin Nilsdotter, Lars Kristoffersson
1655-04-08 Ingeborg Transtrands kyrkby Simon Lars fiskar, hustru Brita uxor sacellani, Brita Olofsdotter
1655-04-08 Erik Berga Erik Olof Hansson ibid, Per Olofsson, hustru Maria Bol O(lof)
1655 Evert Mornäs Erik Per Evertsson, Lars Olofsson i Käll(an), hustru Kerstin Ilians
1655 Mats Långstrand Per Erik Hedensson, ..
1655-07-01 Per Långstrand Halvard Lars Persson ibid, Ilian i Höknäs, hustru Ingeborg Lars Hans
1655-09-21 Mattias Vörderås Sakarias Joh. sacellani, Olof Matsson i Vörderås, hustru Karin Knuts ibid
1655-10-19 Mats Vörderås Erik Lars Knutsson ibid, Per Persson i Mornäs, hustru Kerstin Olof Perssons i Vörderås
1655-10-19 Ingeborg Transtrands kyrkby Lars Lars Jönsson ibid, hustru Marit Bol Tomas, Karin Persdotter i Transtrands kyrkby
1655-11-25 Erik Mon Erik Per Eriksson i Strand, hustru Kerstin ibid, Per Eriksson i Heden
1655-12-30 Ragnil Tandö Måns hustru Elin Per Olofssons hustru, hustru Anna Olof Erikssons, Mats Olofssons i Tandö
1656-01-13 Erik Bu Esbjörn hustru Marit Erik Byrilsson, Per Larsson i Bu, Jakob Jakobsson
1656-01-13 Jon Strand Per Erik Ingevaldsson, Per Eriksson, hustru Valborg Olof Eriksson
1656-02-23 Mats Ärnäs Lars hustru Milla Olofs i Ärnäs, Olof Larsson ibid, Per Persson Hård
1656-03-02 Brita Heden Olof hustru Kerstin Hans Persson i Hagen, Marina Hermansdotter i prästgården, Hans Olofsson i Bu
1656-03-02 Erik Ärnäs Nils hustru Karin Hans i Bu, Olof Olofsson i Ärnäs, Johan Persson i Biskopsbyn
1656-03-09 Olof Norrbacken Jakob Jon Halvardsson i Lillmon, Samuel Hermansson i prästgården, hustru Kerstin Olofsdotter
1656-03-16 Anna Tandö Mats hustur Valborg Måns hustru, Brita Persdotter, Bonde Björnsson
1656-03-23 Marit Biskopsbyn Per Johan Persson, hustru Ingeborg Olofsdotter, Karin Persdotter i Biskopsbyn
1656 Samuel Tandö Jon Olof Eriksson, Olof Persson, hustru Ingeborg Lars Olofsson
1656-04-07 Nils Ärnäs Olof hustru Brita Nils Halv., Olof Olofsson, Johan Eriksson
1656 Olof Torgås Olof hustru Barbro Halv., Olof Persson i Näset, Olof Andersson
1656-04-13 Kerstin Heden Mats Nils Björnsson ibid, hustru Marit Helge i Näs, hustru Karin Lars Ärnäs
1656-04-13 Ingeborg Biskopsbyn Johan Per Hård, hustru Ingeborg Simons, hustru Karin Nils Eriks i Ärnäs
1656 Mats Torgås Helge Olof Persson, Mats Olofsson, hustru …
1656-05-18 Ingeborg Tjärnan Nils Olof Olofsson i Åkra, hustru Anna Olofs i Tjärnan, Kerstin Persdotter ibid
1656-05-18 Kerstin Skålmo Johan Erik Matsson i Skålmo, hustru Kerstin i Stor Jons Holen, Karin Eriksdotter i Skålmo
1656-05-18 Sara Under hammaren Jon Olof Eriksson ibid, hustru Kerstin Lars Mickelssons, Brita Pålsdotter
1656-06-22 Ingeborg Heden Göran Mats Pålsson i Heden, hustru Rebecka, hustru Elin kopparslagarens
1656-06-29 Marina Transtrands kyrkby Johan Olaus Hermanni i prästgården, Mats Jönsson i Transtrands kyrkby, hustru Marit Per Perssons i Mornäs, hustru Kerstin Olof Perssons i Vörderås
1656-06-29 Per Mornäs Erik Per Evertsson ibid, Mickel Matsson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Mats Jönssons
1656-07-13 Rangil Bu Per hustru Karin Hans Olof, Marit Larsdotter, Jakob Jönsson ibid
1656-07-20 Lars Skålmo Erik Olof Jönsson i Husom, Erik Matsson i Skålmo, Marina Hermansdotter
1656-08-10 Jakob Tandö Bonde Hans Olofsson i Bu, Olof Persson i Tandö, hustru Ingeborg i Tandö
1656-09-17 Karin Sörnäs Olof Olof Björnsson i Husom, hustru Ingeborg Knuts i Näs, hustru Milla i Torgås
1656 Karin Lillmon Olof Hans Eriksson ibid, hustru Kerstin Nils Jonsson, hustru Karin i Strand
1656-09-14 Olof Biskopsbyn Tidman Lars Eriksson i Biskopsbyn, Olof Persson i Biskopsbyn, hustru Elin Per Hårds
1656-09-14 Anders Biskopsbyn Tidman Nils Eriksson  i Ärnäs, Johan Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Johans hustru
1656-09-21 Marit Arne Björn Persson i Hagen, hustru Marit Holgers, Barbara Persdotter
1656-09-21 Erik Ofors Trond Nils Björnsson i Heden, Halvard Eriksson ibid, hustru Gölin Hans Eriksson
1656-09-28 Marit Risätra Olof Olof Matsson ibid, hustru Karin Halspes, hustru Marit Helges
1656-09-28 Per Hammaren Olof Knut Persson i Näset, Olof Larsson i Hammaren, hustru Marit Eriks Pers
1656-10-19 Erik Näs Olof Olof Persson, Mårten Björnsson, hustru Ingeborg Knuts
1656-10-28 Sakarias Hammaren Jon Per skräddare, Halvard Halvardsson, Valborg Persdotter
1656-11-16 Erik Bu Erik Anders Olofsson i Bu, Lars Larsson ibid, hustru Anna Per Olofssons
1656-12-07 Brita Näs Anders Anders Olofsson, hustru Marit Helges hustru, Gölin Olofsdotter
1656-12-07 Nils Åkra Jon Ingeborg anders hustru, Olof Matsson, Johan Persson i Biskopsbyn
1656-12-07 Erik Risätra Olof Olof Eriksson, Lars Björnsson, hustru Karin Arne Mats
1656-12-14 Per Risätra Erik Björn Persson i Hagen, Lars Persson i Bu, hustru Karin Arne Mats
1656 Karin Mornäs Erik Per Larsson, hustru Kerstin Staffansdotter, Brita Larsdotter i Mornäs
1656-10-19 Ingeborg Sälen Östen Per Evertsson, hustru Ingeborg Jons i Sälen, hustru Karin Erik Olofssons i Vörderås
1656 Karin Fiskarheden Anders Lars Halvardsson, hustru Brita Jon i Gusjön, hustru Karin Erik Larssons
1656-12-26 Brita Hammaren Erik Olof Andersson i Torgås, hustru Elin Mårtens, Ingeborg Olofsdotter
1656-12-26 Brita Hammaren Lars Per Olofsson i Risheden, hustru Karin Olof Pers i Lillmon, Valborg Persdotter
1656 Olof Fiskarheden Lars hustru Kerstin Anders Olofsson, Gudmund förare, Lars Olofsson i Källan
1657-01-06 Brita Hagen Hans Erik Byrilsson, hustru Brita Helges i Näset, Barbro Persdotter i Bu
1657-01-18 Halvard Ärnäs Nils Olof Larsson, Nils Eriksson, hustru Karin Persdotter
1657-02-07 Karin Näs Olof Hans Persson i Hagen, hustru Gölin i Lillmon, Gölin Olofsdotter
1657-02-22 Anna Torgås Lars Erik Olofsson i Hammaren, hustru Karin Mårten Björnsson, Karin Björnsdotter
1657 Karin Långstrand Per hustru Kerstin Hedensdotter, hustru Karin i Mornäs, Per Larsson ibid
1657-03-30 Marit Biskopsbyn Simon Lars Eriksson i Ärnäs, hustru Kerstin Johans hustru i Biskopsbyn, Marit Persdotter i Biskopsbyn
1657-03-30 Jon Hammaren Erik Bonde Trondsson i Risheden, Olof Larsson i Hammaren, hustru Kerstin ibid
1657-05-04 Mats Heden Mats Helge Olofsson, Göran Mickelsson, hustru Brita Anders Olofsson
1657-05-10 Lars Husom Olof hustru Kerstin Nils …, Per Tolsson, Tol Olofsson
1657-05-17 Brita Mon Sakarias h(err) Johan, Mats Nilsson skräddare, hustru Kerstin
1657-03-20 Erik Husom Erik Elin Månsdotter, Bonde Trondsson, Erik Matsson
1657-06-24 Johan Åkra Lars hustru Kerstin i Biskopsbyn, Per Persson Hård, Olof Eriksson
1657-07-07 Per Hans Samuel Hermansson, Marina Hermansdotter, Per Eriksson Strand
1657-07-12 Marit Halspes Lars hustru Karin Arne Mats i Risätra, Sigrid Jönsdotter i Risätra, Per Eriksson i Heden
1657-07-26 Karin Risheden Per Marina Hermansdotter, hustru Barbara Olof Andersson, Bonde Trondsson
1657-09-05 Tol Risätra Olof Helge Olofsson, Olof Persson i Strand, hustru Brita Olof Mats
1657-09-13 Ingeborg Berga Olof Olof Matsson i Vörderås, hustru Kerstin Olof Perssons ibid, Ingeborg Staffansdotter i Berga
1657-09-27 Ingeborg Bu Jöns Anders Olofsson i B, hustru Anna Per Olofsson ibid, Karin Jakobsdotter ibid
1657 Karin Bäck Olof Olof Olofsson i Ärnäs, hustru Magdalena Olof Persson, Marina Hermansdotter
1657 Marit Torgås Olof Oof Andersson, Karin Eriksdotter, hustru Ingeborg Lars hustru
1657-10-11 Brita Hagen Björn Erik Matsson i Risätra, hustru Kerstin Hans Perssons hustru, Gölin Olofsdotter på Näs
1657-10-11 Anna Ärnäs Olof Olof Larsson ibid, hustru Brita Nils Halvards, Marit Eriksdotter
1657-10-11 Brita Tandö Mats Jon Eriksson ibid, hustru Ingeborg Bondes hustru, Anna Persdotter ibid
1657-10-18 Kerstin Näs Helge Mats Pålsson i Heden, hustru Brita på Näs, hustru Kerstin på Hegen
1657-11-01 Per Bu Esbjörn hustru Kerstin på Hagen, Erik Byrillsson i Bu, Esbjörn Jakobsson ibid
1657-11-08 Per Risätra Per Olof Eriksson på Heden, Erik Jonsson i Mon, hustru Brita Olof Mats i Risätra
1657-11-15 Olof Ärnäs Nils hustru Magnil ibid Olof Larssons, Olof Persson Hård, Johan Persson i Biskopsbyn
1657-11-22 Per Ärnäs Lars Mats Pålsson på Heden, Henrik Persson i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Simons ibid
1657-11-30 Brita Lillmon Olof Hans Eriksson, hustru Kerstin Nils Jonsson, hustru Karin Mats Pålssons
1657-12-12 Olof Tandö Nils Måns Ingevaldsson i Tandö, Jon Eriksson ibid, hustru Ingeborg Bondes ibid
1657-12-12 Anders Husom Olof hustru Kerstin Nils Jonsson, Per Eriksson ibid, Per Tolsson
1658-01-10 Ingeborg Biskopsbyn Simon Per Hård i Biskopsbyn, hustru Kerstin Johans i Biskopsbyn, Marit Persdotter
1658-02-07 Olof Storholen Tol Olof Björnsson i Husom, hustru Kerstin Helge Matsson, Per Tolsson ibid
1658-02-14 Olof Strand Olof Per Eriksson, Olof Björnsson …, hustru Gölin Sakris
1658-02-21 Halvard Mon Måns hustru Gölin Sakris, Halvard Eriksson, Erik Jonsson i Mon
1658-02-21 Per Ofors Tol hustru Marit Tronds i Ofors, Mats Larsson i Holen, Olof Persson i Tandö
1658-03-07 Erik Lillmon Hans hustru Valborg Olof Erikssons i Risätra, Trond Larsson i Ofors, Måns Björnsson i Halvpes
1658-03-07 Olof Bu Halvard hustru Ingeborg Lars i Åkra, Anders Olofsson i Bu, Olof Larsson ibid
1658-03-07 Olof Risätra Olof hustru Brita Olof Matssons ibid, Lars Björnsson Halvpes, Olof Eriksson i Risätra
1658-03-14 Olof Holen Mats hustru Kerstin Helge Mats, Olof Andersson i Torgås, Jakob Larsson
1658-03-21 Elin Sälen Erik Per Persson i Viken, hustru Ingeborg Jons, hustru Ingeborg Lars Olofs
1658-04-12 Mickel Heden Göran hustru Karin Mats Pålsson, Johan Eriksson i Skålmo, Olof Eriksson i Tandö
1658-04-25 Ingeborg Berga Tomas Olof Björnsson i Husom, hustru Karin Lars Olofs i Transtrands kyrkby, hustru Magnil
1658-05-02 Erik Hammaren Olof Per Olofsson på Risheden, Halvard Halvardsson i Hammaren, hustru Anna Erik Olofsson
1658-05-02 Lars Holen Mats hustru Kerstin Mats Larsson, Knut Persson på Sörnäs, Halvard Olofsson på Risheden
1658-05-02 Kerstin Risätra Erik Erik Byrilsson i Bu, hustru Marit Helges hustru, Ingeborg Larsdotter
1658 Kerstin hustru Anna Olof … ibid, hustru Barbro Mats Olofssons, Olof Eriksson ibid
1658-05-09 Marit Bu Per hustru Brita Halspes Lars, Marit Larsdotter i Bu, Anders Olofsson i Bu
1658-07-16 Jöns Heden Olof Mats Pålsson på Heden, Lars Olofsson i Risätra, hustru Anna Lars Eriksson
1658-07-25 Jakob Tandö Lars hustru Ingeborg Bondes i Tandö, Jon Eriksson ibid, Olof Persson ibid
1658-10-21 Per Under hammaren Mårten hustru Marit Per Eriksson, Erik Trondsson Hammaren
1658-10-24 Sven Strand Per Sakarias Pålsson på Mon, Trond Larsson i Ofors, hustru Gölin Hans Eriksson
1658-10-31 Anna Bäck Elias Marina Hermansdotter, Karin Pålsdotter, Lars Andersson i Åkra
1658-10-31 Elin Biskopsbyn Johan Olof Hård i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Olof Mats ibid, Kerstin Larsdotter ibid
1658-11-21 Kerstin Tandö Nils hustru Ingeborg Lars hustru, Elin Persdotter ibid, Hans Eriksson Lillmon
1658-09-05 Halvard Torgås Olof Mats Larsson i Holen, Halvard Olofsson i Risheden, hustru Barbro salig Halvard Anderssons i Torgås
1658 Anna Risätra Arne Hans Persson i Hagen, hustru Brita Halspes Lars, hustru Anna Erik Mats i …
1658 Mats Vörderås Lars Knut Persson, Johan Persson, hustru Karin salig Eriks hustru i Sälen
1658-12-05 Anders Husom Erik Per Eriksson, Johan Eriksson, hustru Karin
1658-12-12 Olof Sälen Östen Olof Eriksson ibid, Lars Olofsson, hustru Ingeborg Jon Olofsson
1659-02-20 Ingeborg Biskopsbyn Per Olof Matsson i Bäck, hustru Kerstin Johan Persson i Biskopsbyn, Gölin Persdotter ibid
1659-03-06 Ingeborg Biskopsbyn Simon hustru Kerstin Johan Persson ibid, Marit Eriksdotter i Ärnäs, Henrik Persson i Biskopsbyn
1659-03-20 Ragnil Under hammaren Olof Mårten Eriksson ibid, hustru Valborg i Bäcken, hustru Kerstin Lars Mickelsson
1659-04-04 Johan Näset Knut hustru Marit ibid, Mats Olofsson i Holen, Björn Matsson i Mon
1659-04-04 Olof Tandö Mats Olof Eriksson ibid, Olof Persson, hustru Ingeborg Lars Olofsson
1659-04-04 Olof Hammaren Erik Lars Mickelsson ibid, Halvard Eriksson ibid, hustru Karin Olof Eriksson
1659-04-24 Per Torgås Mårten hustru Milla Olofs hustru, Björn Matsson, Olof Andersson
1659-05-01 Brita Johan Erik Olofsson på Garpa, Johan Persson ibid, hustru Karin Olofs i Källan, Brita Matsdotter i Transtrands kyrkby
1659-05-23 Brita Heden Kopparslagare Hans Mats Pålsson, hustru Karin Göran Mickels, Brita Pålsdotter på Heden
1659-05-29 Jakob Norrbacken Jakob hustru Kerstin Olofsdotter ibid, Olof Matsson, Jon Andersson
1659-06-12 Ingeborg Tandö Bonde hustru Ingeborg Lars hustru, Elin Persdotter i Tandö, Mats Olofsson ibid
1659-06-12 Ingeborg Ärnäs Lars Olof Olofsson ibid, hustru Karin herpååls Mats, Marit Eriksdotter
1659-06-19 Erik Risätra Olof Olof Matsson ibid, Olof Björnsson, hustru Karin Arne Matsson
1659-07-03 Marit Ärnäs Olof Nils Halvardsson, hustru Ingeborg Esbjörns i Bu, Marit Larsdotter
1659-07-17 Kerstin Ärnäs Nils hustru Kerstin Johan Pers Biskopsby, hustru Brita graf Nils, Olof Larsson i Ärnäs
1659-07-17 Tol Storjonsholen Tol Per Tolsson, Samuel Hermansson, hustru Ingeborg Back Eriks hustru
1659-07-25 Anna Mornäs Erik Per Larsson ibid, hustru Karin Erik Larssons hustru, Ragnil Persdotter
1659-07-29 Marit Åkra Olof hustru Ingeborg Lars hustru i Åkra, Erik Andersson ibid, Sara Olofsdotter ibid
1659-08-.. Erik Risätra Olof Jakob Jakobsson, Olof Nilsson, hustru Marit
1659-10-02 Karin Valllsjön Per Mats Larsson i Torgås, hustru Marit Olof Bondessons i Näs, Marit Olofsdotter i Juslätt
1659-10-02 Kerstin Vörderås Sakarias Olof Matsson i Vörderås, hustru Brita Lars Knutsson, Karin Knutsdotter i Vörderås
1659-10-09 Jon Biskopsbyn Tidman hustru Kerstin Johans Perssons, Simon Persson ibid, Olof Matsson
1659-11-13 Marit Husom Jon Olof Jönsson ibid, hustru Ingeborg Eriks ibid, Anna Pålsdotter
1659-11-27 Nils Skålmo Erik hustru Ingeborg Erik Jönsson, Samuel Hermansson, Helge Olofsson på Näs
1659-12-18 Mats Risätra Olof Olof Eriksson ibid, Olof Nilsson ibid, hustru Karin Årne Mats
1659 Ingeborg Biskopsbyn Olof Lars Eriksson i Ärnäs, hustru Kerstin Johans i Biskopsbyn, Gölin Persdotter
1660-01-22 Marit Staffan Lars Matsson, hustru Karin Olofs i Vörderås, Karin Staffansdotter
1660-01-22 Olof Ärnäs Olof hustru Karin Lars hustru, Olof Larsson ibid, Tomas Eriksson
1660-01-29 Tore Hagen Hans Helge Olofsson i Näset, Erik Byrilsson i Bu, hustru Karin Björn Persson i Hagen
1660-01-29 Marit Risätra Erik Björn Persson i Hagen, hustru Brita Anders Olofsson, Brita Jonsdotter i Lillmon
1660-02-02 Erik Källan Lars Anders Olofsson i Fiskarheden, Lars Iliansson i Höknäs, hustru Karin i Mornäs
1660-02-05 Marit Vörderås Erik hustru Brita Lars Knutsson, Kerstin Eriksdotter ibid, Halvard Eriksson i Långstrand
1660-02-12 Marit Bu Jöns Halvard Andersson i Bu, hustru Karin Årnes hustru i Risätra, Marit Larsdotter i Bu
1660-02-19 Halvard Holen Mats hustru Marit Mats Larsson, Jakob Larsson, Jon Eriksson i Husom
1660-02-19 Ingeborg Näs Olof hustru Marit Helges ibid, Gölin Olofsdotter, Jakob Persson i Bu
1660-02-26 Ingeborg Heden Olof Olof Matsson i Bäck, hustru Karin Lars i Ärnäs, Karin Pålsdotter
1660-02-26 Olof Ofors Trond Lars Jakobsson, Anders Olofsson, hustru Karin på Strand
1660-03-10 Karin Skålmo Johan Erik Matsson, hustru Karin Siuls Erik, Karin Eriksdotter
1660-03-25 Byril Risätra Olof hustru Valborg Olof Erik, Olof Matsson ibid, Olof Björnsson
1660 Jonas Mon Sakarias hustru Karin Olofs Strand, Mats Pålsson på Hed, Hans Eriksson i Lillmon
1660-04-01 Anna Torgås Per Mats Olofsson i Hol, hustru Marit Letzle Mats, Ingeborg Olofsdotter
1660-04-08 Jon Tandö Måns hustru Elin Per Olofs, Olof Eriksson, Olof Persson
1660-04-19 Karin Halspes Lars hustru Karin Gubbens, Magdalin Eriksdotter, Sigfrid Nilsson i Risätra
1660-04-23 Anders Åkra Lars Olof Eriksson i Åkra, Samuel Hermansson, hustru Ingeborg Anders hustru
1660-05-13 Per Bu Erik Anders Olofsson i Bu, Jakob Jakobsson ibid, hustru Karin ibid
1660-05-20 Jon Lillmon Hans Nils Jonsson fjärdingsman, Olof Björnsson Halspes, hustru Karin Strand
1660-05-27 Mats Heden Göran hustru Elin Hans kopparslagare, Nils Björnsson på Hed, Anders Olofsson i Bu
1660-06-11 Erik Hammaren Erik Olof Persson, Lars Mickelsson, hustru Anna Litzle Eriks
1660-06-11 Karin Heden Mats Samuel Hermansson, hustru Milla Olof Gunnarsson, hustru Karin Lars i Ärnäs
1660-07-15 Marit Särna Erik hustru Milla Olof Perssons i Risätra, Lars Björnsson ibid, Sigrid Jönsdotter
1660-08-05 Hans Ärnäs Nils hustru Karin Lars, Mats Pålsson, Olof Hård
1660-08-05 Anna Torgås Olof Björn Matsson, hustru Ingeborg Lars, Karin Mårtensdotter
1660-09-23 Ingeborg Risätra Olof Olof Persson, hustru Karin Björn Persson, hustru Brita Lars
1660 Ingeborg Bu Esbjörn Lars Krus, hustru Karin Hans Olofsson, Ingeborg Larsdotter
1660 Marit Biskopsbyn Olof hustru Kerstin Johan Persson, Elin Nilsdotter ibid, Olof Hård
1660-09-23 Esbjörn Skålmo Lars Johan Eriksson, Erik Jönsson, hustru Karin Sjuls
1660-08-26 Marit Risätra Erik Olof Björnsson ibid, hustru Milla Torkes Olofs, hustru Marit Flintans
1660-09-09 Per Hammaren Lars Mårten Eriksson ibid, Per Olofsson, hustru Karin Litzle Björns Olof
1660-09-16 Lars Juslätt Olof Erik Olofsson i Hammaren, Halvard Halvardsson, hustru Kerstin skräddar Pelles
1660-10-14 Mats Risätra Arne Olof Persson Stålnab, Måns Björnsson, hustru Valborg Olof Eriks
1660-10-14 Elin Bu Erik Lars Krus, hustru Karin s Hans, Ingeborg Larsdotter i Bu
1660 Måns Husom Olof Olof Jönsson i Backen, Erik Olofsson, hustru Kerstin Tols
1660 Brita Torgås Olof hustru Kerstin stor Mats i Holen, hustru Karin Olof skräddares, Erik Olofsson i Hammaren
1660-11-18 Olof Heden Gulbrand Olof Eriksson, Per Eriksson, hustru Gölin länsmans hustru
1660-12-09 Ingeborg Heden Olof Per Eriksson i Heden, hustru Anna Lars Eriksson, hustru Elin kopparslagaren
1660 Kerstin Tandö Mats Nils Björnsson ibid, hustru Valborg Måns hustru, Kerstin Olofsdotter
1660-12-16 Lars Näs Helge hustru Karin åhrnes Risätra, Mats Pålsson i Heden, Anders Olofsson i Bu
1660-12-23 Brita Tandö Nils Jon Eriksson, hustru Valborg Måns hustru, Karin Nilsdotter
1661-01-15 Ingeborg Bäck Elias hustru Kerstin Backe Olofs, Brita Persdotter, Elias Hermansson draw.
1661-02-02 Jellek Torgås Mårten Mats Olofsson i Holen, Jakob Larsson ibid, hustru Barbro Olof Anderssons
1661-02-03 Erik Hagen Björn hustru Kerstin Hans Persson, Anders Olofsson i Bu, Måns Björnsson halsp.
1661 Lars Risätra Olof hustru Valborg Olof Eriks, Olof Persson Stålnäbb, (Mats Nilsson) ibid
1661-03-10 Marit Holen Mats Olof Andersson i Torgås, hustru Kerstin Stor Mats, Gölin Olofsdotter
1661-03-17 Karin Biskopsbyn Simon Nils Eriksson i Ärnäs, hustru Ingeborg Olof Matsson, hustru Karin Olof Hård
1661-03-24 Byril Torgås Lars hustru Milla Olof Mårtensson, Olof Andersson i Torgås, Björn Matsson i Mon
1661-03-24 Olof Torgås Lars hustru Barbro, Olof Persson i Näset, Pål Larsson i Hammaren
1661-03-31 Per Bu Per hustru Karin Hans Olofssons i Bu, Anders Olofsson ibid, Jöns Jakobsson ibid
1661-04-05 Karin Bu Halvard Mats Pålsson i Heden, hustru Karin i Bu, hustru Sigrid Anders
1661-07-28 Ingeborg Strand Olof hustru Marit Trond Larssons i Ofors, Karin Persdotter i Tandö, Hans Eriksson i Lillmon
1661-07-28 Erik Ärnäs Lars hustru Milla Olof Olofsson, Mats Pålsson i Heden, Olof Hård i Biskopsbyn
1661-08-18 Kerstin Mon Måns Börje Henriksson, hustru Barbro Mats i Tandö, Marit Sakariasdotter
1661-08-18 Lars Berga Björn Olof Matsson i Vörderås, Olof Halvardsson, hustru Karin Olof
1661-08-25 Lars Gulbrand Anders Olofsson i Bu, Hans Eriksson i Lillmon, hustru Kerstin i Bu
1661-09-08 Karin Biskopsbyn Johan hustru Ingeborg Simon Perssons, Elin Nilsdotter, Olof Matsson i Biskopsbyn
1661-09-08 Per Bu Tol Hans Persson i Hagen, Erik Matsson i Risätra, hustru Karin Björn Perssons
1661 Marit Lillmon Hans Olof Björnsson, hustru Kerstin Mickels Nils, hustru Milla i Ofors
1661 Karin (oäkta) Norrbacken Anders Olof Pålsson i Heden, hustru Valborg i Backen, Brita Matsdotter
1661-12-08 Per Biskopsbyn Olof Nils Eriksson i Ärnäs, Tidman Björnsson, hustru Kerstin Johan Perssons
1661-12-15 Elin Ärnäs Nils hustru Milla Olof Olofsson, hustru Karin Lars Eriksson, Per Persson Hård
1661 Karin Risätra Erik Anders Olofsson i Näs, hustru Karin åhrne Mats, Ingeborg Persdotter
1661-12-26 Per Skålmo Lars Erik Jelleksson, Erik Matsson, hustru Ingeborg Olof Månssons
1661-12-26 Olof Torgås Per hustru Ingeborg i Juslätt, Hans Flygare soldat, Erik Olofsson i Hammaren
1662 Ingeborg Hammaren Olof Lars Mickelsson i Hammaren, hustru Elin Mårtens, Brita Mickels
1662 Karin Heden Mats Helge Olofsson, hustru Milla i Ärnäs, Marit Eriksdotter
1662-02-09 Ingeborg Bu Lars Erik Byrilsson, hustru Karin salig Hans Olofssons, hustru Karin i Hagen
1662 Brita ? Lars Mats Pålsson i Heden, hustru Karin i Bu, hustru Brita Helge Anders
1662-04-13 Ingeborg Norrbacken Jakob Lars Eriksson i Ärnäs, Barbro Olofsdotter, Marit Eriksdotter
1662-04-13 Marit Husom Erik hustru Karin Sjuls Erik, Karin Olofsdotter i Holen, Erik Olofsson i Husom
1662-04-27 Karin Hammaren Erik hustru Karin Olof Perssons, Marit Halvardsdotter, Litz Halvard Eriksson i Hammaren
1662-05-19 Olof Näset Olof hustru Marit Helges hustru, Anders Olofsson i Bu, Erik Nilsson i Risätra
1662-06-01 Ingeborg Husom Jon hustru Ingeborg Back Eriks, Karin Olofsdotter, Tomas Eriksson
1662-06-08 Karin Vörderås Lars hustru Karin Halvard Staffansson, hustru Kerstin Knut Pers, Östen Matsson i Vörderås
1662 Elin Sälen Jon Hans Olofsson, hustru Kerstin i Viken, hustru Gölin Per Olofssons
1663-05-31 Olof Risheden Per Mats Olofsson i Bondholen, Olof Olofsson skräddare, hustru Barbro i Torgås
1663-06-08 Olof Bu Nils Anders Olofsson i Bu, Jakob Larsson ibid, hustru Karin Mats Pålsson i Hed
1663 Per Bu Esbjörn Erik Byrilsson i Bu, Per Larsson i Ärnäs, hustru Barbro Lars Persson
1663-06-24 Johan Sälen Per Lars Olofsson i Sälen, Nils Tomasson i Sälen, Karin Olofsdotter
1663-06-28 Lars Bu Lars Olof Larsson ibid, Nils Olofsson ibid, hustru Ingeborg Olof Nilsson Ris
1663-07-19 Kerstin Vörderås Lars hustru Kerstin Matsdotter i Transtrands kyrkby, Kerstin Johansdotter ibid, Erik Iliansson i Höknäs
1663-09-13 Olof Olof Hård Anders Olofsson i Bu, Simon Persson i Bisksopsbyn, hustru Kerstin Johan Perssons ibid
1663-09-27 Brita Näset Olof Björn Matsson i Mon, hustru Ingeborg Jons i Sälen, Ingeborg Knutsdotter
1663-10-11 Kerstin Skålmo Erik hustru Brita Lars Esbjörnsson i Skålmo, Karin Olofsdotter i Holen, Olof Esbjörnsson i Skålmo
1663-11-22 Erik Mon Olof Olof Larsson, Erik Matsson Uggla, hustru Kerstin Jon Eriks i Husom
1663-11-29 Hans Lillmon Hans Anders Olofsson i Bu, Måns Björnsson i Halspes, hustru Ingeborg Bonde i Tandö
1663-12-06 Olof Mon Sakarias Byril Henriksson, Olof Björnsson i Halspes, hustru Brita Måns Björnssons
1663-12-06 Per Strand Olof Måns Björnsson i Halspes, Halvard Eriksson, hustru Karin Olof Björnssons
1663 Marit Samuel Lars Iliansson i Höknäs, Mats Pålsson i Heden, hustru Brita damb Olofs, hustru Karin Nils Erikssons i Ärnäs
1664-01-17 Olof Mon Olof hustru Gölin i Mon, Jon Eriksson i Husom, Samuel Björnsson i Mon
1664 Staffan Ärnäs Lars hustru Karin Nils hustru, Olof Larsson ibid, Tomas Eriksson ibid
1664-02-07 Olof Näset Knut hustru Karin Olof Persson, Mats Olofsson i Näset, Mats Larsson i Holen
1664-02-07 Erik Ärnäs Olof Lars Eriksson i Ärnäs, Nils Halvardsson ibid, hustru Karin Mats Pålsson
1664-02-07 Karin Bu Jöns Erik Byrilsson i Bu, hustru Karin Hans Olofsson ibid, Marit Larsdotter i Bu
1664 Karin Näs Anders Mats Pålsson, Ingeborg Larsdotter, Brita Persdotter
1664 Mats Åsen Engelbrekt Olof Hedensson i Åsen, Halvard Eriksson i …, hustru Marit i Åsen
1664-06-.. Per Bu Lars Anders Olofsson i Bu, Jakob Larsson i Bu, hustru Ingeborg i Bu
1664-07-.. Magnil Åsen Olof Björn Hedensson i Åsen, hustru Marit Sus Pers, hustru Kerstin i Åsen Engelbrekts
1664-08-.. Hans Hammaren Hans Anders Pålsson soldat, Erik Halvardsson i Hammaren, hustru Kerstin skräddar Per, kullan Marit kallars Olofs
1664-09-.. Mats Risätra Erik Helge Olofsson i Näs, Hans Persson i Hagen, hustru Milla i Risätra
1664 Staffan Torgås Mats Olof Jönsson i Torgås, Olof Andersson i Torgås, hustru Kerstin skräddarens
1664 Marit Risätra Olof Olof Björnsson i Risätra, hustru Ingeborg i Risätra, hustru Anna hed Påls i Risätra
1664-10-06 Sara Halspes Måns Samuel Hermansson i …, Olof Persson i Risätra, hustru Karin Samuels, hustru Gölin Tols Hans
1664-10-30 Brita Näset Helge Anders Olofsson i Bu, hustru Brita borders hustru
1664 Gölin Näs Olof Per Jonsson i Tandö, Bonde Björnsson i Tandö, (Elias) Larsson i Tandö, hustru Ingeborg Lars i Tandö
1664 Karin Mon Gulbrand Olof Björnsson i Risätra, hustru Valborg i Ris Tols, pigan Marit Hansdotter i Bu
1665-01-01 Staffan Heden Mats Olof Nilsson i Risätra, Lars Olofsson i Näs, hustru Marit Helges på Näs
1665-01-01 Jöns Husom Erik Per Tolsson i Husom, Mats Olofsson i Husom, hustru Karin i Skålmo Sjuls
1665-01-01 Halvard Torgås Lars Jon Eriksson i Husom, Nils Larsson i Mon, hustur Gölin skommar Olofs
1665 Björn Torgås Lars Olof Björnsson i Torgås, Lars Persson i Husom, hustru Karin Olofs i Sörnäs
1665 Anders Torgås Olof Mats Larsson i Torgås, Mats Olofsson i Sörnäs, hustru Kerstin skräddar Per
1665-01-29 Marit Transtrands kyrkby Göran Johan Persson i Transtrands kyrkby, hans hustru Magnil i Transtrands kyrkby, hustru Karin Garp Eriks
1665 Karin Långstrand Olof Per Johansson i Transtrands kyrkby, hustru Marit Hedens Olofs, Ingeborg Larsdotter i Långstrand
1665-02-02 Per Biskopsbyn Henrik Lars Eriksson i Ärnäs, Lars Olofsson i Näset, hustru Kerstin Tidmans i Biskopsbyn
1665-02-05 Halvard Holen Mats Tol Olofsson i Storholen, Jon Eriksson i Husom, hustru Ingeborg Gubb Mats
1665 Ingeborg Ärnäs Nils Henrik Persson i Biskopsbyn, hustru Milla Gunnars Olof, pigan Marit Hansdotter i Bu
1665 Mats Bäck Olof Anders Olofsson i Bu, Erik Olofsson i Bäcken, hustru Karin Ärnäs Lars
1665-02-06 Erik Transtrands kyrkby Per Johannes Nederstadius, Jöns Persson i Transtrands kyrkby, hustru Karin ånd Lars 
1665-03-05 Karin Sälen Lars Östen Eriksson i Sälen, hustru Marit Östen i Sälen, pigan Kerstin Johansdotter
1665-03-05 Karin Hammaren Pål Olof Larsson i Hammaren, hustru Elin Mårtens i Hammaren, hustru Marit flygarens
1665-03-19 Lars Vörderås Olof Staffan Halvardsson i Vörderås, Östen Matsson i Vörderås, hustru Kerstin hall Olofs i Vörderås
1665-03-12 Marit Vörderås Jon Göran Göransson Garp, hustru Marit i Källan, Karin Olofsdotter i Vörderås
1665-03-25 Erik Sörnäs Mats Olof Larsson i Mon, Olof Andersson i Torgås, hustru Karin Per Mats Olof
1665-04-02 Vallborg Biskopsbyn Simon Henrik Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Tidmans i Biskopsbyn, pigan Ingeborg Olofsdotter i Å
1665-04-09 Anders Biskopsbyn Olof Johan Persson i Biskopsbyn, Olof Matsson i Biskopsbyn, hustru Brita Henriks i Biskopsbyn
1665-04-22 Samuel Husom Jon Pål Larsson i Hammaren, Samuel Björnsson i Mon, hustru Gölin skommar Olof
1665-04-23 Erik Transtrands kyrkby Lars Per Persson i Mornäs, Halvard Matsson i Transtrands kyrkby, hustru Brita baggens
1665 Marit Sälen Jon Erik Johansson i Långstrand, hustru Elin Engelbrekts, pigan Kerstin i Sälen
1665-05-02 Karin Hammaren Erik Mårten Eriksson i Hammaren, hustrun Marit hallers Per Erik, hustru Marit flygarens
1665 Kerstin Engelbrekt Björn Hedensson i Åsen, hustru Marit ås Olofs, pigan Magnil Halvardsdotter
1665 Lars fogdens Olof Helge Olofsson i Näs, Lars Olofsson i Näs, hustru Brita hällie Anders
1665-05-17 Karin Heden Olof Mats Pålsson kyrkio, hustru Ingeborg lisle Simons, pigan Gölin gullu Pers
1665-05-28 Brita Bu Nils Anders Olofsson i Bu, hustru Karin Knuts Hans i Bu, pigan Brita hed Påls på Heden
1665-07-11 Ragnil Åkra Lars Erik Olofsson i Bäcken, hustru Brita dam Olofs, piga Kerstin Johansdotter
1665-06-16 Brita Åsen Per Erik Hansson i Långstrand, hustru Marit Olof Nils i Långstrand, pigan Karin Nilsdotter i Långstrand
1665-07-16 Olof Fiskarheden Anders Erik Iliansson i Höknäs, Lars Persson i Mornäs, hustru Kerstin i Transtrands kyrkby
1665-07-25 Ingeborg Torgås Olof Olof Larsson i Mon, Mats Olofsson i Södernäset, hustru Karin i Torgås
1665-07-25 Lars Biskopsbyn Tol Anders Olofsson i Bu, Lars Mickelsson i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Simon Pers i Biskopsbyn
1665-07-30 Mats Åkra Erik Lars Andersson i Åkra, Olof Persson i Nornäset, hustru Brita dam Olofs
1665-07-30 Per Tandö Bonde Olof Björnsson i Risätra, Per Nilsson i Tandö, hustru Marit i Tandö Jon Eriks
1665-07-30 Marit Sälen Hans Engelbrekt Larsson i Sälen, hustru Karin Lars Kuses, Karin Persdotter i Viken
1665-08-20 Lars Tandö Nils Jon Eriksson i Tandö, Jon Persson i Tandö, hustru Valbo Måns i Tandö
1665-08-27 Herman Höknäs Samuel Lars Olofsson i Källan, Erik Olofsson, Kerstin Johansdotter i prästgården, hustru Marit i Källan
1665-09-10 Kerstin Hammaren Olof Mårten Eriksson i Hammaren, hustru Marit Hermans Påls, hustru Marit flygarens
1665-09-10 Marit Mon Olof Lars Månsson i Mon, hustru Kerstin Mickels Jons, hustru Gölin i Mon
1665-10-09 Mickel Noll i Backen Jakob Erik Olofsson i Bäcken, Måns Mickelsson i Backen, Kerstin Johansdotter i prästgården
1665-10-15 Kerstin Risätra Olof Måns Björnsson i Risätra, hustru Kerstin hegullu Olofs, hustru Brita bond nils Måns
1665-10-15 Erik Tandö Mats Måns Ingevaldsson i Tandö, Jon Persson i Tandö, hustru Marit hage Jons
1665-10-15 Per Hagen? Björn Anders Olofsson i Risätra, Erik Nilsson snickare, hustru Brita Månsdotter i Risätra
1665-10-29 Johan Långstrand Erik Lars Kuse i Sälen, Hans Larsson i Långstrand, hustru Karin Lind Olofs i Långstrand
1665-11-19 Olof Hammaren Erik Mats Gunnarsson i Hammaren, Erik Mårtenssons i Hammaren, hustru Marit … Erik
1665-10-29 Olof Berga Per Mickel Staffansson i Berga, Johan Eriksson i Berga, hustru Anna Olof Halv i Mornäs
1665-11-26 Anders Vörderås Staffan Andreas Georgii, Pål Eliasson i Malung, hustru Anna Olofs i Vörderås
1665-12-03 Anders Hammaren Olof Erik Olofsson i Hammaren, Erik Mårtensson i Hammaren, hustru Marit flygarens
1665-12-17 Per Risätra Lars Olof Björnsson i Risätra, Olof Persson i Risätra, hustru Kerstin … Olofs
1665-12-24 Ragnil Bu Halvard Anders Olofsson i Bu, hustru Karin kyrkoherdens, pigan Marit Knuts Hans
1665-12-24 Jakob Bu Jöns Olof Larsson i Bu, Nils Larsson i Bu, hustru Karin Knuts Hans
1665 Lars Risätra Anders Olof Persson i Skålmo, Lars Olofsson i Näs, hustru Beata Månses
1665-12-17 Karin Erik Östen Matsson i Vörderås, hustru Karin dijss Jons, Ingeborg Persdotter i Vörderås
1666-01-06 Olof Sälen Mats Östen Eriksson i Sälen, Lars Olofsson i Sälen, hustru Karin Lars Kuses
1666-01-28 Pål Ärnäs Nils Olof Olofsson i Ärnäs, Mats Pålsson i kyrka, hustru Kerstin Johans i Biskopsbyn
1666-02-11 Anna Sörnäs Olof Olof Eriksson i Sörnäs, hustru Kerstin Stor Mats, pigan Gölin systern i Näs
1666-03-11 Tomas Sälen Nils Per Olofsson i Sälen, Per Johansson i prästgården, hustru Marit Östens i Sälen
1666-01-25 Pål Långstrand Olof Erik Johansson i Långstrand, Lars Nilsson i Långstrand, hustru Karin Lind Olofs
1666-02-25 Per Vörderås Knut Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, Per Knutsson i Vörderås, hustru Karin dijss Mats Jons
1666-04-08 Per Bu Jakob Jakob Jakobsson i Bu, Nils Larsson i Bu, hustru Karin Knuts Hans
1666-04-10 Marit Höknäs Erik Samuel Hermansson, Samuels hustru, hustru Kerstin Anders Fiskarheden
1666-04-05 Mats Bu Esbjörn Göran Mickelsson på Heden, Lars Larsson på Heden, hustru Kerstin Torsdotter
1666-05-06 Olof Fiskarheden Lars Lars Halvardsson på Fiskarheden, Erik Olofsson på i Vörderås, hustru Kerstin i Fiskarheden
1666-05-13 Per Bu Erik Löjtnant? Jöns i Bu, Tomas soldat i Bu, hustru Sigrid kyrkvärden?
1666-05-13 Olof Strand Olof Per Larsson på Mon, Olof Eriksson i Ofors, hustru Marit Mats i Tandö
1666-05-20 Erik Lillmon Hans Trond Larsson i Ofors, Olof Olofsson på Mon, hustru Ingeborg Bonds i Tandö
1666-05-27 Kerstin Skålmo Lars Tol Olofsson i Holen, hustru Ingeborg Back Eriks, hustru Karin på Skålmo
1666-06-04 Elin Ärnäs Lars Mats Pålsson på Heden, hustru Karin Ärnäs Nils, hustru Milla Gunnars Olofs
1666-06-17 Per ? Lars Jakob Jakobsson i Bu, Jon Erik i Husom, hustru Valborg i Bäck
1666 Kerstin Vörderås Östen Staffan Halvardsson i Vörderås, hustru Anna Olof Halvardsson, pigan Marit Olofsdotter i Vörderås
1666 Per Berga Mickelsson Knut Persson i Moren, Per Olofsson i Berga, hustru Karin Jons i Vörderås
1666 Hans Vörderås Per Erik Iliansson i Höknäs, Anders Olofsson soldat i Höknäs, hustru Karin Samuels i Höknäs
1666 Per Långstrand Olof Halvard Matsson i Transtrands kyrkby, Erik Hedensson på Långstrand, hustru Elin Olof Mats på Långstrand
1666-07-15 Ingeborg Torgås Jakob Tol Olofsson i Husom, hustru Karin i Sörnäs, pigan Marit Björnsdotter
1666-08-11 Olof Sörnäs Olof Mats Olofsson i Sörnäs, Olof Persson i Nornäs, hustru Karin Per Matsson
1666-09-02 Ingeborg Ofors Nils Mats Pålsson på Heden, hustru Beata Måns i Risätra, Karin Persdotter i Tandö
1666-09-21 Marit Mon Olof Olof Andersson i Torgås, hustru Gullu .. På Mon, Kerstin Johansdotter i Prästgården
1666-09-23 Kerstin Åkra Erik Jakob Olofsson i Juslätt, hustru Karin Olofs i Sörnäs, Anna piga i Åkra
1666-09-23 Karin Heden Olof Olof Pålsson på Heden, hustru Karin Mats på Heden, hustru Kerstin .. Biskopsbyn
1666-09-30 Sven (oäkta) Noll i Backen Sven Jakob Mickelsson Noll i Backen, Olof Eriksson i Gusjön, hustru Ingeborg ..
1666 Erik Vörderås Olof Staffan Halvardsson i Vörderås, Östen Matsson i Vörderås, hustru Anna Olof half? I Vörderås
1666-09-16 Elin Sälen Per Mats Tomasson i Sälen, hustru Marit Östens i Sälen, hustru Karin Nils Tomasson i Sälen
1666-11-04 Lars Lillmon Per Olof Larsson i Bu, Tol Olofsson i Risätra, hustru Karin Olof Pers på St..
1666-11-11 Kerstin Backen Erik Per Johansson i Prästgården, Kerstin Johansdotter, hustru Brita dom Olofs
1666-11-18 Olof Skålmo Erik Olof Jönsson i Husom, Erik Matsson i Skålmo, hustru Ingeborg bak? Erik
1666-11-18 Jon Gusjön Nils Samuel Hermansson i Höknäs och hans hustru Karin, Erik Olofsson vid Källan
1666-11-25 Håkan (oäkta) Skålmo Sven Olof Jönsson i Husom, Per Tolssons son i Husom, hustru Brita Lars i Skålmo
1666-12-23 Johan Risätra Olof Olof Persson i Skålmo, Lars Peder på Heden, hustru Batta Måns
1666-12-23 Engelbrekt Torgås ? Olof Olofsson i Torgås, Mats Olofsson i Torgås, hustru Barbro Olofs i ..
1666-10-21 Karin Källan Lars Erik Olofsson vid Källan, hustru Karin Lars Olofs Fiskar(heden), pigan Karin Olofs dotter i Källan
1666-12-29 Per Transtrands kyrkby Johan Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, Lars Olofsson i Källan, hustru Karin Lars Hans
1666-12-29 Magnil Åsen Engelbrekt Olof Hedensson i Åsen, Sus Per i Åsen, pigan Magnil Sus Halvards
1666-12-30 Lars Backen Jakob Lars räffnoll i Backa, Olof Eriksson i Åkra, hustru Brita dom Olofs
1667-01-02 Lars Transtrands kyrkby soldat Anders Jon Matsson i Vörderås, Per Knutsson i Vörderås, hustru Karin Jons i Vörderås
1667-01-06 Ingeborg Sälen Lars Johan Persson Garp, hustru Ingeborg Jons i Sälen, hustru Karin Lars Hans
1667-01-07 Jakob Bu Per Döptes av en bonde
1667-01-13 Anna Risätra Gulbrand Anders Olofsson i Bu, hustru Valborg i Tandö, hustru Anna Hansdotter
1667 Olof Vörderås Björn Staffan Halvardsson i Vörderås, Erik Olofsson i Källan, hustru Karin dijss Mats Jon
1667 Staffan Viken Erik Olof Halvardsson i Vörderås, Hans Eriksson i Berga, hustru Karin Mickels i Berga
1667-02-24 Anders Hammaren Olof Erik Olofsson i Hammaren, Erik Mårtensson i Hammaren, kullan Ingeborg i Hammaren
1667-02-24 Olof Lillmon Olof Olof Björnsson i Risätra, Olof Jönsson i Mon, hustru Beata Måns
1667-02-03 Marit Tandö Jon Elias Larsson i Tandö, hustru Ingeborg Bondes i Tandö, pigan Anna Matsdotter i Tandö
1667-02-03 Brita Bu Olof Helge Olofsson i Näs, hustru Karin Knuts i Ham(maren), hustru Brita Helge Anders i Näs
1667-02-03 Jon Biskopsbyn Henrik Mats Pålsson i Heden, Johan Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Johans i Biskopsbyn
1667-02-11 Jon soldat Tomas Anders Olofsson i Bu, Olof Hansson, hustru Karin Hans i Bu
1667-01-25 Pål Åsen Olof Halvard Larsson bagg i Långstrand, Björn Hedensson i Åsen, Sus Pers Marit i Åsen
1667-01-25 Ingeborg Transtrands kyrkby Per ånde Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, sacellani hustru Brita, Anders Orres Ingeborg
1667-03-10 Per Risätra Olof Hans Flygare, Mats Olofsson i Risätra, hustru Kerstin Pers i Risätra
1667-03-21 Marit Biskopsbyn Olof Johan Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Tols i Biskopsbyn?, pigan Gullu Larsdotter
1667-04-04 Elin Hammaren Erik Erik Olofsson i Hammaren, hustru Karin lils Per Ol, pigan Ingeborg Mårtens
1667-04-21 Erik Bu Per Olof Larsson i Bu, Halvard Andersson i Bu, hustru Sigrid i Bu
1667-05-12 Mattias Risätra Olof Mats Pålsson på Heden, Måns Björnsson i Risätra, hustru Karin Olofs ..
1667-07-02 Per Biskopsbyn Olof Anders Olofsson i Bu, Olof Larsson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Joh i Biskopsbyn
1667-07-28 Erik Hammaren Pål Erik Olofsson i Hammaren, Mats Gudmundsson, hustru Kerstin Mats i Sörnäset
1667-09-22 Olof Heden Olof Lars Eriksson i Ärnäs, Anders Olofsson i Näs, hustru Karin Herman Olofs
1667-09-29 Jon Ofors Nils Måns Björnsson i Risätra, Per Johansson präste, hustru Valborg i Tandö måg
1667-09-29 Kerstin Höknäs Erik Lars Olofsson i Källan, hustru Kerstin Gusjön Nils, pigan Karin Olofsdotter Källan
1667-09-29 Olof bondhalfholi Jakob Mats Larsson i Sörnäs, Mats Olofsson i Riset, hustru Ingeborg i Riset
1667-10-27 Brita Ärnäs Olof Anders Olofsson i Bu, hustru Karin sal. Hans i Bu, hustru Marit Gunnars Pers
1667 Marit Transtrands kyrkby Lars Lars Persson i Mornäs, hustru Karin dijss Jons, pigan Ingeborg Persdotter
1667 Ingeborg Långstrand Olof Hans Larsson i Långstrand, hustru Kerstin lång Joh E, pigan Karin hed Nils i Långstrand
1667 Marit Vörderås Olof Lars Persson i Mornäs, hustru Brita her Anders i Lå.., hustru Kerstin Olof Pers i Vö(rderås)
1667 Ingeborg Sälen Nils Hans Engelbrektsson i Sälen, hustru Gullu Per Olofsson i Sälen, pigan Elin Östensdotter i Sälen
1667 Brita Heden Mats Nils Eriksson i Ärnäs, hustru Ingeborg hepåls Olof, hustru Karin Ärnäs Lars
1667 Olof Sörnäs Olof Olof Andersson i Torgås, Jakob Larsson i Torgås, hustru Kerstin Mats i Sör(näs)
1667-12-01 Lars Bu Jakob Anders Olofsson i Bu, Erik Nilsson på Heden, hustru Karin Per Lars O(fors)
1667-12-29 Brita Torgås Mats Olof Olofsson i Ris(et), hustru Kerstin skräddar .., hustru Karin Jakobs i Holen
1667-12-29 Kerstin Bu Nils Anders Olofsson i Bu, hustru Karin kyrkoherden, pigan Marit Larsdotter i Bu
1668-01-06 Milla Biskopsbyn Simon Mats Pålsson i Heden, hustru Karin Olof håls, pigan Gullu Mickels Lars
1668-01-12 Karin Husom Jon Samuel Hermansson, hustru Gullu fiskens, pigan Marit Per Tols
1668-01-19 Mats Torgås Olof Mats Larsson i Bondhalf, Mats Olofsson i Riset, Ingeborg ..dotter i Riset
1668-01-19 Mickel soldat Olof Hans Flygare soldat, Lars Mickelsson på Hammren, hustru Karin Liss Pers Olofs
1668-01-19 Brita Husom Samuel Joh Nederstadig pastor, Joha .., hustru Gullu fiskens
1668-01-19 Karin Bu Jakob Jakob Larsson i Bu, Marit soldaten Tomas, piga Marit Larsdotter i Bu
1668-02-02 Karin Åkra Lars Lars Eriksson i Ärnäs, hustru Brita vid Backen, kulla Karin Olofsdotter i Åkra
1668-02-02 Olof Risätra Lars Mats Pålsson på Heden, Byril soldat på Mon, hustru Karin länsmans Olof
1668-02-16 Per Åkra Erik Olof Eriksson i Åkra, Jällek Halvardsson i Åkra, hustru Brita i Sädesbacken
1668-03-23 Halvard flygare Hans Erik Halvardsson i .., Olof Halvard Juslätt, hustru Brita Tidmans
1668-04-02 Per Risätra Olof Marit Gunnars Pers i Bu, Lars Mickel noll i backen, Jakob Persson i Bu
1668-04-02 Ingeborg Risätra Olof Per Johansson i prästgården, Kerstin Johansdotter i prästgården, hustru Brita i Sädesbacken
1668-04-12 Ilian Höknäs Lars Olof Persson i Vörderås, Nils Jonsson i Gusjön, hustru Karin Eriks i Höknäs
1668-04-19 Ingeborg Rävnäs Lars Jakob Mickelsson noll i Backen, Kerstin Johansdotter i prästgården, Kerstin Nilsdotter öngels
1668 Halvard Vörderås Staffan Olof Persson i Vörderås, Per Knutsson i Vörderås, Lind Olofs Karin
1668 Staffan Berga Mickel Olof Olofsson i Berga, Per Knutsson i Vörderås, Anders Orres Ingeborg
1668 Erik Åsen sus Per Halvard Eriksson på Långstrand, Erik Larsson i Mornäs, Ås Olofs Marit
1668-05-17 Marit Bu Esbjörn Jöns Jakobsson i Bu, hustru Kerstin hago Hans, hustru Magdalena lutmans Jakob
1668-07-07 Elin Mon Byril
1668-09-27 Per Heden Per Anders Olofsson i Bu, Olof Pålsson på Heden, hustru Karin Mats Pålssons på Heden
1668 Erik Hammaren Erik Hans Flygare i Hammaren, Olof Halvardsson i Juslätt, pigan Ragnil Gudmundsdotter ..
1668 Karin Torgås Olof Tol Persson i Husom, hustru Karin Olof Pers i Sörnäs, hustru Ingeborg Mats Staffan i T(orgås)
1668 Kerstin Viken Anders Anders Orre soldat, hustru Magnil garp i .., hustru Ingeborg Orrens i Transtrands kyrkby
1668 Jon Bu Anders Olof Larsson i Bu, Jakob Larsson i Bu, hustru Karin Mats Pålssons ..
1668-09-29 Mats Olof Hans Eriksson på Näset, Tol Olofsson i R.., Ingeborg Lars Nils i Ärnäs
1668-10-04 Kerstin Johansdotter i prästgården
1668-10-28 Anders Fiskarheden Anders Erik Iliansson i Höknäs och hans hustru Karin, Erik Olofsson i Sälen
1668-11-22 Nils Ärnäs Lars Henrik Per i Biskopsbyn, Lars Olofsson i Ärnäs, hustru Milla Olofs i Ärnäs
1668-12-06 Kerstin Riset Olof Olof Persson gubb, hustru Beata länsmans, Anna Persdotter i Tandö
1668 Karin Vörderås Jon Erik Olofsson i Källan, hustru Karin bagge Björns i Vörderås, pigan Kerstin Jons Nils Olofs i Vörderås
1668 Per Mornäs Jakob Garp Johan Persson i Transtrands kyrkby, Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, hustru Brita Helge Lars i Transtrands kyrkby
1668-12-13 Marit Biskopsbyn Henrik Lars Eriksson i Ärnäs, hustru Karin Olof håls, .. Kerstin Persdotter
1668 Staffan Sörnäs Mats Lars Eriksson i Ärnäs, Samuel Björnsson på Mon, hustru Marit Olofs i Sörnäs
1669-01-01 Jon Mon Olof Olof fisk på Mon, Samuel Björnsson på Mon, hustru Ingeborg gubb Mats i Torgås
1669-01-10 Erik Heden Per Måns Björnsson länsman, Halvard Larsson i Tandö, hustru Beata länsman i Riset
1669-01-17 Jon Noll i Backen Jakob Dan Olofsson i Bäcken, Erik Olofsson i Bäcken, hustru Brita Dan Olofs
1669-02-14 Lars Bu Olof Anders Olofsson i Bu, Nils Larsson i Bu, hustru Ingeborg .. Nils i Bu
1669-02-21 Olof Lillmon Per Olof Persson i Risätra, Olof Eriksson i Ofors, hustru Brita Pålsdotter på ..
1669-02-28 Kerstin .. Olof Anders Olofsson i Bu, hustru Karin Mats .., pigan Marit Hans i Bu
1669-02-28 Ingeborg Biskopsbyn Johan Simon Persson i Biskopsbyn, hustru .. Olof håls, pigan Marit Nilsdotter i Biskopsbyn
1669-03-21 Lars Hammaren Olof Olof Persson i Hammaren, Jakob Olofsson i Juslätt, hustru Marit Påls
1669-03-28 Olof Höknäs Lars Nils Jonsson i Gusjön, Samuel Björnsson på Mon, hustru Karin Samuel Hermansson
1669-04-08 Jakob Bu Erik Olof Larsson i Bu, Nils Larsson i Bu, hustru Karin hals Per Olof
1669-04-08 Hans Hagen Björn Olof Björnsson på hals, Helge Olofsson på Näs, hustru Milla Torkes Olofs
1669-05-01 NN stor Johan Eriksson
1669-05-02 Vallborg Tandö Nils Anders Olofsson i Bu, hustru Valborg måg Ingel Jöns, Karin Persdotter i Tandö
1669-06-06 Jon Lillmon Hans Olof Björnsson i Risätra, Olof Jonsson i Lillmon, hustru Beata länsmans i Risätra
1669-06-06 Per Tandö Jon Nils Björnsson i Tandö, Erik Larsson i Tandö, hustru Valborg Måns i Tandö
1669-06-06 Marit Dammen Mats Nils Trondsson i Ofors, hustru Anna Byrils i Åkra, pigan Karin Tols ..
1669-06-24 Måns Noll i Backen Jakob Erik Nilsson på Heden soldat, Erik Mickelsson Noll i backen, pigan Kerstin Nilsdotter i Örngäle
1669 Olof Gusjön Nils Erik Iliansson i Höknäs, Lars Iliansson ibid, hustru Karin Erik Ilianssons i Höknäs
1669 Nils Långstrand Lars Olof Matsson i Långstrand, Knut ..
1669 Erik Viken soldat Anders Garp Johan i Transtrands kyrkby, Anders Orre soldat, hustru Magnil Garp Johans
1669 Erik Transtrands kyrkby Hans dom Andreas Georgi, Johan Persson Garp, hustru Magnil Garp Johans
1669 Mats Vörderås östes Lars Döptes av Sus Erik
1669-07-18 Erik Källan Erik Lars Johansson i prästgården, Kerstin Johansdotter i prästgården, Olof Halvardsson i Åkra
1669-08-01 Karin Biskopsbyn Tol Olof Matsson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Johans i Biskopsbyn, pigan Marit Tols syster
1669 Per Nornäs Olof Olof Persson i Sörnäs, Mats Olofsson i .., hustru Kerstin Hammars Olofs
1669 Karin Bäcken Olof Anders Olofsson i Bu, hustru Brita Olofsdotter i Bäcken, Marina Johansdotter i prästgården
1669-11-07 Magnil Torgås Mats Olof Andersson i Torgås, hustru Ingeborg gubb Mats i Torgås, pigan Marit Helgesdotter i Torgås
1669-12-12 Vallborg Biskopsbyn Olof Johan Persson i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Simon i Biskopsbyn, kulla Gullu Persdotter
1669-12-28 Lars Ärnäs Nils Måns Björnsson länsman, Olof Larsson i Ärnäs, hustru Karin Björns i Risätra länsman
1669 Nils Gusjön Jon Erik Iliansson, Lars Iliansson i Höknäs, hustru Karin Erik Iliansson
1669 Olof Långstrand Olof Mats Olofsson i Vörderås, sus Halvard på Långstrand, hustru Karin lind Olofs på Långstrand
1669 Staffan Höknäs Erik Samuel Hermansson i .., Nils Larsson i Mon, hustru Marit Lars i Höknäs
1669 Marit Sälen Lars Per Olofsson i S(älen), hustru Karin lind Olofs .., hustru Ingeborg Lars Nils
1670-01-09 Erik Ärnäs Tomas Mats Pålsson på Heden, Olof Hansson i Bu, hustru Karin Ärnäs Lars
1670-01-09 Marit Långstrand diss Olof Olof Larsson i Långstrand, hustru Marit hu Nils Olofs, hustru Ingeborg Lars Gudmund
1670-01-16 Ingeborg Sälen Per Olof Larsson i Långstrand lind, hustru Karin Lind Olofs, pigan Elin Östensdotter i Sälen
1670-01-23 Mats Transtrands kyrkby Lars Anders Olofsson i Bu, Jakob Olofsson i Backen, Karin diss Mats Jons
1670-01-23 Olof Torgås Mårten Olof Persson i Mornäs, Lars Bondesson i Torgås, hustru Barbro Olofs i Torgås
1670-03-06 Marit Sälen Nils Lars Olofsson i Sälen, hustru Karin kusens, Marina Johansdotter i prästgården
1670-03-25 Marit Husom Mats Per Tolsson i Husom, hustru Brita i Sädesbäcken, .. Magdalen Gulbrands Olofs
1670-04-04 Brita Skogen Pål Halvard Halvardsson i Hammaren, Ingeborg blött holens hammare, pigan Brita Pålsdotter i Hammaren
1670-04-10 Anna Prästgården Johan dom Andreas Georgii komminister, hustru Brita i kaplansgården, Måns Björnsson i Risätra länsman, hustru Beata länsmans hustru i Risätra
1670-04-24 Anna Bu Per Anders Olofsson i Bu, hustru Marit hammars påll, pigan Brita Pålsdotter
1670-04-24 Karin Bäcken? soldat Nils Måns Björnsson länsman, hustru Marit Torkil Eriksson, Anna Eriksdotter i Bu
1670-04-24 Karin Långstrand Erik Erik Olofsson i Källan, hustru Brita sacellani, hustru Karin lind Olofs
1670 Marit Vörderås Östen Olof Persson i Vörderås, hustru Karin lass Hans i .., pigan Marit Olofsdotter i Vörderås
1670 Olof Transtrands kyrkby Johan Knut Persson skräddare, Olof Nilsson i Långstrand, hustru Karin .. Hans ..
1670 Marit Källan Lars Erik Iliansson i Höknäs och hans hustru Karin, pigan Karin Olofsdotter i Källan
1670 Per Viken Anders Orre Östen Matsson i Vörderås, lass Hans Olofsson i Transtrands kyrkby, hustru Karin Höknäs Anders
1670 Per Transtrands kyrkby Björn Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, Per skräddare i Mor(näs), hustru Karin diss Mats Jons
1670 Erik Åsen Engelbrekt Olof Larsson i Långstrand, Olof Hedensson i Åsen, hustru Marit sus Pers
1670 Ingeborg Mornäs Per Olof Halvard i Vörderås, hustru Karin diss Mats Jons, pigan Karin Olofsdotter i Vörderås
1670 Mats Vörderås Lars Östen Matsson i Vörderås, Olof Halvardsson i Vörderås, hustru Marit Östens i Vörderås
1670-05-23 Per Näset Olof Erik snickare i Risätra, Nils Persson i Bu, hustru Marit soldats i Bu
1670-06-05 Olof Heden Olof Anders Olofsson i Bu, Olof Pålsson på Heden, .. på Heden
1670-06-05 Per Heden Olof Erik Nilsson på Heden, hustru Karin salig Hans i Bu, hustru Ingeborg heed pålls Olof
1670-06-24 Karin Bu Jöns Anders Olofsson i Bu, hustru Karin Knuts Hans i Bu, pigan Kerstin Lars Jakobsson i Bu
1670-07-03 Per Hammaren soldat Olof Halvard Halvardsson i Hammaren, Olof Olofsson i Riset, hustru Marit Hans flygars
1670-07-10 Olof Lillmon Hans Olof Byrilsson i Risätra, Olof Jonsson i Lillmon, hustru Beata länsmans hustru
1670-07-10 Per Heden Per Måns Björnsson länsman, Byril Henriksson soldat på Mon, hustru Karin halspäders Olofs i Risätra
1670-07-17 Halvard Juslätt Olof Erik Olofsson i Hammaren, Erik Halvardsson i Hammaren, hustru Ingeborg Gudmund ..
1670-07-17 Kerstin Ofors Nils Mats Pålsson i Heden, hustru Valborg måg i .., pigan Kerstin Larsdotter ..
1670-07-31 Ingeborg Mon Olof Jon Eriksson i Husom, hustru Kerstin i Sörnäs, pigan Ingeborg Mon Björns
1670-08-07 Olof Bu Jakob Mats Pålsson i Heden, Olof Hansson i Bu, hustru Ingeborg Lars Tronds
1670-08-07 Sven Strand Olof Olof Björnsson i Risätra, Tol Olofsson i Risätra, hustru Beata länsmans
1670-08-14 Karin Bu Jakob Anders Olofsson i Bu, hustru Ingeborg päll Esbjörn, pigan Kerstin Larsdotter i Bu
1670-08-21 Ingeborg Höknäs Samuel Petrus Johansson i prästgården, Marina Johansdotter i prästgården, hustru Karin Gusjön Nils
1670-09-04 Karin Tandö Jon Elias Larsson i Tandö, hustru Ingeborg Nils änka i .., pigan Anna Månsdotter i Tandö
1670-09-11 Karin Bond .. Jakob Nils Hansson härskrivare och Anders Andersso skrivare, hustru Kerstin Mats i Sörnäs, pigan Marit Helgesdotter i Torgås
1670-09-11 Brita Vörderås Olof Östen Matsson i Vörderås, hustru Marit Östens i Vörderås, hustru Karin Jons i Vörderås
1670-09-25 Karin Lillmon Olof Olof Björnsson i Riset, hustru Beata länsmans, pigan Karin .. Hans
1670-09-29 Anna Torgås Mats Jakob Larsson i Torgås, hustru Gullu i Mon, pigan Anna Olofs i Torgås
1670-10-02 Karin Berga Per Mickel Staffansson i Berga, Brita Hansdotter i Berga, Gunnel Olofsdotter i Berga
1670-10-09 Karin Ärnäs Lars Mats Olofsson i Ärnäs, hustru Karin Nils i Ärnäs, pigan Marit Olofsdotter, Anders i Risätra
1670-10-16 Simon Skålmo Lars Mats Olofsson i Husom, Lars Persson i Husom, hustru Gullu i Mon Olof
1670-10-16 Ingeborg Lillmon Per Olof Jonsson i Husom, hustru Ingeborg Lars Trond Nils, pigan Kerstin Hansdotter lille
1670-10-30 Per Heden Mats Helge Olofsson i Näs, Anders Olofsson i Bu, hustru Ingeborg Olofs
1670-11-06 Marit Husom Jon Tol Persson i Husom, Kerstin Johansdotter i prästgården, hustru Marit back Mats
1670 Marit Höknäs Lars Samuel Hermansson i Höknäs, hustru Karin Gusjön Nils, pigan Karin Olofsdotter i Vörderås
1671-01-29 Kerstin Ärnäs Olof Tomas Eriksson, hustru Karin Lars i Ärnäs, Marit Nilsdotter i prästgården
1671-01-01 Ingeborg Mornäs Olof Jakob Olofsson i Juslätt, hustru Karin Olofsdotter i Juslätt, Kerstin Johansdotter i prästgården
1671-01-01 Staffan Riset Olof Lars Månsson i Torgås, Elias Larsson i Tandö, hustru Ingeborg gubb Mats
1671-02-12 Brita Rävnäs Lars Erik Nilsson på Heden, Kerstin Johansdotter i prästgården, hustru Brita dom Olof
1671-01-01 Lars Långstrand Lars Olof Nilsson på Långstrand, Erik Nilsson på Långstrand, hustru Elin diss Mats Olof
1671-02-26 Mats Hammaren Erik Olof Olofsson i Torgås, Erik Halvardsson .., pigan Ingeborg Mårtensdotter i Hammaren
1670-11-05 Ingeborg baggen Jon Staffan Persson i Transtrands kyrkby, hustru Brita sällie Lars i Transtrands kyrkby, Halvards Karin i Transtrands kyrkby
1670-11-20 Karin Åsen Björn Lind Olof Larsson på Långstrand, hustru Marit Ås Olofs, hustru Elin Per Knuts i Mornäs
1670-11-30 Anders Mornäs Per Staffan Persson i Transtrands kyrkby, Hans Olofsson i Källan, hustru Brita sällie Lars i Transtrands kyrkby
1671-02-26 Lars Biskopsbyn Olof Anders Olofsson i Bu, Lars Persson i Husom, hustru Kerstin Tols i Biskopsbyn
1671-03-05 Kerstin Husom Mats Samuel Hermansson, hustru Kerstin Mickels Jons, pigan Kerstin Johansdotter i prästgården
1671-03-26 Jon Heden Per Nils Björnsson på Heden, Jakob Nilsson i Tandö, hustru Karin Mats Pålssons
1671 Brita Långstrand Olof Per Olofsson i Sälen, hustru Gullu sälle Pers, pigan Brita vijk Per i Sälen
1671 Magnil Mornäs Jakob Lars Persson i Mornäs, hustru Anna Olof Halvard i Vörderås, hustru Kerstin Mornäs Per
1671 Anna Sälen Olof Nils Tomassson i Sälen, hustru Gullu Sälen Pers, pigan Karin Engelbrektsdotter
1671 Ingeborg Mornäs Hans Lars Persson i Mornäs, hustru Brita uxor sacellani, Gullu Mickelsdotter i Mornäs
1671 Lars .. Erik Lars Nilsson på Långstrand, Hans Eriksson i Mornäs, hustru Elin Olof Mats i Långstrand
1671 Karin Vörderås lille Anders Per Knutsson Erik i Viken, hustru Karin diss Mats Jons i V, Anders Orres Ingeborg i Viken
1671-04-02 Johan Åkra Erik Gunnar i Åkra, Erik Olofsson i Åkra, hustru Brita vid Bäcken
1671-04-02 Måns Åkra Erik Tidemans Olof i Åkra, Lars Räv soldat i Backen, hustru Marit .. i Åkra
1671-04-30 Elin Risätra Olof Axel fänriken, Olof Hansson, Brita Lars hustru i Risätra
1671 Mats Bu Erik Olof Björnsson i Risätra, Jons Jakobsson i Bu lullnans Jon, hustru Sigrid Knuts Anders i Bu
1671 Nils Bu Halvard Anders Olofsson i Bu, Nils Persson i Bu, Marit ..
1671-05-07 Tol Husom Lars Tol Persson i Husom, Mats Olofsson i Husom, hustru Kerstin Mickel Jons
1671-05-07 Per Sörnäs Olof Mats Olofsson i Sörnäs, Erik Knutsson i Sörnäs, hustru Marit påll Olofs
1671-05-14 Jon Risätra Måns Per Johansson i prästgården, Olof Persson i Risätra, hustru Valborg i Tandö, Marin Johansdotter i prästgården
1671-06-01 Halvard Näset Helge Olof Hansson i Bu, Lars Larsson på Heden, hustru Karin hed Påls Mats
1671-06-12 Erik Hammaren flygare Hans Erik Olofsson i Hammaren, Halvard Halvardsson i Hammaren, pigan Ragnhild Gudmunds
1671-07-09 Ingeborg Näset Erik Samuel Björnsson på Mon, hustru Kerstin stor Mats Näset, hustru Brita Mickelsdotter soldatens
1671-08-06 Olof Dammen Mats Lars Trond i Ofors, .. Hans Olofsson på Lillmon, ..
1671-08-13 Lars Skålmo Erik Erik Olofsson i Sädesbäcken, Jon Olofsson i Stor Jons Holen, hustru Marit back Mats
1671-09-03 Erik Biskopsbyn Johan Olof Matsson i Biskopsbyn, Lars Persson i Biskopsbyn, hustru Ingeborg Simon Persson i B(iskopsbyn)
1671-09-10 Brita Helgenäset Lars Anders Olofsson i Bu, hustru Brita Helge Anders på Näset, hustru Karin Olof Björns i Risätra
1671-09-17 Mats Ytternäset Björn Olof Björnsson i Risätra, Per Olofsson i Risätra, hustru Ingeborg kär Nils i Bu
1671-09-17 Olof Sädesbacken Erik Per Johansson i prästgården, Olof Halvardsson i Åkra, hustru Brita dom Olofs ..
1671-12-17 Ingeborg Höknäs Erik Nils Jonsson i Gusjön, hustru Karin Samuels, pigan Karin Mårtensdotter
1671 Kerstin Viken Erik Garp Johan i Transtrands kyrkby, uxor sacellani hustru Brita, Anders lille .. hustru Ka(rin)
1671 Olof Transtrands kyrkby Hans Per Knuts Erik i Viken, Anders Rasmusson soldat, hustru Ingeborg Orrens
1671 Olof Långstrand Hans Lind Olof Lars på Långstrand, Hans Eriksson i Mornäs, hustru Ingeborg bagg (Kristian)
1671 Lars Långstrand Hans dom Andreas Georgii, Erik Hansson på Långstrand, hustru Ingeborg Nils Långstrand
1671 Kerstin Sälen fiske Lars Nils Tomasson i Sälen, hustru Gullu Per Olofs i Sälen, pigan Karin Engelbrektsdotter i Sälen
1671 Ingeborg Transtrands kyrkby Jon Lars Andersson filius sacellani, hustru Brita uxor sacellani, hustru Kerstin bond Per Björn
1671 Karin Vörderås Olof Johan Persson Garp, hustru Karin östes Lars, pigan Brita Olofsdotter i Vörderås
1672-01-15 Ingeborg Noll i Backen Jakob Samuel Björnsson på Mon, hustru Gunnil Mickels Noll i backen, Kerstin Johansdotter i prästgården
1672-02-02 Karin Bu Per Olof Larsson i Bu, hustru Karin Jakobs i Bu, pigan Kerstin Larsdotter i Bu
1672-02-11 Olof Under hammaren Olof Pål Larsson i Hammaren, Olof Olofsson soldat för Näs(et), hustru Marit päll Olofs i Nornäs
1672-02-11 Karin Bu Lars Hans Persson i Bu, hustru Karin Jakob Lars i Bu, Anna Eriksdotter i Bu piga
1672-01-14 Kerstin Sälen Olof Kuse Jon Persson i Transtrands kyrkby, hustru Brita sacellani, Stor Johans Brita i Sälen
1672-01-25 Kerstin Vörderås diss Jon Olof Halvardsson i Vörderås, hustru Elin Per Knuts i Vörderås, Karin Olofsdotter i Vörderås
1672-02-02 Kerstin Sälen Nils Per Persson i Viken, hustru Gullu Per Olofs i Sälen, ..
1672-02-11 Knut Åsen Björn Erik Johansson i Långstrand, Jon Matsson i Vörderås, hustru Marit sus Pers i Åsen
1672-02-25 Karin Transtrands kyrkby sällie Lars Lars Olofsson i Vörderås, hustru Karin Jakobs i Mornäs, hustru Karin Halvardsdotter i Transtrands kyrkby
1672-03-10 Ingeborg Bu Olof Henrik Persson i Biskopsbyn, hustru Karin Olof Björn i Riset, hustru Sigrid Knut Anders i Bu
1672-03-10 Ingeborg Juslätt Jakob Olof Engelbrektsson i Juslätt, hustru Marit päll Olofs i Nornäs, pigan Karin Engelbrektsdotter
1672-03-24 Erik Sörnäs Olof Olof Persson i Nornäs, Halvard Halvardsson i Hammaren, hustru Marit Knut Eriks i Näset
1672-03-25 Lars Skålmo Johan Mats Olofsson i Husom, Per Johansson i prästgården, Margareta Nilsdotter i Skarvik, jungfru Kerstin Johansdotter i prästgården
1672-03-17 Karin Källan Erik Lars Persson i Mornäs, hustru Ingeborg Hans i Mornäs, Kerstin Andersdotter i Transtrands kyrkby
1672-03-17 Olof Sälen Lars Östen Eriksson i Sälen, Hans Engelbrektsson i Sälen, hustru Ingeborg Lars Nils på Långstrand
1672-03-17 Erik Långstrand Olof Olof Nilsson på Långstrand, Per Persson på Långstrand, hustru Ingeborg Pål Eriks på Långstrand
1672-04-08 Kerstin Ärnäs Lars Lars Persson i Biskopsbyn, hustru Milla lilla Gunnars Olof, pigan Ingeborg Olofsdotter
1672-04-08 Karin Risätra Lars Olof Björnsson kyrkvärd, hustru Beata länsmans hustru, pigan Anna Persdotter i Tandö
1672-05-05 Karin Risätra Mats Olof Olofsson i Näset, hustru Marit Jakobs i Juslätt, pigan Brita Persdotter i Risätra
1672-05-05 Marit Tandö Nils Eriksson Per Nilsson i Tandö, hustru Marit .. Jons, Kerstin Trondsdotter i Ofors
1672-05-05 Olof Ärnäs Nils Olof Björnsson kyrkvärd, Olof Hansson i Bu, hustru Brita Tomas i Ärnäs
1672-05-16 Karin Under hammaren Halvard Mats Gudmundsson i Hammaren, flygar hustru Marit i Hammaren, pigan Ragnhild Gudmundsdotter i Bu
1672-06-16 Olof Under hammaren Olof Hans Flygare i Hammaren, holl Erik, Kerstin i Hammaren Olofs (hustru)
1672-07-21 Mats Torgås Mats Olof Olofsson i Riset, Per Olofsson i Torgås, hustru Anna Mats på Risheden
1672-08-04 Lars Torgås Olof Olof Olofsson i Riset, Samuel Björnsson på Mon, hustru Marit Knut Eriks i Näset
1672-08-11 Lars Mon Samuel Laurentis Joh i prästgården, Lars Bondesson i Torgås, hustru Gullu Olofs i Mon
1672-08-18 Karin Riset Olof Erik Olofsson i Hammaren, Anna hust Mats i Riset, pigan Karin Persdotter i Riset
1672-04-28 Erik Långstrand hu Olof Johan Persson i Transtrands kyrkby, Knut Nilsson i Långstrand, hustru Ingeborg Lars Nils i Långstrand
1672-07-28 Anna Långstrand Nils Lars Nilsson i Långstrand, hustru Brita uxor sacellani, hustru Ingeborg .. Eriks
1672-09-01 Ingeborg Hammaren Erik Lars Mickelsson i Hammaren, hustru Marit Olofsdotter i Sörnäs, hustru Ingeborg .. Mats i Hammaren
1672-09-15 Karin Åkra Erik Uggla Erik Olofsson i Åkra, hustru Marit helsingens i Åkra, pigan Brita Halvardsdotter i Åkra
1672-09-15 Nils Juslätt Olof Olof Persson i Mornäs, Jellek Larsson i Torgås, hustru Marit Jakobsdotter i Juslätt
1672-10-20 Karin Noll på skogen Sven Jakob Olofsson i Juslätt, hustru Marit Hans flygaren i Hammaren, pigan Ragnil Gudmundsdotter i Hammaren
1672-10-20 Per Tandö Jon Jon Eriksson i Tandö, Olof Persson i Tandö, hustru Karin hals peders Olofs i R
1672-11-10 Erik Torgås Lars Samuel Björnsson i Mon, Trond Bondesson i Torgås, hustru Anna Mats  i Riset
1672-11-24 Kerstin Husom Lars Per Johansson i prästgården, hustru Marit Samuels på Mon, jungfru Marina Johansdotter i prästgården
1672-12-01 Marit Heden Olof Mickel Nilsson på Heden, hustru Karin Mats Pålsson på Heden, pigan Gullu Påls på Heden
1672-12-01 Anders Husom Tol Samuel Hermansson i Husom, Lars Persson i Husom, hustru Kerstin Mickel ..
1672-12-01 Anders Ofors Nils Olof Björnsson i Riset, Olof Persson i Riset gubb, hustru Beata länsmans hustru
1672-12-08 Karin Noll på skogen Pål Olof Persson i Skogen, Kerstin Johansdotter i prästgården, hustru Ragnil Svens i Skogen
1672-12-22 Marit Biskopsbyn Tol Lars Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Johansdotter i Biskopsbyn, pigan Ingeborg Olofsdotter i Åkra
1672 Kerstin Vörderås Jon Olof Halvardsson i Vörderås, hustru Elin Per Knuts i Vörderås, Karin Olofs i Vörderås
1672 Olof Mornäs Hans Lars Olofsson i Källan, Lars Andersson kaplans .., hustru Brita Ilians Mats
1672 Lars Vörderås Lars Garp Johan i Transtrands kyrkby, Hans Larsson i Långstrand, hustru Kerstin Staffansdotter i Vörderås
1672 Gudmund Långstrand Lars Olof Matsson i Långstrand, Lars Andersson i kaplansgården, hustru Ingeborg Ravalds Eriks
1672 Staffan Transtrands kyrkby Nils Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, Hans Eriksson i Mornäs, Ilians Brita i Transtrands kyrkby
1672 Transtrands kyrkby Björn .. Persson i Transtrands kyrkby, .. Andersson i kaplansgården, Britta sacellani
1672 Kerstin Bu Lars ?
1672 Anna Bu Tomas Anders Olofsson i Bu, Kerstin Olofsdotter i Bu
1673-01-05 Staffan Heden Olof Lars Eriksson i Ärnäs, Jakob Olofsson i Ärnäs, hustru Karin Mats Pålsson på Heden
1673-01-05 Karin Strand Olof Olof Hansson i Bu, Anna Hansdotter på Lillmon, pigan Karin Hansdotter på Lillmon
1673-01-19 Kerstin Näset Olof Samuel Björnsson på Mon, hustru Marit Jakobs i Juslätt, pigan Anna Jons Örns dotter
1673-01-19 Lars Bu soldat nill Nils Olof Björnsson i Risätra, Byril Eriksson i Bu, hustru Sigrid Knuts Anders i Bu
1673-02-02 Olof Noll i Backen Jakob Lars Mickelsson Räv i Ängarna, Erik Larsson i Tandö, jungfru Marina Johansdotter i prästgården
1673-02-16 Ingeborg Husom Mats Klas Bengtsson i Husom, hustru Sara Per Tols Ols, hustru Ingeborg Toll Olofsson i Husom
1673-01-01 Marit Moren, Vörderås Per Jon Matsson i Vörderås, hustru Karin Jon Mats, hustru Karin Hans Olofs i Transtrands kyrkby
1673-01-25 Pål Transtrands kyrkby Johan Erik Hansson på Långstrand, Lars Andersson i Transtrands kyrkby, uxor sacellani hustru Brita
1673-02-02 Karin Vörderås Olof Mats Olofsson i Källan, hustru Karin Jakobs i Mornäs, pigan Marit Olofsdotter i Berga
1673-02-02 Olof Sälen Per Lars Olofsson i Sälen, Pål Östensson i Sälen, hustru Karin kusens i Sälen
1673-02-16 Erik Källan Erik Johan Persson Garp, Mats Olofsson i Källan, hustru Karin Ilian Eriks i Höknäs
1673-02-21 Anna Mornäs Lars Hans Olofsson i Källan, hustru Brita uxor sacellani, hustru Karin Jakob Pers i Mornäs
1673-02-24 Brita Lillmon Hans Anders Olofsson i Bu, hustru Ingeborg Nils i Ofors, pigan Kerstin Trondsdotter i Ofors
1673-03-09 Karin Heden Per Olof Björnsson i Ris(ätra), hustru Beata länsmans, pigan Anna Persdotter
1673-03-09 Lars Mon Måns Lars Bondesson i Torgås, Tol Olofsson i Riset, hustru Marit Samuels på Mon
1673-04-02 Marit Heden Göran Olof Larsson i Bu, hustru Ingeborg hu Påls Olofs, pigan Anna Eriksdotter i Bu
1673-04-13 Karin Östra mon Olof Nils Larsson på Mon, hustru Marit på Mon Samuels, pigan Kerstin Björnsdotter på Mon
1673-04-13 Brita Tandö Jon Erik Larsson i Tandö, hustru Brita Jons Pers i Tandö, pigan Kerstin Larsdotter i Tandö
1673-05-01 Mats Risätra torkes Erik Länsman Måns Björnsson i Riset, Olof Stålnäbb i Risätra, hustru Beata länsmans hustru i Riset
1673-05-25 Lars Helgenäset Lars Olof Larsson i Bu, Staffan Eriksson i Bu, hustru Kerstin Olof Knuts? I Bu
1673-06-01 Per Husom Per Johannes Nederstadius, Samuel Björnsson på Mon, hustru Marit back Mats i Husom
1673-06-15 Lars Bu lullnans Erik Olof Larsson i Bu, Staffan Eriksson i Bu, hustru Kerstin Olof Hanssons i Bu
1673-07-06 Karin Heden baggen Olof Mats Pålsson på Heden, hustru Marit Jon Mickelsson, pigan Brita Hansdotter på Heden
1673-07-27 Karin Ärnäs Tomas Olof Hansson i Bu, helsinge Marit i Åkra, Brita Johansdotter i prästgården
1673-09-14 Ilian Höknäs Samuel Samuel Björnsson på Mon, Nils Jonsson i Gusjön, Brita Johansdotter i prästgården, hustru Karin Eriks i Höknäs
1673-10-05 Olof Under hammaren Halvard Mats Gudmundsson Under Hammaren, Hans Flygare fordom soldat i Ha(mmaren), pigan Ragnil Gudmundsdotter i Ha(mmaren)
1673-10-12 Brita Hammaren soldat Olof Mats Olofsson i Noll i riset, pigan Brita Persdotter i Risheden, hustru Barbro Eriks på Mon
1673-08-13 Brita Gusjön Nils Samuel Hermansson i Höknäs, hustru Marit Höknäs Lars, jungfru Kristina Andersdotter sacellani
1673-10-28 Olof Skålmo Olof Per Johansson i prästgården, Johan Larsson i Skålmo, hustru Gullu Peder Tols i Husom
1673-11-09 Anders Yttermon Mats Länsman Måns Björnsson, Byril Eriksson i Bu, hustru Karin hals Per Olofs
1673-12-14 Henrik Biskopsbyn Henrik Lars Eriksson i Ärnäs, .. Persson  i Biskopsbyn, hustru Kerstin Olof i Bu
1673-12-21 Karin Skogen Mats Olof Persson i Stranden, hustru Karin i Stranden Olofs, pigan Kerstin i Skogen
1673 Lars Mornäs Per Lars Olofsson i Transtrands kyrkby, Erland Mickelsson i Mornäs, hustru Ingeborg Per Perssons dotter
1673 Olof Åsen Björn Olof Hedensson i Åsen, Olof Eriksson i Berga, hustru Marit sus Pers i Åsen
1674-01-18 Henrik Biskopsbyn Olof Lars Eriksson i Biskopsbyn, Lars Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin ..
1674-01-18 Olof Juslätt Olof Mats Gunnarsson i Hammaren, Herman Pål i Hammaren, hustru Marit Pål Olofs
1674-01-01 Olof Långstrand Kristian Hans Larsson på Långstrand, hustru Marit Nils särnebagge, pigan Malin Albrektsdotter
1674-01-01 Karin Långstrand Kristian Se ovan
1674-01-29 Olof Söder vid Sädesbäcken? Erik Johannes pastor ibid, Erik Olofsson dräng i Stor.., jungfru Marina Johansdotter i prästgården
1674-02-14 Olof Stor Jons holen Jon Jon Eriksson i Husom, Björn Olofsson i Husom, hustru Gullu Per Tols
1674-02-01 Ingeborg Berga Per Erik Nilsson i Berga, hustru Ingeborg Anders Orres, pigan Milla Eriksdotter i Berga
1674-02-08 Olof Transtrands kyrkby Jöns Staffan Persson i Transtrands kyrkby, Hans Persson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Jons Hans i Transtrands kyrkby
1674-03-22 Elin Husom Jon Anders Olofsson i Bu, jungfru Kerstin Johansdotter i prästgården, hustru Karin Samuels i Husom
1674-04-12 Ingeborg Husom Tol Kristina Johansdotter i prästgården, Björn Olofsson i Husom, hustru Gullu Per Tols i Husom
1674-04-12 Magnil Husom Lars Jon Eriksson kyrkvärd i Husom, Brita Johansdotter i prästgården, hustru Sara salig Tols i Husom
1674-04-22 Pål Heden Mats Måns Björnsson länsman, Olof Nilsson i Risätra, hustru Ingeborg Olofs Påls
1674 Halvard Hans Flygare
1674-04-26 Olof Riset länsman Måns Per Johansson i prästgården, Måns Nilsson i Risätra, jungfru Brita Johansdotter i prästgården, hustru Karin Olof Björnsson i Rise(t)
1674-05-17 Karin Torgås Lars Jakob Olofsson i Juslätt, hustru Ingeborg Mats Staffan i Torgås, pigan Brita Persdotter i Risheden
1674-05-24 Karin Torgås Halvard Per Tolsson i Husom, hustru Gullu Olof Lars på Mon, Kerstin Johansdotter i prästgården
1674-07-16 Hans Ärnäs Nils Lars Eriksson i Ärnäs, Lars Persson i Biskopsbyn, Ingeborg Olofsdotter i Åkra
1674-08-02 Olof Heden Erland Mats Pålsson på Heden, Erik Larsson på Heden, hustru Karin Olof Björn i Ri..
1674-03-08 Ingeborg Vörderås Lars Olof Persson i Vörderås och hans hustru Kerstin i Vörderås, salig Östens Marit i Vörderås
1674-05-10 Olof Mornäs Jakob Hans Eriksson i Mornäs, Lars Eriksson i Mornäs, hustru Ingeborg Hans Eriks i Mornäs
1674-05-24 Erik Sälen Olof Kuse Per Olofsson i Sälen, Lars Olofsson i Sälen, hustru Gullu Per Olofssons
1674-05-31 Johan Långstrand Lars Erik Olofsson i Källan, Erik Larsson på Långstrand, hustru Karin Lars Kuses i Sälen
1674-08-27 Mats Under hammaren Olof Olof Persson i Sörnäs, Trond Eriksson i Hammaren, hustru Marit päll Olofs i Nornäs
1674-08-27 Karin Höknäs Erik Per Johansson i prästgården, hustru Karin Samuels i Höknäs, pigan Marit Iliansdotter i Höknäs
1674-08-27 Karin Tandö Jon Anders Månsson i Tandö, hustru Marit hago Jons i Tandö, pigan Valborg Persdotter i Tandö
1674-10-11 Karin Ivar Olof Persson i Riset gul, hustru Beata länsman, pigan Ingeborg Olofsdotter i Ris..
1674-11-01 Pål Under hammaren Daniel Erik Olofsson i Vörderås, Olof Olofsson soldat i Hammaren, jungfru Marina Johansdotter i prästgården
1674-11-22 Ingeborg Bu Jakob Anders Olofsson i Bu, hustru Gullu Per Tolssons i Husom, hustru Ingeborg hu Påls Olofs
1674 Olof Transtrands kyrkby Lars Hans Eriksson i Mornäs, käll Mats i Vörderås, .. i Källan
1674-10-25 Marit Mornäs Hans Lars Persson i Mornäs, hustru Brita sällie Lars i Transtrands kyrkby, pigan Ingeborg Olofsdotter i Biskopsbyn
1674-11-08 Hans Långstrand Hans Erik Hansson på Långstrand, Erik Halvardsson på Långstrand, hustru Ingeborg bags Kristian
1674-11-30 Anders Långstrand Erik dom Andreas G: komminister, Per Olofsson i Sälen, hustru Ingeborg Lars Nils på L(ångstrand)
1674 Kerstin Långstrand lind Hans Olof Larsson på Långstrand, hustru Ingeborg bag Kristian, pigan Elin Eriksdotter på Långstrand
1675-01-24 Pål Under hammaren Erik Erik Olofsson Under hammaren, Trond Eriksson Under hammaren, hustru Marit Flygares Hammaren
1675-01-31 Marit Heden Lars Olof Pålsson på Heden, hustru Karin hed Påls Mats på Heden, hustru Karin Erlands på Heden
1675-02-21 Brita Lillmon Olof Länsman Måns Björnsson, hustru Anna Ivars, hustru Kerstin Hans på Lillmon
1675-02-18 Kerstin Juslätt Jakob Mats Olofsson i Torgås, hustru Marit päll Olofs i Näset, jungfru Kerstin Johansdotter i prästgården
1675-03-07 Olof Husom Mats Johan Larsson i Skålmo, Tol OLofsson i Husom, hustru Kerstin Jon Eriks i Husom
1675-03-14 Ingeborg Under hammaren Pål Olof Olofsson i Torgås, hustru Kerstin i Hammaren, Olofs, kulla Ragnil Olofsdotter i Hammaren
1675-03-28 Olof storbagge Olof Mats Olofsson i Husom, Jon Olofsson i i Husom, hustru Gullu Per Tolssons i Husom
1675 Ingeborg lille Anders Knut Persson i Viken, hustru Brita i Berga, pigan Marit Olofsdotter i Vörderås
1675 Karin Vörderås Jon Per Knutsson i Moren, hustru Anna Olof Halvardssons, pigan Ingeborg Sakariasdotter i Vörderås
1675-05-30 Olof Bäcken Olof D: Johannes pastor, Johan Larsson i Skålmo och hans hustru Karin Olofsdotter
1675-05-30 Trond Ofors Nils Anders Olofsson i Bu, Staffan Eriksson i Bu, hustru Beata länsmans hustru
1675-10-24 Ingeborg Husom Jon Tol Olofsson i Husom, hustru Kerstin Jon Eriks i Husom, pigan Kerstin Samuelsdotter i Husom
1675 Kerstin Biskopsbyn Johan Olof Matsson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Tol Nilssons i Biskopsbyn, jungfru Brita Johansdotter i prästgården
1675 Hans Bu Olof Jon Eriksson i Husom, Staffan Eriksson i Bu, hustru Karin Erlands på Heden
1675-10-25 Marit Källan i Vörderås Erik Erik Iliansson i Höknäs, hustru Marit Ilians Lars i Höknäs, jungfru Kerstin Johansdotter i prästgården
1675-10-25 Brita Tandö Per Jakob Nilsson i Tandö, hustru Brita Jon Peders i Tandö, hustru Kerstin Jakobs i Tandö
1675-11-28 Anders Husom Per Samuel Hermansson, Samuel Björnsson på Mon, hustru Marit i Mon Samuels
1675-12-12 Staffan Ärnäs Lars Lars Persson i Biskopsbyn, Erik Nilsson i Ärnäs, hustru Kerstin Johans i B(iskopsbyn)
1676-01-01 Karin Transtrands kyrkby Björn Lars Matsson i Vörderås, hustru Marit salig Garp Olofs i Transtrands kyrkby, jungfru Kristina Andersdotter i kaplansgården
1676-01-25 Samuel Vörderås Erik d: Andreas Georgii komminister, Lars Matsson i Vörderås, diss Mats Jons Karin i Vörderås
1676-02-25 Mats Källan Johan Hans Eriksson i Mornäs, Erland Mickelsson i Mornäs, hustru Ingeborg Hans i Mornäs
1676-04-08 Karin Sälen Nils unge Lars Olofsson i Sälen, hustru Brita kuss Olofs i Sälen, pigan Ingeborg Östensdotter i Sälen
1676-12-17 Kerstin Åsen Björn Erik Hansson på Långstrand, hustru Karin diss Mats Jöns i Vörderås, pigan Marit sus Pers i Åsen
1676-06-04 Olof Källan i Vörderås Mats Lars Persson i Vörderås, Jon Iliansson i Mornäs, hustru Elin .. Eriks i Källan
1676-07-02 Marit Mon Samuel Daniel Strang kapten, hustru Gullu Pers i Husom, pigan Kerstin Björnsdotter i Mon
1676-07-25 Elin Husom Tol Tomas Näsman i .., kapten .. Stränges, jungfru Marina Johansdotter i prästgården
1676-12-03 Karin Tandö Jakob Per Nilsson i Tandö, hustru Brita Hansdotter i Tandö, hustru Brita .. Pers i Tandö
1676-10-22 Erik Transtrands kyrkby Hans Olof Olofsson, Erik Eriksson i Berga, hustru Kerstin Björns i Transtrands kyrkby
1677-01-.. Lars Skålmo Olof Samuel Björnsson på Mon, Ingvald Eriksson i Ofors, hustru Karin Johan Larsson i Skålmo
1677-03-04 Jon Lillmon Nils Hans Eriksson i Lillmon, Ingvad Eriksson i Ofors, hustru Beata länsmans i Risätra
1677-02-26 Kerstin Gusjön Lars Lars Jonsson i Gusjön, hustru Ragnil Olof Erikssons, kulla Kerstin Olofsdotter
1677-02-26 Milla Noll på skogen Pål Jakob Larsson i Torgås, hustru Karin Johansdotter i Skog(en), pigan Marit Olofsdotter i Torgås
1677-04-01 Magdalena Husom Jon Jakob Larsson i Torgås, jungfru Marina Johansdotter i prästgården, hustru Marit i Mon Samuels
1677-04-29 Ingeborg Torgås Mats Olof Larsson i Mon, hustru Karin Jakobs i Torgås, pigan Marit Larsdotter i Torgås
1677-05-10 Mats Mon Olof Jon Eriksson i Husom, Nils Larsson i Mon, hustru Marit i Mon Samuels
1677-05-24 Brita prästgården Per d: Andreas komminister, Samuel Hermansson i Höknäs, jungfru Marina Johansdotter i prästgården, hustru Marit i Mon Samuels
1677-05-27 Anna Heden Erland Bond Nils Måns, hustru Beata i Risätra, hustru Ingeborg hapåls Olof
1677-05-27 Karin Heden Erik Lars Larsson i Heden, hustru Bond Nils Måns, pigan Brita Helge Anders
1677-05-27 Anders Tandö Jon Jakob Nilsson i Tandö, Olof Nilsson i Tandö, hustru Kerstin Jakobs i Tandö
1677 Marit Sälen Per Erik Larsson på Långstrand, hustru Karin Nils Tomassson i Sälen, pigan Ingeborg Östensdotter i Sälen
1677 Karin Moren Per Knutsson Hans Persson i Transtrands kyrkby, hustru Karin Jon Matsson i Vörderås, pigan Karin Persdotter i Transtrands kyrkby
1677 Olof Långstrand Erik Nils Tomasson i Sälen, Per Olofsson i Sälen, hustru Karin Nils Tomasson i Sälen
1677 Erik Sälen Lars Erik Hansson på Långstrand, Per Olofsson i Sälen, hustru Gölin Per Olofssons
1677-06-01 Ingeborg Bäcken Erik Lars Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Joh: i Biskopsbyn, pigan Anna Eliasdotter i Bäcken
1677-07-22 Marina Höknäs Samuel d: Andreas komminister, Lars Johansson i prästgården, hustru Marina Per Johansson, hustru Marit i Höknäs Lars
1677-08-31 Kerstin Husom Jon Samuel Björnsson i Husom, hustru Gullu salig Per Tols, hustru Magdalen i Stor Jons Holen
1677-09-02 Erik Bu Jakob Jakob Lillmans i Bu, Nils Persson i Bu, hustru Kerstin Olof Hanssons i Bu
1677-09-02 Jonas kapten Daniel Sträng D: Johannes Nesboeti, Laurentius Johannes filius,  löjtnant Björn i Skans(..), hustru Marina herr Anders i Malung, hustru Maria Pers i prästgården, jungfru Brita Andersdotter i Malung
1677-09-30 Erik Bu lätt Erik moo Samuel Björnsson, bond Nils Måns i Risätra, hustru Brita päll Eriks i Bu
1677-10-07 Mats Heden Per Lars Larsson på Heden, Mickel Nilsson på Heden, hustru Valborg Lars på Heden
1677-10-07 Marit Juslätt Olof Pål Larsson Under hammaren, jänta Anna Jonsdotter legopiga, pigan Anna Larsdotter i Torgås
1677-10-07 Olof Åkra Halvard Lars Persson i Biskopsbyn, Olof Olofsson i Biskopsbyn, hustru Ingeborg bäcke Eriks
1677-10-21 Elin Heden hals Eriks Lars Erland Larsson på Heden, hustru Karin Erlands på Hed, pigan Kerstin Helgesdotter
1677-10-28 Olof Tandö Jon Anders Månsson i Tandö, Olof Nilsson i Tandö, hustru Kerstin Jakobsdotter i Tandö
1677-12-09 Olof Riset Olof Mats Olofsson i Riset, Trond Bondesson i Torgås, hustru Ingeborg Lars Bondes ..
1677-12-09 Helge Torgås Mats Samuel Björnsson på Mon, Nils Larsson på Mon, hustru Gullu Olofs på Mon
1677-12-16 Olof Husom Tol Samuel Björnsson på Mon, Björn Olofsson i Husom, hustru Magnil i Stor Jons Holen
1678-01-06 Ingeborg Ärnäs Tomas Olof Hansson i Bu, hustru Kerstin Johans i Biskopsbyn, jäntan Ingeborg bags ..
1678-01-13 Kerstin Noll i Backen Jakob Johan Larsson i Skålmo, hustru Marit moo Samuels, Marit Persdotter i Åkra .. Legopiga
1678-01-27 Elin Johan Marit Nilsdotter i Ofors, Olof Eriksson i Ofors, hustru Karin Jakobs i Tandö
1678-02-03 Olof Juslätt Jakob Jakob Flank, Jakob Stobin, hustru Karin Olofs
1678-01-05 Per Vörderås Olof Per Persson i Moren, Johan Staffansson i Vörderås, hustru Karin diss Mats Jons i Vörderås
1678-02-17 Kerstin Mon Mickel Staffan Eriksson i Bu, hustru Anna Lars på Heden, pigan Kerstin Larsdotter i Tandö
1678-04-14 Olof Husom Björn Per Johansson i prästgården, Tol Olofsson i Husom, hustru Magdalen .. I Husom
1678-04-21 Per Bu Knuts Olof Staffan Eriksson i Bu, Olof Olofsson i Biskopsbyn, hustru Marit Hansdotter i Bu
1678 Per Vörderås Olof Per Persson i Mornäs, Johan Staffansson i Vörderås, hustru Karin diss Mats Jons
1678 Per Källan Mats Erik Iliansson i Höknäs, Erik Larsson i Källan, hustru Kerstin Hans i Källan
1678-05-05 Erik Risätra Ivar Olof Persson i Risätra gubb, hustru Beata salig länsmans i Riset, pigan Ingeborg Olofsdotter i Risätra
1678-05-12 Ingeborg Noll på skogen Björn Samuel Björnsson på Mon, hustru Ingeborg Påls på .., hustru Brita Daniels Under hammaren
1678-06-30 Marit Torgås Trond Samuel Björnsson på Mon, hustru Ingeborg på Risheden, pigan Kerstin Björnsdotter ..
1678-06-30 Elin Tandö Per Jakob Nilsson i Tandö, hustru Marit .. Jons i Tandö, pigan Kerstin Nilsdotter i Tandö
1678-08-11 Nils Skogen Björn Nils Trondsson i Ofors, Olof Nilsson på Heden, hustru Kerstin Mickels på Heden
1678-08-20 Johan Skålmo Johan d: Andreas Georgi komminister, Per Johansson i prästgården, min hustru Brita Hermansdotter, min dotter Marina Johansdotter
1678 Anna Transtrands kyrkby Jöns Olof Jönsson i Transtrands kyrkby, hustru Ingeborg Jons Hans, Ingeborg Simonsdotter kulla
1678 Mats Långstrand diss Olof Olof Larsson på Långstrand, Per Persson på Långstrand, hustru Ingeborg Nils på Långstrand
1678 Kerstin Källan Östen Per Olofsson i Sälen, hustru Marit Mats i Källan, pigan Marit Larsdotter ibid
1678 Mikael Långstrand Hans s(alig?) Olof Matsson på Långstrand, Per Halvardsson på Långstrand, hustru Ingeborg Lars Nils på Långstrand
1678 Brita Sörnäs Erik Hans Eriksson i Mornäs, hustru Marit Jakobs i Juslätt, kulla Anna Jönsdotter
1678 Karin Källan Hans Lars Persson i Mornäs, hustru Marit käll Mats, jungfru Kerstin Andersdotter
1678 Brita Vörderås lille Anders Erik Persson i Viken
1678-10-20 Elin Biskopsbyn Lars Johan Persson i Biskopsbyn, hustru Kerstin Tols i Biskopsbyn, pigan Ingeborg Olofsdotter i Biskopsbyn
1678-10-20 Jakob Bond Halvards Holen Jakob Jon Eriksson i Husom, Jakob Olofsson soldat, Brita Björnsdotter i Torgås
1678 Gullu? Sälen Nils Tomasson
1678 Lars Sälen Lars Kuse
1678 Ingeborg Långstrand Ragvald Eriksson
1678-11-24 Staffan Biskopsbyn Johan Tomas Eriksson i Ärnäs, Mats Larsson i Ärnäs, hustru Karin salig Ärnäs Lars
1679-01-26 Halvard Mon Samuel Jon kyrkvärd, skommar Olof på Mon, hustru Maria i prästgården
1679-01-26 Nils Tandö Jakob Erik Larsson i Tandö, Olof Nilsson i Tandö, hustru Brita Per Nils i Tandö
1679-01-26 Olof Lillmon Nils Olof Eriksson i Ofors, hustru Beata salig Måns län(smans)
1679-02-23 Per Bu Nils Olof Larsson i Bu, Erik Esbjörnsson i Bu, hustru Karin Jakobs i Bu
1679 Halvard Långstrand Erik
1679 Pål Transtrands kyrkby Björn
1679-03-16 Ingeborg Noll på skogen Pål Samuel Hermansson i Husom, hustru Marit Knut Eriks, pigan Karin Per på Skogen
1679-04-13 Lars Bu Nils Olof Larsson i Bu, Olof Persson i Bu, hustru Kerstin Olof Hans i Bu
1679-03-02 Brita Höknäs Erik Staffan Olofsson i Vörderås, Kerstin Trondsdotter i Källan, Karin Halvardsdotter i Transtrands kyrkby
1679-05-04 Kerstin Åkra Olof Mats Olofsson i Risheden, hustru Brita Lars hols i Biskopsbyn, kulla Karin Olofsdotter i Biskopsbyn
1679-05-25 Ingeborg Källan i Vörderås Östen Jöns Iliansson i Höknäs, hustru Kerstin käll Hans i Vörderås, pigan Karin dam Olofs dotter
1679-08-17 Brita Bu Jakob Staffan Eriksson i Bu, hustru Cecilia Gunnars Nils, pigan Brita Hansdotter
1679-09-07 Karin Risätra Tol Olof Nilsson i Risätra, hustru Anna Ivars i Risätra, pigan Karin Olofsdotter i Risätra
1679-09-21 Per Heden Erik Olof Pålsson på Heden, Per Olofsson på Heden, hustru Karin Mats Påls på Heden
1679-10-05 Lars Heden Erland Bond Nils Måns i Risätra, Mats Matsson på Heden, hustru Brita Bond Nils Måns
1679-10-05 Elin Heden Erland Lars Larsson på Heden, hustru Ingeborg .., pigan Ingeborg ..
1679-11-09 Olof Torgås Mats Jakob Larsson i Torgås, Samuel Björnsson, hustru Karin Gunnars Mats
1679-10-28 Fredrik Daniel Sträng dom Andreas komminister, Per Johansson i prästgården, löjtnant Björn, min hustru Brita Hermans, jungfru Marina Andersdotter pastoris i Malung, jungfru Brita Johansdotter i Lima
1679-11-30 Karin Näset Per Olof Larsson i Bu, hustru Marit Tols i Risätra, pigan Kerstin Olofsdotter
1679-12-07 Henrik Mon Mickel Jakob Nilsson i Tandö, Olof Nilsson i prästgården, hustru Kerstin Jakobs i Tandö
1679-12-07 Marit Heden Erik Mats Matsson på Heden, hustru Ingeborg he Påls Olof, hustru Valborg Eriks på Heden
1680-01-04 Brita Heden Lars Olof Larsson i Bu, hustru Valborg på Heden, pigan Brita Olofsdotter på Heden
1680 Anna Sörnäs Erik Jellek Larsson i Torgås, hustru Brita Tronds i Torgås, pigan Gullu Knutsdotter i Sörnäs
1680-01-11 Erik Bu Olof Tomas Eriksson i Ärnäs, Olof Olofsson i Biskopsbyn, hustru Marit Hansdotter i Bu
1680-01-11 Anna Risheden Mats Olof Olofsson i Riset, hustru Karin Jakobs i Torgås, pigan Karin Persdotter i Ris(..)
1680-01-18 Anna prästgården Per d: Nicolaus Nicolai rytteren, Johan Larsson i Skålmo, ärebrona frun i skants .., jungfru Brita Johansdotter i prästgården
1680-02-01 Erik Bu Staffan Erik Jakobsson i Bu, Olof Hansson i Bu, hustru Cecilia gunnar Nils i Bu
1680-02-01 Jon Stor Jons holen Jon Samuel Hermansson i Höknäs, Tol Tolsson i Hollen, hustru Ingeborg Tols i Husom
1680-01-24 Kerstin Långstrand Olof Olofsson
1680-02-08 Kerstin Åkra Erik Mats Olofsson i Riset, hustru Brita sör vid Bäcken, hustru Karin i Åkra Tidemans
1680-02-15 Staffan Bu Olof Olof Larsson i Bu, Nils Persson i Bu, hustru Marit Knuts i Bu
1680-02-22 Karin Mon Måns Samuel Hermansson, hustru Marit Moo Samuels, pigan Kerstin Moo Björns
1680-03-08 Lars Ärnäs Tomas Olof Larsson i Bu, Mats Larsson i Ärnäs, hustru Kerstin Olof Hans i Bu
1680-03-25 Marit Heden Halvard Erik Larsson i Tandö, hustru Beata i Risätra, pigan Ingeborg hegu Olof
1680-03-25 Ingeborg Bu Jakob Olof Eriksson i Bu, Cecilia Eriksdotter i Bu, pigan Elin Olofsdotter i Bu
1680 Nils Skålmo Olof Erik Matsson i Skålmo, Jellek Eriksson i Skålmo, hustru Karin Johans i Skålmo
1680-03-14 Lars Noll på skogen Björn Olof Halvardsson i Juslätt, Nils Persson Under hammaren, Karin Larsdotter i Skogen
1680-03-14 Erik (oäkta) Mornäs Lars Jakob Olofsson i Juslätt, soldaten Erik Tjock, hustru Brita Trond Bondes i Torgås
1680-05-16 Per Biskopsbyn Lars Johan Persson i Biskopsbyn, Per Larsson i Ärnäs, hustru Karin salig Lars i Ärnäs
1680 Brita Långstrand Olof Per Persson på Långstrand, hustru Elin diss Mats Olof, pigan Kerstin Eriksdotter på Långstrand
1680-05-31 Nils Heden Olof Sven Sjungare .., Jakob Nilsson i Tandö, hustru Maria ..
1680-03-29 Erik Vörderås? Lars Lars .. i Gusjön, Jöns Iliansson i Höknäs, hustru Karin Ilians Eriks
1680 Karin Vörderås Jakob Erik Persson i Viken, hustru Kerstin Björns i Transtrands kyrkby, pigan Brita Olofsdotter i Vörderås
1680-03-06 Kerstin Mornäs Lars Hans Eriksson i Mornäs, hustru Kerstin Hans vid Källan, hustru Karin Erik Larsson i Mornäs
1680 Brita Långstrand Olof Per Persson på Långstrand, pigan Kerstin Hansdotter på Långstrand, hustru Elin diss Mats Olofs
1680 Karin Sälen Per Lars Olofsson i Sälen, hustru Gullu kusens i Sälen, pigan Kerstin Östensdotter
1680 Elin Källan Mats Östen Jonsson i Vörderås, hustru Elin Östens i Källan, pigan Karin Olofsdotter i Bäcken
1680-07-02 ..in Juslätt Olof Jellek Larsson i Torgås, hustur Marit Knut Eriks i Näset, hustru Marit päll Olofs
1680-07-09 Olof Husom Lars Samuel Björnsson, Olof Larsson på Mon, hustru Magdalen i Husom
1680-07-18 .. Tandö Jon .., hustru Valborg i Tandö, pigan Elin i Tandö
1680 Erik Mornäs Hans Lars Persson i Mornäs, Lars Eriksson i Mornäs, hustru Karin Lars i Mor:
1680 Johannes Höknäs Samuel Nils Jonsson i Gusjön, Jöns Iliansson i Höknäs, hustru Karin Eriks i Höknäs
1680-08-22 Nils Bu Erik Olof Larsson i Bu, Jakob Eriksson i Bu, hustru Karin Jakobs i Bu
1680-08-29 Per Risätra Ivar Olof Nilsson i Risätra, Per Persson i Risätra, hustur Brita länsmans i Ri(set)
1680-08-29 Per Transtrands kyrkby Hans Björn Olofsson i Transtrands kyrkby, Jöns Iliansson i Höknäs, hustru Kerstin i Transtrands kyrkby Björn
1680-09-19 Per Torgås Mats Olof Andersson i Torgås, Olof Olofsson i Torgås, hustru Ingeborg gubb Mats i Torgås
1680-09-19 Ingeborg Långstrand Hans