Vigselboken 1631-1680

Avskrifter av alla vigselnotiser för perioden 1631-1680 i Lima C:1 (1631-1686). Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

Vigseldatum Man titel Man förnamn Man efternamn Man ort Kvinna titel Kvinna förnamn Kvinna efternamn Kvinna ort Kommentar
1630-12-03 Mats Johansson Åkra Barbro Ingevaldsdotter Tandö
1631-06-19 Per Evertson Mornäs Marit Nilsdotter Sälen
1631-06-26 Mickel Örjansson Herda Karin Olofsdotter Biskopsbyn
1631 Nils Persson Risätra Karin Olofsdotter Ofors
1631-10-23 Esbjörn Olofsson Biskopsbyn Marit Olofsdotter Herden
1631-10-30 Johan Bengtsson Under holen Valborg Johansdotter Åkra
1631 Olof Arnesson Risätra Ingrin Botolfsdotter Risätra
1631 Olof Örjansson Heden Ingeborg Björnsdotter Vörderås
1631 Olof Helgesson Under hammaren Karin Larsdotter Mon
1631 Erik Olofsson Gusjön Kerstin Johansdotter Långstrand
1631 Mats Eriksson Transtrands kyrkby Ramborg Ingevaldsdotter Berga
1632-01-15 Lars Erlandsson Näset Kerstin Olofsdotter Herden
1632-06-24 Olof Matsson Torgås Ingeborg Tolsdotter Husom
1632 Olof Larsson Risätra Brita Byrilsdotter Risätra
1632-10-04 Olof Andersson Åkra Karin Eriksdotter Åkra
1632-10-31 Erik Halvardsson Under holen Ingeborg Månsdotter Husom
1633-05-01 korpral Erik Olofsson Långstrand Ingeborg Johansdotter Berga
1633-05-12 Halvard Halvardsson Under hammaren Karin Larsdotter Husom
1633-07-07 Jöns Persson Vörderås Marit Jonsdotter Transtrands kyrkby
1633-08-18 Per Hansson Långstrand Valborg Matsdotter
1633-08-25 soldat Anders Björnsson Tandö Karin Ingevaldsdotter Tandö
1633-11-03 kopparslagare Hans Persson Ingeborg Nilsdotter Herden
1633-11-03 Per Månsson Åsen Sigrid Halvardsdotter Berga
1634-04-27 Ilian Jönsson Transtrands kyrkby Marit Halvardsdotter Höknäs
1634-04-27 Knut Kristoffersson Bocksjö? Elin Ingevaldsdotter Höknäs
1634-05-01 Lars Eriksson Husom Ingeborg Olofsdotter Biskopsbyn
1634-07-02 Erik Erlandsson Mon Sara Persdotter Bu
1634-05-28 Per Olofsson Ärnäs Anna Jakobsdotter Bu
1634-10-26 Bonde Olofsson Långstrand Elin Olofsdotter Sälen
1635-01-01 Lars Jakobsson Riset Karin Tolsdotter Särna
1635 Mickel Björnsson Heden Ingeborg Månsdotter Husom
1635 Olof Larsson Sälen Karin Olofsdotter Lillmon
1635 Knut Persson Vörderås Karin Nilsdotter Transtrands kyrkby
1635 Tol Matsson Dammen Marit Persdotter Holen
1636 Simon Matsson Biskopsbyn Karin Eriksdotter Husom
1636 Lars Matsson Holen Gölin Persdotter Holen
1636 Olof Byrilsson Bu Karin Jönsdotter Risätra
1636 Per Olofsson Tandö Elin Olofsdotter Fors
1636 Pål Persson Husom Marit Månsdotter Husom
1636 Olof Larsson Risätra Marit Jönsdotter
1637 Olof Matsson Sälen Kerstin Eriksdotter Under hammaren
1637 Knut Persson Mornäs Ingeborg Björnsdotter Näs
1637 Björn Matsson Mon Sara Jonsdotter Under hammaren
1637-..-31 Halvard Persson Berga hustru Ragnhild Långstrand
1637 Bonde Olofsson Bu hustru Kerstin Biskopsbyn
1637-10-22 Björnsson Tandö Erlandsdotter Mon
1637 Nilsson Gusjön Jönsdotter Transtrands kyrkby
1637 Tolsson Husom Ragnil Gunnarsdotter Örngäle
1637 Tidman Svensson Ofors Karin Eriksdotter Risätra
1637-10-29 Olof Eriksson Åkra Brita Månsdotter Hust..
1638-01-07 bagge Olof Jelleksson Marit Olofsdotter Sälen
1638-01-14 Per Eriksson Husom Marit Eriksdotter Åkra
1638-03-26 Mickel Persson Mornäs Karin Larsdotter Juslätt
1638-04-22 Henrik Erlandsson Mon Karin Byrilsdotter Bu
1638-04-01 Nils Hedensson Långstrand Kerstin Knutsdotter Vörderås
1638-10-07 Per Knutsson Vörderås Karin Olofsdotter Transtrands kyrkby
1638-10-14 Björnsson Herden Olofsdotter Tandö
1638-10-14 Olof Larsson Juslätt Ingeborg Jakobsdotter Bu
1639 Olof Hansson Berga hustru Karin Sälen
1639 Lars Matsson Mon Karin Nilsdotter Gusjön
1639 Mårten Eriksson Under hammaren Elin Eriksdotter Under hammaren
1639 bagge Jon Törriesson Karin Björnsdotter Under hammaren
1639 Lars Olofsson Tandö Ingeborg Björnsdotter Herden
1639 Lars Hansson Långstrand hustru Ingeborg Olofsdotter Långstrand
1639 Lars Knutsson Vörderås Brita Evertsdotter Mornäs
1640-06-14 Halvard Eriksson Vörderås Elin Matsdotter (Venjan)
1640-06-14 Per Eriksson Mon Kerstin Jonsdotter Stormon
1640-06-14 Lars Eriksson Herden Anna Erlandsdotter Näset
1640-10-04 Olof Pålsson Prästgården Milla Björnsdotter Tandö
1640-11-07 Per Östensson Transtrands kyrkby Magdalena Olofsdotter Gusjön
1641-06-06 Trond Larsson Ofors Marit Eriksdotter Tandö
1641-06-16 Olof Eriksson Sälen Kerstin Evertsdotter Mornäs
1641-10-03 Erik Olofsson Transtrands kyrkby Karin Hansdotter Bäck
1641-10-24 Staffan Jönsson Torgås Ingeborg Eriksdotter Herden
1641-10-31 korpral Hans Göransson Agneta Jönsdotter Långstrand
1642-05-22 Olof Matsson Dammen Brita Hansdotter Bäck
1642-01-03 Nils Gunnarsson Örngäle Karin Tolsdotter Husom
1642-01-03 Olof Jonsson Husom Kerstin Eriksdotter Under hammaren
1642-02-20 Olof Arnesson Risätra Valborg Johansdotter Åkra
1642-08-28 Erik Jönsson Transtrands kyrkby Brita Byrilsdotter Rysätra
1642-09-25 soldat Albrekt Göransson Mornäs Milla Olofsdotter Långstrand
1642-10-17 Per Nilsson Transtrands kyrkby Elin Hansdotter Långstrand
1642-10-30 Björn Olofsson Tandö Valborg Jonsdotter Fors
1642-12-28 Olof Larsson Långstrand Gölin Jonsdotter Bu
1643-03-19 soldat Jöns Kristiansson Ingeborg Bondesdotter Näs
1643-03-26 soldat Halvard Larsson Transtrands kyrkby Kerstin Olofsdotter Lurdal
1643-04-10 Olof Halvardsson Vörderås Ingeborg Persdotter Vörderås
1643-04-23 Mickel Göransson Herden Gertrud Persdotter Skålmo
1643-05-11 Olof Olofsson Näs Kerstin Björnsdotter Torgås?
1643-07-10 kopparslagare Hans Jonsson Marit Pålsdotter Herden
1643-11-05 soldat Olof Eriksson Näs Marit Jönsdotter Risätra
1643-11-12 soldat Erik Halvardsson Bäck Milla Torsdotter Bu
1644-05-26 Olof Jönsson Husom Kerstin Björnsdotter Husom
1644 Engelbrekt Larsson Sälen Elin Johansdotter Långstrand
1644 Erik Byrilsson Bu Marit Olofsdotter Gusjön
1644 Olof Larsson Ärnäs Magnil Jakobsdotter Bu
1644 Olof Matsson Biskopsbyn Ingeborg Olofsdotter Bu
1644 Per Persson Hård Elin Eriksdotter
1644 Sakarias Pålsson Träval Gölin Jonsdotter Mon
1644 Olof Eriksson Herden Karin Jönsdotter Risätra
1645 Bonde Trondsson Torgås Karin Larsdotter Juslätt
1645 Nils Jonsson Husom Kerstin Eriksdotter Åkra
1645 Erik Ingevaldsson Ofors Milla Olofsdotter Tandö
1645 Mickel Persson Mornäs Marit Erlandsdotter
1645 Simon Jönsson Transtrands kyrkby Kerstin Olofsdotter
1645 Hans Eriksson Lillmon Gölin Jonsdotter
1645 Olof Eriksson Lillmon Valborg Eriksdotter
1645 Helge Matsson Torgås Kerstin Pålsdotter Herden
1646 Per Staffansson Biskopsbyn hustru Elin Persdotter
1646 Per Persson Transtrands kyrkby Kerstin Eriksdotter Berga
1646-04-19 Måns Ingevaldsson Tandö Valborg Andersdotter Åkra
1646-05-10 Mats Persson Näset Karin Knutsdotter Höknäs
1646-05-10 Olof Björnsson Husom Ingeborg Olofsdotter Transtrands kyrkby
1646-06-14 Lars Matsson Under hammaren Anna Andersdotter Vallsjön
1646-07-14 Hans Olofsson Bånd Karin Björnsdotter Tandö
1646-07-12 Erik Jonsson Mon Karin Persdotter Tandö
1646 Per Hansson Transtrands kyrkby Marit Matsdotter Långstrand
1646-08-09 Östen Eriksson Ärnäs Marit Olofsdotter Lillmon
1646-08-16 Halvard Eriksson Vörderås hustru Agneta Långstrand
1646-09-06 Jakob Olofsson nordan kyrkan Gunnil Bondesdotter Näs
1646-09-12 Lars Månsson Mon Milla Trondsdotter
1646 Halvard Jönsson Transtrands kyrkby Karin Larsdotter Långstrand
1646 Mats Eriksson Tandö Brita Gunnarsdotter Örngäle
1646-10-10 Per Månsson Under hammaren Ingeborg Persdotter Bu
1646 Olof Johansson Långstrand hustru Karin Lillmon
1647-04-25 Halvard Andersson Torgås Barbro Eriksdotter Under hammaren
1647-04-25 Olof Byrilsson Risätra Ingeborg Torsdotter
1647 Halvard Jönsson Transtrands kyrkby Karin Larsdotter Långstrand
1647 Erik Evertsson Mornäs Marit Halvardsdotter Vörderås
1647 Tomas Halvardsson Berga Marit Matsdotter Transtrands kyrkby
1647 Per Andersson Vallsjön Marit Jonsdotter Hammaren
1647 Björn Olofsson Sälen Gölin Eriksdotter Hammaren
1647-11-11 Per Eriksson Hammar Marit Erlandsdotter
1647-11-28 Erik Trondsson Torgås Sigrid Halvardsdotter Hammaren
1647-11-28 Jon Olofsson Sälen Ingeborg Olofsdotter Holen
1647-12-28 Per Andersson Vallsjön Cecilia Larsdotter Skålmo
1648 Tidman Björnsson Biskopsbyn Kerstin Olofsdotter Näs
1648-03-26 Lars Olofsson Transtrands kyrkby Karin Olofsdotter Sälen
1648-06-15 Mats Matsson Mon Ingeborg Persdotter Biskopsbyn
1648-07-30 Per Björnsson Åkra Karin Eriksdotter Tandö
1648-08-.. Tidman Månsson Tandö Karin Trondsdotter Torgås
1648-10-28 Erik Helgesson Trysil Karin Sjulsdotter Skålmo
1648-12-26 Erik Eriksson Vörderås Anna Persdotter Mornäs
1649-04-08 Lars Björnsson Torgås Ingeborg Halvardsdotter
1649 Sakarias Halvardsson Vörderås Valborg Persdotter Vörderås
1649-05-15 Per Persson Vörderås Ingeborg Halvardsdotter Berga
1649-05-20 Per Jönsson Risätra Karin Björnsdotter Biskopsbyn
1649-06-03 Gunnar Tolsson Trysil hustru Valborg Johansdotter Åkra
1649-06-17 Erik Eriksson Tandö Maria Olofsdotter Åkra
1649-06-23 Per Olofsson Risätra Kerstin Persdotter Risätra
1649-09-30 Sakarias Halvardsson Åkra Elin Ingevaldsdotter Tandö
1649 Nils Halvardsson Ärnäs Brita Olofsdotter Tandö
1649 Helge Olofsson Näs Marit Larsdotter Näs
1649-12-26 Per Eriksson Vörderås Marit Larsdotter Mornäs
1649-03-24 soldat Kristoffer Larsson Biskopsbyn Karin Olofsdotter Biskopsbyn
1650-10-27 Olof Olofsson Ärnäs Milla Eriksdotter Tandö
1650 Halvard Andersson Åkra Karin Bondesdotter Bu
1650-12-29 Johan Eriksson Skålmo Karin Larsdotter Ärnäs
1650-11-17 Nils Eriksson Tandö Ingeborg Olofsdotter Näs
1650 Olof Eriksson Tandö Anna Eriksdotter Mon
1651-10-12 Lars Jönsson Transtrands kyrkby Kerstin Halvardsdotter Vörderås
1651-10-12 Esbjörn Persson Bu Ingeborg Matsdotter Risätra
1651-06-08 Halvard Matsson Transtrands kyrkby Kerstin Hedensdotter Långstrand
1651-11-02 Olof Matsson Risätra Brita Eriksdotter Risätra
1651 Olof Persson Biskopsbyn hustru Ingeborg Torgås
1651 Erik Hansson Romfru… Brita Trondsdotter Torgås
1651-10-12 Jöns Olofsson Transtrands kyrkby Marit Olofsdotter Norrbackan
1651-11-02 Bonde Björnsson Tandö Ingeborg Persdotter Bu
1651-12-20 Måns Jonsson Mon Kerstin Halvardsdotter Öje, Malung
1652 Staffan Persson Transtrands kyrkby Kerstin Eriksdotter Sälen
1652 Simon Matsson Biskopsbyn Ingeborg Hedensdotter Långstrand
1652 Olof Matsson Vörderås Karin Staffansdotter Vörderås
1652 Erik Larsson Mornäs Karin Hedensdotter Långstrand
1652 Olof Halvardsson Berga Marit Persdotter Transtrands kyrkby
1652-06-07 Lars Halvardsson Fiskarheden Ingeborg Olofsdotter Långstrand
1652-06-09 Per Olofsson Torgås Kerstin Mickelsdotter Hammaren
1652-06-07 Lars Mickelsson Hammaren Kerstin Persdotter Mornäs
1652-05-02 Lars Björnsson Hal… Brita Torsdotter Bu
1652-05-02 Trond Trondsson Torgås Karin Matsdotter Skålmo
1652-..-10 soldat Bengt Olofsson Transtrands kyrkby Karin Persdotter Vörderås
1652-09-26 Per Eriksson Tandö Kerstin Persdotter Risätra
1652-10-03 Olof Nilsson Transtrands kyrkby Ingeborg Olofsdotter Transtrands kyrkby
1652-..-26 Anders Olofsson Fiskarheden Kerstin Månsdotter Husom
1653-..-01 Bonde Trondsson Torgås Ingeborg Jonsdotter
1653-07-10 Björn Halvardsson Vörderås Marit Halvardsdotter Berga
1653-07-17 Erik Persson Bu Brita Persdotter Hagen
1653-08-28 Björn Persson Hagen Karin Björnsdotter Risätra
1653-09-25 Mats Pålsson Herden Karin Olofsdotter Ärnäs
1653-09-25 Olof Olofsson Näs Ingeborg Olofsdotter Ärnäs
1653-10-16 Hans Persson Hagen Kerstin Torsdotter Bu
1653-10-16 Nils Esbjörnsson Skålmo Göin Eriksdotter Under hammaren
1653-10-16 Per Persson Bu Brita Eriksdotter Tandö
1653-11-01 Olof Nilsson Risätra hustru Ingeborg Bu
1654-01-15 Per Persson Biskopsbyn Kerstin Olofsdotter Norrbackan
1654-01-15 kopparslagare Hans Jonsson Elin Matsdotter Dammen
1654-12-26 Olof Jonsson Husom Anna Andersdotter
1654-05-17 Olof Andersson Torgås Barbro Mickelsdotter Under hammaren
1654-03-27 Olof Persson Under hammaren Karin Andersdotter Åkra
1654-05-07 Jon Andersson Åkra Elin Månsdotter Husom
1654-04-23 Olof Matsson Bäck Brita Olofsdotter Vörderås
1654-05-17 Jon Eriksson Tandö Karin Larsdotter Hammaren
1654-05-17 hällie Marits Halvard Halvardsson Hammar Kerstin Matsdotter Torgås
1654 Nils Jonsson Lillmon Kerstin Eriksdotter Risätra
1654-08-06 Olof Björnsson Torgås Milla Eriksdotter Gusjön
1654-08-13 Mårten Björnsson Torgås Karin Persdotter Näs
1654-09-03 Anders Nilsson Åkra Ingeborg Eriksdotter Risätra
1654-09-10 Anders Olofsson Bu Sigrid Olofsdotter
1654-10-08 Olof Eriksson Näs Marit Olofsdotter Under hammaren
1654-10-08 Olof Eriksson Gusjön Brita Olofsdotter Under holen
1655-12-26 Nils Eriksson Ärnäs Karin Olofsdotter Bu
1655-05-27 Johan Persson Biskopsbyn Kerstin Eriksdotter Ärnäs
1655-05-27 Lars Eriksson Ärnäs Karin Persdotter Biskopsbyn
1655-04-18 Mats Olofsson Tandö Barbro Ingevaldsdotter Ofors
1655-04-19 Simon Persson Biskopsbyn Ingeborg Olofsdotter Tandö
1655-11-18 Olof Månsson Husom Ingeborg Olofsdotter Fiskarheden
1655-06-24 Olof Persson Vörderås Kerstin Erlandsdotter Olof mat: 696. 4 feria.
1655-07-01 Jakob Jakobsson Bu Magdalen Persdotter Risätra
1655-11-04 Gullbran Sjulsson Ringsåker, Börke Ingeborg Nilsdotter Herden
1655-11-04 Erik Olofsson Hammar Anna Olofsdotter Torgås
1655-08-05 Olof Persson Näs Ingeborg Eriksdotter Gusjön
1655-11-04 Göran Mickelsson Herden Karin Matsdotter Skålmo
1655-11-04 Anders Olofsson Näs Brita Halvardsdotter Ärnäs
1655-11-18 Erik Matsson Risätra Anna Eriksdotter Risätra
1655 Olof Eriksson Hammar Karin Andersdotter Torgås
1655-12-02 Olof Johansson Lillmon Anna Pålsdotter Herden
1656 Olof Persson Strand Karin Olofsdotter Risätra
1656 Erik Olofsson Sälen Karin Halvardsdotter Vörderås 2 feria natio
1656 Lars Kristoffersson Långstrand Brita Persdotter Transtrands kyrkby
1656 Lars Olofsson Källan Marit Eriksdotter Viken
1656-04-07 Lars Andersson Åkra Ingeborg Persdotter Biskopsbyn
1656 Olof Jönsson Husom Karin Erlandsdotter Näs
1656-05-28 Esbjörn Jakobsson Bu Barbro Persdotter Hagen
1656-06-22 Jöns Jakobsson Bu Karin Persdotter Transtrands kyrkby
1656 Erik Nilsson Berga Marit Persdotter Risätra dir S Barth.
1656-12-26 Erik Jönsson Husom Ingeborg Eriksdotter Skålmo
1656-06-07 Staffan Halvardsson Vörderås Karin Tomasdotter Sälen
1657-06-07 Mats Olofsson Bond Halvards holen Kerstin Olofsdotter Sälen
1657 Mats Larsson Bond Halvards holen Marit Olofsdotter Transtrands kyrkby
1657 Tol Olofsson Torgås hustru Kerstin Eriksdotter Stor Jons holen
1657-12-26 Litzle Per Andersson Vallsjön Anna Bondesdotter Näs
1658-06-20 Olof Persson Hård Biskopsbyn Karin Olofsdotter Lillmon
1658-08-15 Elias Persson Bäck Valborg Persdotter Hammar
1658 Jon Eriksson Ärnäs Kerstin Eriksdotter Husom 2 dir Natio.
1658 Erik Hedensson Åsen Gölin Olofsdotter Långstrand
1659-01-23 borgare Mats Nilsson Sala stad Marina Hermansdotter Prästgården
1659-01-30 Olof Hedensson Långstrand Marit Eriksdotter Vörderås
1659-04-24 Erik Andersson Åkra Barbro Eriksdotter Torgås
1659-12-26 Jon Eriksson Ärnäs Kerstin Persdotter Husom
1659-05-23 Garp Erik Olofsson Transtrands kyrkby Karin Larsdotter Bu
1659-05-25 Per Persson Hård Biskopsbyn Marit Jönsdotter Husom
1659-10-09 Olof Eriksson Hammar Kerstin Olofsdotter Norrbackan
1659-10-09 Lars Esbjörnsson Skålmo Brita Persdotter Näs
1659-10-16 Olof Nilsson Risätra Kerstin Matsdotter Risätra
1660-06-12 Bonde Olofsson Bu Elin Larsdotter Ofors
1660-09-29 Erik Matsson Skålmo Karin Pålsdotter Hammar
1660-09-29 Tol Matsson Hammar Barbro Persdotter Bu
1660 Per Olofsson Berga Gölin Nilsdotter Långstrand
1660-10-28 Olof Olofsson Berga Kerstin Matsdotter Torgås
1661-04-28 Lars Persson Bu hustru Brita Persdotter Transtrands kyrkby
1661-06-02 Olof Lunga Dalby socken Brita Larsdotter Mornäs
1661-06-23 Samuel Hermansson Karin Iliansdotter Höknäs
1661-10-27 Jakob Persson Bu Marit Månsdotter Mon
1661-10-20 Lars Larsson krus Bu Brita Nilsdotter Risätra
1661 Måns Nilsson Risätra Brita Persdotter Tandö
1662-02-02 soldat Göran Göransson Karin Persdotter Transtrands kyrkby
1662-04-13 Lars Nilsson Norrbacken Ingeborg Persdotter Risätra Födde barn 29/11
1662-12-26 Per Olofsson Gölin Larsdotter Långstrand
1662 Lars Olofsson Sälen Brita Matsdotter Transtrands kyrkby
1662 Olof Björnsson Risätra Karin Nilsdotter Tandö
1662 Erik Johansson Långstrand Kerstin Olofsdotter Sälen
1662-06-22 Lars Halvardsson Trysil Brita Olofsdotter Transtrands kyrkby
1662-07-13 Olof Persson Tandö hustru Kerstin Persdotter Risätra
1662-08-17 Olof Persson Övre näs Karin Björnsdotter Torgås
1662 soldat Nils Olofsson Grimsåker, Malung Ingeborg Larsdotter Bu
1662-10-12 Olof Olofsson Fisk Åkra Gölin Björnsdotter Mon
1662-11-01 Mats Staffansson Torgås Ingeborg Gudmundsdotter Särna
1662-12-26 Olof Nilsson Långstrand Marit Persdotter Transtrands kyrkby
1662-05-03 Mats Tolsson Damb Kerstin Esbjörnsdotter Herden
1663-05-10 Jon Matsson Långstrand Karin Knutsdotter Vörderås
1663-05-16 Helge Matsson Långstrand Brita Johansdotter Långstrand
1663-06-08 Hans Hansson Flygare Nibble, Hedemora Marit Halvardsdotter Under hammaren
1663-08-30 Erik Olofsson Girse, Söderbärke Marit Olofsdotter Marit född i Tuna
1663-09-06 Olof Larsson Biskopsbyn Elin Nilsdotter Biskopsbyn
1663-10-03 Henrik Persson Hård Biskopsbyn Brita Jonsdotter Lillmon
1663 Lars Olofsson Kuse Sälen Karin Larsdotter Långstrand
1663 Hans Olofsson Sälen Karin Eriksdotter Transtrands kyrkby
1663 Olof Halvardsson Vörderås Anna Persdotter Mornäs
1663 Olof Larsson Långstrand Karin Halvardsdotter Vörderås
1664 Olof Esbjörnsson Herden Karin Persdotter Biskopsbyn
1664-01-05 Olof Larsson Långstrand hustru Karin Staffansdotter Vörderås
1664-06-05 Engelbrekt Hedensson Åsen Kerstin Eriksdotter Vörderås
1664-06-12 Lars Olofsson Sälen Karin Larsdotter Långstrand
1664 Hans Olofsson Sälen Karin Eriksdotter Tre..
1664-06-19 Erik Iliansson Höknäs Karin Staffansdotter
1664 Mickel Staffansson Berga Karin Persdotter
1664-06-19 Erik Persson Viken Brita Staffansdotter Vörderås
1664-06-24 Per Larsson Mornäs Kerstin Larsdotter Biskopsbyn?
1664-06-12 Olof Halvardsson Vörderås Anna Persdotter Mornäs
1664-06-26 Erik Olofsson Holen Brita Olofsdotter Bäck
1664-10-30 Erik Matsson Åkre Ragnil Persdotter Näset
1664-11-06 Tol Nilsson Biskopsbyn Kerstin Olofsdotter Åkra
1664 Per Larsson Ärnäs Anna Eriksdotter Mon
1664-11-20 Lars Nilsson Risätra Karin Olofsdotter Heden
1665-01-01 Jakob Mickelsson noll backa Anna Torgålsdotter Mon
1665-04-16 Olof Olofsson Riset Ingeborg Mickelsdotter Hammaren
1665 soldat Olof Persson Brita Mickelsdotter Hammaren
1665-05-21 Mats Tomasson Sälen hustru Brita Johansdotter Långstrand
1665 Nils Tomasson Sälen Karin Larsdotter Tandö
1665-06-04 Östen Matsson Vörderås Marit Olofsdotter Juslätt
1665 Lars Olofsson Fiskarheden Karin Eriksdotter Gusjön
1665-06-18 Jakob Larsson Bond Halvards holen Karin Olofsdotter Storholen
1665-10-29 Mats Gunmundsson Under hammaren Ingeborg Olofsdotter Hammaren
1665-11-05 Jakob Larsson Bu Karin Olofsdotter Sälen
1665 Jakob Persson Bu Karin Matsdotter Åkra
1665 soldat Tomas Jonsson Bu Marit Persdotter Bu
1665 Nils Jonsson Gusjön Karin Olofsdotter Storholen
1665 Björn Olofsson Gusjön Kerstin Olofsdotter Vörderås
1665-11-12 Nils Trondsson Ofors Ingeborg Jonsdotter Mon
1666-06-06 Olof Pålsson Heden Ingeborg Trondsdotter Ofors
1666-06-06 Olof Olofsson Lillmon Brita Pålsdotter Heden
1666 Olof Larsson Bu hustru Karin Larsdotter Bu
1666 Lars Nilsson Heden Ingeborg Esbjörnsdotter Heden
1666-10-28 soldat Anders Rasmusson Ingeborg Persdotter Viken
1666-11-04 Mickel Björnsson Backan Gunnil Matsdotter Transtrands kyrkby
1667-02-02 Erik Mårtensson Under hammaren Ingeborg Knutsdotter sör i Näset
1667-05-27 Erik Matsson Risätra Gullu Olofsdotter Näs
1667-05-29 Olof Hansson Heden Sigrid Jönsdotter Risätra
1667-06-.. Lars Nilsson Långstrand Ingeborg Larsdotter Långstrand
1667-06-.. Östen Persson Långstrand Ingeborg Staffansdotter Berga
1667-06-.. Jakob Persson Mornäs Karin Olofsdotter Transtrands kyrkby
1667 Lars Iliansson Höknäs Marit Björnsdotter Mon
1667-10-27 Tomas Eriksson Ärnäs Brita Halvardsdotter Hammaren
1667-10-27 Erik Knutsson Mornäs Marit Olofsdotter vid Bäcken
1667-11-03 Olof Persson Nornäs Marit Olofsdotter Sälen
1667-11-03 Olof Larsson Hammaren Kerstin Olofsdotter Sälen
1667-11-10 Per Eriksson Heden Anna Matsdotter Tandö
1667-11-10 Olof Larsson Ärnäs Magdalen Eriksdotter Heden
1667-12-29 Björn Hedensson Åsen Kerstin Knutsdotter Vörderås
1668-05-24 soldat Anders Olofsson Höknäs Karin Persdotter Viken
1668-06-24 Lars Matsson Vörderås Karin Olofsdotter Juslätt
1668-11-24 soldat Börje Henriksson Mon Anna Matsdotter Åkra
1668-11-25 Olof Nilsson Biskopsbyn Brita Olofsdotter Åkra
1669-03-25 Erik Jakobsson Bu Karin Nilsdotter Risätra
1669-04-12 Pål Olofsson Tätting Ingeborg Persdotter Skogen?
1669-06-06 Mats Olofsson Husom Marit Olofsdotter Juslätt
1669-06-06 Per Knutsson Moren Elin Olofsdotter Sälen
1669-06-13 Olof Halvardsson Juslätt Karin Nilsdotter Långstrand
1669-12-28 Hans Albrektsson Långstrand Brita Mickelsdotter Mornäs
1670-01-02 Olof Persson Berga Brita Hansdotter …, Malung
1670-05-29 Hans Eriksson Berga Ingeborg Persdotter Mornäs
1670 Lars Olofsson Fiskarheden Brita Johansdotter Sälen
1670 Jöns Halvardsson Långstrand Kerstin Olofsdotter Transtrands kyrkby
1670-06-05 Lars Persson Husom Cecilia Eriksdotter Gusjön
1670-06-05 bagge Erik Larsson Långstrand Ingeborg Eriksdotter Berga
1670 soldat Olof Jonsson Kuse Brita Olofsdotter Sälen
1670-06-19 Jakob Olofsson Juslätt Marit Olofsdotter Husom
1670-06-24 Erik Olofsson Källan Elin Östensdotter Sälen De första som vigdes i det nya kapellet
1670-10-16 Olof Björnsson Husom hustru Cecilia Larsdotter noll på Skogen
1670-10-16 Sven Håkansson Hult Ragnil Persdotter Skogen
1670-10-16 Lars Persson Mornäs Kerstin Nilsdotter Långstrand
1670-10-23 Halvard Halvardsson Hammaren Marit Persdotter Husom
1670-10-23 Klas Bengtsson Nora hustru Ingeborg Back Eriks änka
1670-11-01 Hans Larsson Långstrand Karin Persdotter Viken
1670-11-06 Olof Hansson Bu Kerstin Persdotter Biskopsbyn
1670-11-13 kyrkvärd Lars Olofsson Näs Marit Hansdotter Bu
1671-05-23 Nils Staffansson Berga Ingeborg Halvardsdotter Transtrands kyrkby
1671-06-01 Mats Olofsson Riset Anna Olofsdotter Sädesbäcken
1671-06-04 skräddare Johan Larsson Karin Olofsdotter Källan
1671-06-04 särnabagge Nils Jonsson Särna Marit Olofsdotter Långstrand
1671-06-14 Lars Bondesson Torgås Ingeborg Björnsdotter Mon
1671-06-18 Henrik Persson Biskopsbyn Kerstin Mickelsdotter Under hammaren
1671-07-02 Göran Mickelsson Heden Marit Eriksdotter Berga
1671-10-18 Per Tolsson Husom hustru Gullu Björnsdotter Mon
1671-10-18 Tol Persson Husom Sara Persdotter Husom Den förres son
1671-11-05 Samuel Björnsson Mon Marit Halvardsdotter Torgås
1671-11-05 Måns Larsson Mon Magdalen Tidmansdotter Ris
1671-11-05 Jon Persson Tandö Brita Olofsdotter Heden
1672-02-04 Erik Nilsson Risätra Marit Nilsdotter Risätra Bond Nils dotter
1672-06-16 Hans Hansson Långstrand Kerstin Jonsdotter Särna
1672-06-16 Erik Halvardsson Långstrand Ingeborg Olofsdotter Berga
1672-06-16 Hans Persson Transtrands kyrkby Ingeborg Eriksdotter Garpan
1672-06-16 Olof Eriksson Garpan Marit Persdotter Transtrands kyrkby
1672-06-23 Erik Olofsson Sädesbäcken Ingeborg Olofsdotter Åkra
1672-10-20 Tol Olofsson Husom Ingeborg Mårtensdotter Hammaren
1672-11-03 Jon Olofsson Stor Jons holen Magdalen Olofsdotter Husom
1672-11-10 Mats Henriksson Yttermon Marit Nilsdotter Biskopsbyn
1672-11-10 Olof Nilsson Risätra Karin Persdotter Risätra Bond Nils son
1673-01-01 Olof Esbjörnsson Skålmo Kerstin Nilsdotter Örngäle
1673-11-02 Lars Larsson Heden Anna Eriksdotter Bu
1673-11-02 Erland Larsson Heden Karin Persdotter Tandö
1674-02-01 Daniel Mattiasson Brita Pålsdotter Hammaren
1674-04-21 soldat Halvard Jakobsson Marit Helgesdotter Torgås
1674-04-23 Sakarias Halvardsson Vörderås Karin Olofsdotter Åkra
1674-06-10 Olof Eriksson Gusjön Ragnhild Gudmundsdotter
1674-06-14 särnabagge Ivar Gudmundsson Särna Anna Persdotter Tandö
1674-11-01 Olof Eriksson Tandö Gullu Larsdotter Biskopsbyn
1674-11-01 Per Nilsson Tandö Brita Nilsdotter Lillmon
1674-11-01 Jakob Nilsson Tandö Kerstin Hansdotter Lillmon
1674-11-01 Hans Olofsson Lillmon Kerstin Tidmansdotter Risätra
1674-11-08 Erik Persson Transtrands kyrkby Magnil Halvardsdotter Långstrand
1674-11-08 Per Persson Långstrand Karin Engelbrektsdotter Sälen
1674-11-08 särnabagge Jöns Jonsson Särna hustru Ingeborg Halvardsdotter Transtrands kyrkby
1675-06-20 Hans Olofsson Källan Kerstin Trondsdotter Ofors
1675-06-20 Mats Olofsson Källan Marit Persdotter Biskopsbyn
1675-06-20 Björn Stensson Sätra Kerstin Larsdotter Skogen
1676-01-01 Lars Olofsson Kuse Sälen Gullu Mickelsdotter Mornäs
1676-06-11 Erik Larsson Heden Valborg Persdotter Tandö
1676-06-18 Nils Jonsson Lillmon Brita Olofsdotter Risätra
1676-06-18 Olof Hansson Berga Ingeborg Staffansdotter Berga
1677-01-01 Mats Helgesson Torgås Karin Mårtensdotter Under hammaren
1677-01-07 Johan Johansson Näsman hustru Karin Olofsdotter Kop..
1677-01-08 Olof Tidmansson Karin Simonsdotter Bi…
1676 Erik Persson Bu hustru Brita sör vid Sädesbäcken Salig Dam Olofs änka.
1676-04-18 Mickel Nilsson Heden Kerstin Henriksdotter Mon
1676-04-18 Björn Nilsson Heden Kerstin Eriksdotter noll på Skogen
1676-05-27 Mats Olofsson Risheden Ragnil Månsdotter Tandö
1677-06-06 Lars Persson Biskopsbyn Brita Persdotter Risheden?
1677-06-10 Trond Bondesson Torgås Brita Björnsdotter Mon
1677-06-10 Björn Olofsson Husom Sara Persdotter Husom Skilda in 3tio Gradie:
1677-06-17 Östen Jonsson Malung hustru Elin Östensdotter Källan
1677-06-17 Jakob Larsson Vörderås Karin Olofsdotter Vörderås
1677-10-28 Staffan Eriksson Bu Kerstin Larsdotter Bu
1677-10-28 Nils Larsson Bu hustru Marit Hansdotter Bu
1677-10-28 Nils Persson Bu Cecilia Eriksdotter Bu
1677-12-28 Erik Persson Viken hustru Ingeborg Olofsdotter Hammaren
1677-12-28 Erik Halvardsson Långstrand Marit Persdotter Långstrand
1677-12-28 Hans Engelbrektsson Sälen Kerstin Eriksdotter Särna
1678-06-16 Olof Olofsson "min dräng" Ingeborg Nilsdotter Långstrand
1678-10-20 Hans Olofsson Transtrands kyrkby Karin Persdotter Transtrands kyrkby
1678-10-20 Olof Persson Tandö Marit Olofsdotter Vörderås
1678-11-10 Jakob Eriksson Bu Marit Olofsdotter Torgås
1678-11-10 Olof Eriksson Bu Marit Persdotter Åkra
1678-11-17 Per Olofsson Risätra Brita Andersdotter Näset
1678-11-17 Tol Olofsson Risätra Marit Eriksdotter Ofors
1678 kopparslagare? Erik Hansson Heden Karin Olofsdotter Ärnäs
1679-04-27 Erland Mickelsson Mornäs Milla Eriksdotter Berga
1679-04-27 Erik Eriksson Berga Elin Eriksdotter Sälen
1679 Måns Larsson Mon Elin Eriksdotter
1679 Halvard Eriksson Heden Kerstin Larsdotter Tandö
1679-11-02 Olof Nilsson Tandö Anna Larsdotter Torgås
1679-11-09 Olof Persson Bu Ingeborg Sakariasdotter Vörderås
1679 Måns Halvardsson Långstrand Marit Persdotter Transtrands kyrkby
1680 Nils Persson Under hammaren Ingeborg Olofsdotter Under hammaren
1680-05-09 Olof Nilsson Heden Karin Hansdotter Lillmon
1680-06-02 Lars Eriksson Mornäs Marit Eriksdotter Hammaren
1680-06-02 Olof Olofsson Sädesbäcken Marit Iliansdotter Höknäs
1680-06-20 Jon Jonsson Sälen Malin Albrektsdotter Långstrand
1680-10-19 Staffan Olofsson Vörderås Brita Eriksdotter vid kapellet
1680-10-29 Jellek Larsson Torgås Ingeborg Olofsdotter Bäck
1680-10-29 Jakob Olofsson Ärnäs Marit Larsdotter Torgås
1680-10-29 Halvard Tomasson Transtrands kyrkby Karin Persdotter Åsen
1680-11-14 Byril Eriksson Bu Anna Björnsdotter Risätra
1680-11-21 Ingevald Eriksson Ofors Kerstin Olofsdotter Risätra
1680-11-21 Johan Larsson Åkre hustru Marit Tidmansdotter Husom
1680-12-28 Erik Jelleksson Skålmo Brita Pålsdotter Under hammaren
1680-12-28 Halvard Halvardsson Hammaren Marit Toresdotter