Husförhörslängden 1680

En avskrift och tolkning av den äldsta husförhörslängden i Transtrands församling (AI:1a). Kontrollera alltid alla uppgifter mot originalet!

Sälen - nr 1
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Östen ErichßonnämndemanÖsten Eriksson1616 åu
1691 7/11Sälen1646 9/8Ärnäs, Lima
hu MarithustruMarit Olofsdotter1615 åu
1697 9/10Sälen1646 9/8Lillmon, Lima
son PåålsonPål Östensson1652 åu
1735 2/8Sälen1681 29/5Sälen
hu AnnasonhustruAnna Eriksdotter1656 10/6
1743 17/10Sälen1681 29/5Berga
son Nils boklärdsonNils Östensson1655 åu
1725 5/4Sälen1681 29/5Sälen
hu MaritsonhustruMarit Larsdotter1658Sälen1750 16/7Sälen1681 29/5Vörderås
dotter IngeborgdotterIngeborg Östensdotter1656 19/10Sälen

1683 3/6Sälen
dotter Kerstin boklärddotterKerstin Östensdotter1666


1685 10/6Sälen
Sälen - nr 2 (Olnispa)
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Per Olúffß boklärdkyrkvärdPer Olofsson1636 13/2Sälen1709 19/5Sälen1662 26/12Sälen
hu GülinhustruGölin Larsdotter1638 åu
1703 9/5Sälen1662 26/12Långstrand
son Per boklärdsonPer Persson
 
son Johannes boklärdsonJohannes Persson1663 24/6Sälen1737 21/12Sälen
 
dotter KerstindotterKerstin Persdotter
 
dotter Ingeborg boklärddotterIngeborg Persdotter1670 16/1Sälen


 
Sälen - nr 3
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
g. Lars Olúffß boklärd
Lars Olofsson Kuse1631 åu
1700 29/11Sälen1675 17/5Sälen
hu GülinhustruGölin Mickelsdotter1646 15/3Mornäs1691 3/3Sälen1675 17/5Mornäs
son Olúf boklärdson
Olof Larsson

före 1721
1695 ca 
dotter IngeborgdotterIngeborg Larsdotter1667 6/1Sälen

1700 14/10Sälen
dotter 2dotterKarin Larsdotter1665 5/3Sälen


 
dotter 3dotterMarit Larsdotter1669 12/12Sälen


 
Sälen - nr 4
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
u. Lars Olúffß
Fiskar Lars Olofsson1670Fiskarheden
hu BritahustruBrita Johansdotter1629 åu
1709 26/2Sälen1670Sälen
dotter Kerstin boklärddotterKerstin Larsdotter1671Sälen1743

 
son MatzsonMats Larsson
 
son Olúf LarßsonOlof Larsson1672 17/3Sälen


 
Sälen - nr 5
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Kerstin OEShustruKerstin Evertsdotter1607 ca
1687 16/5Sälen1641Mornäs
Olúff Jonßmåg (sold)Olof Jonsson Kuse1670 5/6 
hu BritahustruBrita Olofsdotter1646 24/6Sälen

1670 5/6Sälen
son Erich boklärdsonErik Olofsson
 
dotter Marit OlsddotterMarit Olofsdotter1638 ca
1696 12/1Sälen
 
Sälen - nr 6
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Nils Thomason
Nils Tomasson1636 5/8Sälen1699 25/1Sälen1665Sälen
hu KarinhustruKarin Larsdotter1665Tandö
son ThomassonTomas Nilsson1666Sälen


 
dotter MaritdotterMarit Nilsdotter1670 6/3Sälen


 
dotter 2 boklärddotterIngeborg Nilsdotter1667 13/10Sälen


till Långstrand
dotter 3dotterKerstin Nilsdotter1672 2/2Sälen


 
syster KerstinsysterKerstin Tomasdotter1617 ca
1706 10/12Sälenogift 
Sälen - nr 7
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Engelbricht Larß boklärd
Engelbrekt Larsson1616 ca
1696 26/7 Sälen1644Sälen
hu ElinhustruElin Johansdotter

1680 12/12Sälen1644Långstrand
son Hans boklärdsonHans Engelbrektsson1647 29/8Sälen1701 15/1Sälen1677 28/12Sälen
hu KerstinsonhustruKerstin (Eriksdotter)1648
1688 1/4Sälen1677 28/12Sarna
son Hans boklärdsonsonHans Hansson
 
Sälen - nr 8
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Jon Olúfß
Jon Olofsson1622 ca
1688 29/4Sälen1647 10/12Sälen
hu IngeborghustruIngeborg Olofsdotter1624 ca
1687 9/10Sälen1647 10/12Holen
son JonassonJonas Jonsson1653 30/1Sälen

1680 20/6Sälen
hu MalinsonhustruMalin Albrektsdotter1648 22/10Sälen1711 24/1Berga1680 20/6Långstrand
son Lars boklärdsonWyk Lars Jonsson1658
1738Sälen1683 20/5Sälen
dotter IngeborgdotterIngeborg Jonsdotter1654 ca


1682 21/6Sälen
dotter Karin boklärddotterKarin Jonsdotter1683 10/6Sälen
dotter Elin boklärddotterElin Jonsdotter1662Sälen


 
dotter Marit boklärddotterMarit Jonsdotter1665 23/4Sälen


 
Sälen - nr 9 (Viken)
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Wÿk Per Perß boklärd
Wyk Per Persson1615 ca
1693 13/8Sälen
 
hu KerstinhustruKerstin
 
son Olúff boklärdsonWyk Olof Persson1650 16/3Sälen

1683 10/6Sälen
son Erich boklärdsonWyk Erik Persson1684 8/6Sälen
dotter BritadotterBrita Persdotter1683 30/5Sälen
Långstrand - nr 10
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich Larß boklärd
Erik Larsson Bagge1670 5/6Långstrand
hu IngeborghustruIngeborg Eriksdotter1670 5/6Berga
son LarssonLars Eriksson1671Långstrand

1699 28/12Långstrand
hu Ingeborg död 670mormoderIngeborg1581 ca
1681 4/4Långstrand
 
dotter Karin OlzdotmosterKarin Olofsdotter1626 ca
1696 12/1Långstrand
 
Långstrand - nr 11
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Nilß
Lars Nilsson1638 ca
1698 6/3Långstrand1667 26/6Långstrand
hu IngeborghustruIngeborg Larsdotter1667 26/6Långstrand
son Lars boklärdsonLars Larsson1671 1/1Långstrand


 
moderhu Kerstin död 682moderhustruKerstin1598 ca
1683 5/4Långstrand
 
dotter KerstinsysterKerstin Nilsdotter1631 2/5Långstrand


 
Långstrand - nr 12
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Matßon
Olof Matsson
 
hu ElinhustruElin Eriksdotter1640 caBerga1706 18/6Långstrand
 
son Påwel boklärdsonPåvel Olofsson1666 25/1Långstrand


 
son Olúf boklärdsonOlof Olofsson1669Långstrand


 
syster AnnasysterAnna Matsdotter1626 ca
1686 28/7Långstrand
 
dotter Anna boklärddotterAnna
 
Långstrand - nr 13
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Per Perßon boklärd
Peder Pedersson1643 ca
1687 10/4Långstrand1674 8/11Långstrand
hu KarinhustruKarin Engelbrektsdotter1674 8/11Sälen
legpilt Lars boklärddrängLars
 
Långstrand - nr 14
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff PerßonlänsmanOlof Persson1647 ca
1704 22/12Långstrand1678 Tandö
hu MarithustruMarit Olofsdotter1654 ca
1705 16/1Långstrand1678 Vörderås
Långstrand - nr 15
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich Halwardß
Erik Halvardsson1647 19/9Långstrand1699 17/2Långstrand1672 16/6Långstrand
hu MarithustruMarit Pedersdotter1639 ca
1701 24/7Långstrand1672 16/6Berga
son Per boklärdsonPer Eriksson
 
son Olúff boklärdsonOlof Eriksson1677Långstrand


 
dotter MaritdotterMarit Eriksdotter
 
Långstrand - nr 16
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Olúfß
Olof Olofsson1678 16/6"min dräng"
hu IngeborghustruIngeborg Nilsdotter1650 ca
1707 21/10Långstrand1678 16/6Långstrand
Långstrand - nr 17
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu GölinhustruGölin Jonsdotter1625 ca
1688 28/8Långstrand1642 28/12Boo
son Erich OlßsonErik Olofsson1644 ../3Långstrand1699 30/4Långstrand
 
legpilt Erich Sús PersdrängErik
 
Långstrand - nr 18
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Halward Larß
Bagg Halvard Larsson
 
hu KerstinhustruKerstin Eriksdotter

1689 5/5Långstrand
 
Långstrand - nr 19
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu MillahustruMilla Olofsdotter1618 ca
1688 29/7Långstrand1642 17/10Långstrand
son Olúf boklärdsonOlof Albrektsson1652 ca
1697 12/9Långstrand1682 21/6Långstrand
dotter MalindotterMalin Albrektsdotter1648 22/10Sälen

1680 20/6Långstrand
Långstrand - nr 20
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Hans Albrichtß
Hans Albrektsson1643 13/8Långstrand1718 14/5Långstrand1669 28/12Långstrand
hu BritahustruBrita Mickelsdotter

1703
1669 28/12Mornäs
Långstrand - nr 21
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Christian soldsoldatKristian Stadig
 
hustru Ingeb boklärdhustruIngeborg
 
son Albricht boklärdsonAlbrekt Kristiansson1670 ca
1692 16/10Tr. kyrkby
 
Långstrand - nr 22
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Måns Halwardß boklärd
Måns Halvardsson1679Långstrand
hu MarithustruMarit Pedersdotter

1699 11/6Långstrand1679Tr. kyrkby
legpÿgapigaN.N.

Långstrand - nr 23
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Larß
Lind Olof Larsson1663Långstrand
hu KarinhustruKarin Halvardsdotter

1689 27/10Långstrand1663Vörderås
dotter Ingeborg boklärddotterIngeborg Olofsdotter1667 1/9Långstrand


 
dotter Karin boklärddotterKarin Olofsdotter1665Långstrand


 
dotter KerstindotterKerstin Olofsdotter
 
Långstrand - nr 24
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Hans Larß boklärd
Lind Hans Larsson1670 1/11Långstrand
hu KarinhustruKarin Pedersdotter1639


1670 1/11Viken, Sälen
son Lars boklärdsonLars Hansson
 
Långstrand - nr 25
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich Hanß
Erik Johansson1635 2/3Långstrand1693 29/10Långstrand1662Långstrand
hu KerstinhustruKerstin Olofsdotter1630 ca
1694 6/1Långstrand1662Sälen
son Johannes boklärdsonJohan Eriksson1665 29/10Långstrand1734 20/5Långstrand
 
dotter Kerstin boklärddotterKerstin Eriksdotter
 
fosterdotter Marit boklärdfosterdotterMarit
 
Långstrand - nr 26
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Nils Jonß
Nils Jonsson Bagge1646 caSärna1706 10/8Långstrand1671 4/6"särnabagge"
hu MarithustruMarit Olofsdotter1648 ca
1698 5/6Långstrand1671 4/6Långstrand
Åsen - nr 27
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Halward Geting soldsoldatHalvard Geting
 
Marit Persd
Marit Persdotter
 
Karin Persd
Karin Persdotter
 
Ingeborg Persd
Ingeborg Persdotter
 
broder ErichbroderErik Pedersson1668 12/4Åsen


 
Åsen - nr 28
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Hedenß död i Norgie
Olof Hedensson

1677Norge1659Långstrand
hu Marit död i NorgiehustruMarit Eriksdotter


Norge1659Vörderås
Åsen - nr 29
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Kerstin Biörns enkiahustruKerstin Knutsdotter1642 9/10Vörderås

1667 29/12Vörderås
son PersonPer Björnsson
 
Åsen - nr 30
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Kerstin EngebrhustruKerstin Eriksdotter1664Vörderås
son ErichsonErik Engelbrektsson1670Åsen


 
Berga - nr 31
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Michel Staphaß
Mickel Staffansson1632Berga1695 24/2Berga1664Berga
hu KarinhustruKarin Pedersdotter1635 16/8Långstrand1705 8/3Berga1664Långstrand
son PersonPeder Mickelsson1666Berga


 
son StaphansonStaffan Mickelsson1668Berga


 
Berga - nr 32
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich OlúfßsoldatErik Olofsson1592 ca
1692 3/8Berga1633 2/5Långstrand
hu IngeborghustruIngeborg Johansdotter1599 ca
1695 27/1Berga1633 2/5Berga
son Erich boklärdson (sold)Erik Eriksson Geting1679 27/4Berga
hu ElinsonhustruElin Eriksdotter1658 21/3Sälen1740 ../3
1679 27/4Sälen
son Olúff boklärdsonOlof Eriksson1683 30/5Berga
dotter BritadotterBrita Eriksdotter1640 caBerga1707 16/7Tr. kyrkby1701 24/4Berga
dotter AnnadotterAnna Eriksdotter1681 29/5Berga
Berga - nr 33
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Hanß
Olof Hansson1675 18/6Berga
hu IngeborghustruIngeborg Staffansdotter1627 ca
1697 5/4Berga1675 18/6Berga
Berga - nr 34
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúf Olúffß
Olof Olofsson1634 ca
1688 11/4Berga1660 28/10Berga
hustru KerstinhustruKerstin Matsdotter1660 28/10Torgås
fosterson Olúff boklärdfostersonOlof
 
syster MaritsysterMarit Olofsdotter1626 ca
1685 9/8Berga
 
syster GúnnilsysterGunnil Olofsdotter1642 1/5Berga


 
Berga - nr 35
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Per Olúffß
Per Olofsson1624 ca
1682 11/11Berga1660Berga
hu GúlinhustruGölin Nilsdotter1634Långstrand1702 25/3Berga1660Långstrand
son Matz boklärdsonMats Persson1704 28/12Berga
dotter MaritdotterMarit Persdotter
 
Berga - nr 36
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Perß boklärd
Olof Persson1616 ca
1696 9/8Berga1670 2/1Berga
hu BritahustruBrita Hansdotter1670 2/1Malung
dotter IngeborgdotterIngeborg Olofsdotter
 
Vörderås - nr 37
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Mattß
Lars Matsson1640 ca
1698 26/6Vörderås1668 24/6Vörderås
hu KarinhustruKarin Olofsdotter1647 caJuslätt1707 9/9Vörderås1668 24/6Juslätt
syster IngeborgsysterIngeborg Matsdotter1592 ca!
1696 25/3Vörderås
 
Vörderås - nr 38
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Marit ÖstenshustruMarit Olofsdotter1639 caJuslätt1709 13/12Vörderås1665 4/6Juslätt
son OlúfsonOlof Östensson1668 ca
1709 23/4Vörderås
 
dotter Ingeborg boklärddotterIngeborg Östensdotter1679 25/5Vörderås


 
Vörderås - nr 39 (Graven)
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Karin i grafuahustruKarin Staffansdotter1635 22/11Vörderås

1652Vörderås
son OlúffsonOlof Olofsson
 
dotter BritadotterBrita Olofsdotter
 
dotter KerstindotterKerstin Olofsdotter1684 8/6Vörderås
Vörderås - nr 40
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Kerstin OlshustruKerstin Erlandsdotter1655 
son StaphansonStaffan Olofsson1663 20/1Vörderås

1680 19/10Vörderås
hu Brita boklärdsonhustruBrita Eriksdotter1655 20/1


1680 19/10vid Capellet
son PersonPer Olofsson1656 åu
1715 27/2Vörderås1687 19/6Vörderås
son ErichsonErik Olofsson1666Vörderås


 
dotter BritadotterBrita Olofsdotter
 
dotter KarindotterKarin Olofsdotter
 
Vörderås - nr 41
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Anna EEShustruAnna Pedersdotter

1686 7/3Vörderås1648 26/12 
son Per Sus boklärdsonPer Eriksson1653 2/2Vörderås1692 13/11Vörderås1682 28/12Vörderås
dotter IngeborgdotterIngeborg Eriksdotter1682 26/12Vörderås
dotter KerstindotterKerstin Eriksdotter
 
dotter MaritdotterMarit Eriksdotter1660Vörderås

1684 8/6Vörderås
Vörderås - nr 42
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Anders Höök sold boklärdsoldatAnders Olofsson Hök1668 24/5Höknäs
hu KarinhustruKarin Pedersdotter1658 ca
1698 24/6Tr. kyrkby1668 24/5Tr. kyrkby
dotter KerstindotterKerstin Andersdotter
 
Vörderås - nr 43
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
BengdtsoldatBengt Olofsson1652 10/7Tr. kyrkby
hu KarinhustruKarin Persdotter1623 ca
1693 30/7Vörderås1652 10/7Vörderås
hu IngrimoderhustruIngrid

1681 23/8Tr. kyrkby
 
Vörderås - nr 44
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Karin StaphanshustruKarin Tomasdotter1628 ca
1695 15/12Vörderås1656 7/6Sälen
son Johan boklärdsonJohan Staffansson1701 14/7Vörderås
son Olúf boklärdsonOlof Staffansson Likagod1662 ca
1698 10/8Vörderås
 
son Halvard boklärdsonHalvard Staffansson1668Vörderås


 
dotter MaritdotterMarit Staffansdotter1660 22/1Vörderås

1683 30/5Vörderås
Vörderås - nr 45
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Jacob Larß boklärd
Jakob Larsson1653 ca
1713 8/1Vörderås1677 17/6Vörderås
hu KarinhustruKarin Olofsdotter1677 17/6Vörderås
syster (Karin)syster(Karin)
 
Vörderås - nr 46
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúf Halwardß
Olof Halvardsson1636 ca
1693 26/2Vörderås1663Vörderås
hu AnnahustruAnna Persdotter1636 ca
1696 15/11Vörderås1663Mornäs
son Lars boklärdsonLars Olofsson1665 19/3Vörderås


 
dotter 1dotter(Brita) Olofsdotter

 
dotter 2dotter(Karin) Olofsdotter
 
Vörderås - nr 47
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Zacharias
Sakarias Halvardsson1674 23/4Vörderås
hu KarinhustruKarin Olofsdotter1627 ca
1687 17/4Vörderås1674 23/4Åkra
son Matz soldson (soldat)Mattias Sakariasson1655 21/9Vörderås


 
dotter KerstindotterKerstin Sakariasdotter1659 10/10Vörderås


 
dotter KarindotterKarin Sakariasdotter1650 ../5Vörderås


 
Vörderås - nr 48
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Per Knútß
Peder Knutsson1646 ca
1691 1/1Vörderås1669 6/6 
hu ElinhustruElin Olofsdotter1639
1699 12/2Vörderås1669 6/6Sälen
moderhu KarinmoderhustruKarin Nilsdotter

1681 17/4Vörderås1635Tr. kyrkby
Vörderås - nr 49
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Jon Mattß
Jon Matsson1663 10/5Långstrand
hu KarinhustruKarin Knutsdotter1663 10/5Vörderås
dotter MaritdotterMarit Jonsdotter1665 12/3Vörderås

1684 2/11Vörderås
Vörderås - nr 50
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu IngeborghustruIngeborg1612 ca
1681 1/11Vörderås
 
son PersonBagg Per Olofsson

1698 8/3Vörderås1681 25/12Vörderås
hu Ingeborg boklärdsonhustruIngeborg Pedersdotter1681 25/12Buu, Lima
dotter BritadotterBrita Olofsdotter1685 10/6Vörderås
Transtrands kyrkby - nr 51 (Viken)
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich Perß boklärd
Erik Pedersson1677 28/12Tr. kyrkby
hu IngeborghustruIngeborg Olofsdotter1677 28/12Hammaren
moderhu KarinmoderhustruKarin Olofsdotter1615 ca
1695 28/12Tr. kyrkby1638 7/10Tr. kyrkby
mågen Anders Höök boklärdsvågerAnders Olofsson Hök1668 24/5Höknäs
hu KarinhustruKarin Pedersdotter1658 ca
1698 24/6Tr. kyrkby1668 24/5Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 52
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Ingeborg OrrenshustruIngeborg Persdotter
 
son Lars boklärdsonLars Andersson Varg1667 2/1Tr. kyrkby

1700 4/4Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 53
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Garp Johan
Garp Johan Persson

1680 2/3Tr. kyrkby
 
hu MagnelhustruMagdalena Olofsdotter1631 ca
1711 26/10Tr. kyrkby
 
son OlúffsonGarp Olof Johansson1655 ca
1732 ../1Tr. kyrkby1700 24/5Tr. kyrkby
son Per boklärdsonPeder Johansson1666 23/12Tr. kyrkby

1700 28/12Tr. kyrkby
dotter KarindotterKarin Johansdotter1710 6/1Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 54
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Hans Olúfß boklärd
Hans Olofsson1621 ca
1697 17/1Tr. kyrkby1664Sälen
hu Karin boklärdhustruKarin Eriksdotter1664Tr. kyrkby
dotter MaritdotterMarit Hansdotter
 
son ErichsonErik Hansson
 
son Olúff boklärdsonOlof Hansson
 
Transtrands kyrkby - nr 55
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Karin LOShustruKarin Olofsdotter

1689 17/2Tr. kyrkby1648 6/3Sälen
son LarssonOll Lars Larsson

1735Tr. kyrkby1685 10/6Tr. kyrkby
dotter IngeborgdotterIngeborg Larsdotter
 
dotter KarindotterKarin Larsdotter
 
Ragnel
Lassar Ragnhild Olofsdotter

1680 23/6Tr. kyrkby
 
Gülin
Gölin
 
Transtrands kyrkby - nr 56
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Marit ThomashustruMarit Matsdotter1615 ca
1695 2/7Tr. kyrkby1647Tr. kyrkby
son Halward soldsonHalvard Tomasson Geting1649 12/3Tr. kyrkby1698 17/7Tr. kyrkby
 
son MattssonMats Tomasson1681 25/12Tr. kyrkby
hu BritasonhustruBrita Olofsdotter1681 25/12Vörderås
dotter IngeborgdotterIngeborg Tomasdotter
 
dotter WalborgdotterValborg Tomasdotter

1698 10/4Tr. kyrkby
 
Transtrands kyrkby - nr 57
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Kerstin AronhustruKerstin Halvardsdotter1604 ca
1694 21/6Tr. kyrkby1651Vörderås
son HalwardsonHalvard Larsson
 
son Jöns soldsonJöns Larsson Orre1658 ca
1698 28/8Tr. kyrkby1686Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 58
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Marit Jöns PßhustruMargit Jönsdotter1602 ca
1688 26/8Tr. kyrkby
 
Biörn Olúfß boklärdsonBjörn Olofsson1641 ca
1681 8/5Tr. kyrkby1665 
hu KerstinsonhustruKerstin Olofsdotter1665Vörderås
son Olúff boklärdsonsonOlof Björnsson
 
son PersonsonPeder Björnsson1670Tr. kyrkby


 
Transtrands kyrkby - nr 59
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Hans Perßon boklärd
Hans Persson1646 30/11Tr. kyrkby1725 18/10Tr. kyrkby1672 16/6Tr. kyrkby
hu IngeborghustruIngeborg Eriksdotter1650 3/3Tr. kyrkby1700 21/1Tr. kyrkby1672 16/6Tr. kyrkby
dotter Karin boklärddotterKarin Hansdotter
 
syster BritasysterBrita Persdotter
 
moderhu ElinmoderElin Hansdotter1611 ca
1695 22/9Tr. kyrkby1642 17/10Långstrand
legpÿga IngebpigaIngeborg
 
Transtrands kyrkby - nr 60
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Jöns i Norrie
Jöns
 
Transtrands kyrkby - nr 61
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Kerstin StaphanshustruKerstin Eriksdotter1624 ca
1690 19/10Tr. kyrkby1652Sälen
son ErichsonErik Staffansson1684 8/6Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 62
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúf Simonß
Olof Simonsson Starker1646 26/7Tr. kyrkby

1682 19/4Tr. kyrkby
syster IngeborgsysterIngeborg Simonsdotter1663 8/4Tr. kyrkby

1682 19/4Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 63
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Jöns Jonßon
Särna Jöns Jonsson1633 caSärna1696 13/9Tr. kyrkby1674 8/11särnabagge
hu IngebhustruIngeborg Halvardsdotter1649 18/3Tr. kyrkby

1674 8/11Tr. kyrkby
Transtrands kyrkby - nr 64
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúf Jönß
Olof Jönsson
 
legpÿga morsyster BarbromosterBarbro
 
Transtrands kyrkby - nr 65
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Halfdß
Lars Halvardsson Bagge1627 ca
1697 20/6 Tr. kyrkby1662 22/6Trysil
hu BritahustruBrita Olofsdotter1623 ca
1696 28/6Tr. kyrkby1662 22/6Tr. kyrkby
son Swen boklärdsonSven Larsson
 
systern hult KarinsysterKarin
 
Transtrands kyrkby - nr 66
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Elians hu KerstinhustruKerstin Hedensdotter1620 ca
1694 29/6Tr. kyrkby1651 8/6Långstrand
son Olúff boklärdsonOlof Halvardsson
 
dotter KarindotterKarin Halvardsdotter
 
Transtrands kyrkby - nr 67
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Olß i Norrige död 677
Sällie Lars Olofsson

1677Norge1662Sälen
Mornäs - nr 68
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erland Michelß boklärd
Erland Mickelsson1648 7/5Mornäs1696 26/7Mornäs1679 27/4Mornäs
hu MillahustruMilla Eriksdotter1679 27/4Berga
moderhu MaritmoderhustruMarit Erlandsdotter1624 ca
1690 28/9Mornäs1645 
dotter IngeborgsysterIngeborg Mickelsdotter

1698 27/11Tr. kyrkby1682 19/4Mornäs
legpilt OlúffdrängOlof
 
Mornäs - nr 69
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Perßon boklärd
Lars Persson1645 8/9Mornäs1690 28/6Mornäs1670Mornäs
hu KarinhustruKerstin Nilsdotter1670Långstrand
dotter Anna boklärddotterAnna Larsdotter
 
moderhu MaritmoderhustruMarit Nilsdotter1603 ca
1689 13/1Mornäs1631 19/6Sälen
dotter RagnelsysterRagnil Persdotter1631 ca
1692 13/11Mornäs
 
Mornäs - nr 70
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Jacob Perß
Jakob Persson1641
1695 22/12Mornäs1667Mornäs
hu KarinhustruKarin Olofsdotter1639 ca
1693 30/4Mornäs1667Tr. kyrkby
son PersonPer Jakobsson1668Mornäs


 
Mornäs - nr 71
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Per Perß
Per Persson1618 ca
1698 6/3Mornäs
 
hu MarithustruMarit Olofsdotter1629 ca
1689 9/6Mornäs
 
måg Hans boklärdmågHans Eriksson1670 29/5Berga
hu IngeborghustruIngeborg Pedersdotter

1699 21/5Mornäs1670 29/5Mornäs
son Olúff boklärddottersonOlof Hansson
 
syster Ingeb PersdsysterIngeborg Persdotter
 
dotter IngebsysterdotterIngeborg
 
Mornäs - nr 72
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich Larß boklärd
Erik Larsson1628 ca
1688 26/8Mornäs1652Mornäs
hu KarinhustruKarin Hedensdotter1624 ca
1694 2/12Mornäs1652Långstrand
son LarssonLars Eriksson1654 ca
1707 10/9Mornäs1680 2/6Mornäs
hu MarithustruMarit Eriksdotter1680 2/6Hammaren, Lima
son Olúff boklärdsonOlof Eriksson (Råbock?)
 
son HanssonUngs Hans Eriksson1664
1738 28/12Mornäs1701 3/11Mornäs
dotter KarindotterKarin Eriksdotter1686Mornäs
Mornäs - nr 73
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Per Larßon i Norrige
Peder Larsson1631 19/6Mornäs

1664 24/6Mornäs
hu KerstinhustruKerstin Larsdotter1664 24/6 
Källan - nr 74
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Östen Jonß boklärdnämndemanSkinnar Östen Jonsson1659 ca
1699 14/6Källan1677 17/6Malung
hu ElinhustruElin Östensdotter

1699 14/6Källan1677 17/6Källan
legopigapigaN.N.
 
styffson ErichstyvsonErik Eriksson1673 16/2Källan1715

 
styffdotter KarinstyvdotterKarin Eriksdotter1672 17/3Källan

1700 4/4Källan
Källan - nr 75
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Hans Olúfß boklärd
Hans Olofsson1675 20/7Källan
hu KerstinhustruKerstin Trondsdotter1675 20/7Ofors, Lima
broder Matz Olß boklärdbroderMats Olofsson1649 26/7Källan


 
hu MarithustruMarit Persdotter
 
fosterdotter BritafosterdotterBrita
 
legpiga BritapigaBrita
 
Källan - nr 76
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Marit LOShustruMarit Eriksdotter1633 ca
1699 6/4Källan1656Viken
son Erich LarßsonErik Larsson1660 2/2Källan

1685 10/6Källan
dotter MaritdotterMarit Larsdotter1670 
dotter KerstindotterKerstin Larsdotter
 
Fiskarheden - nr 77
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Måns AnderßsexmanMåns Andersson1658
1738Fiskarheden1700 28/12Fiskarheden
border OlúffbroderOlof Andersson1665 26/7Fiskarheden


 
broder AndersbroderAnders Andersson1668 28/10Fiskarheden


 
syster KarinsysterKarin Andersdotter1656Fiskarheden

1702 9/4Fiskarheden
syster KerstinsysterKerstin Andersdotter
 
Fiskarheden - nr 78
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Halfdß
Lars Halvardsson1624 ca
1687 18/9Fiskarheden1652 7/6Fiskarheden
hu IngeborghustruIngeborg Olofsdotter1652 7/6Långstrand
son Olúf soldson (soldat)Olof Larsson Holm1656Fiskarheden1709 17/11Fiskarheden
 
dotter MaritdotterMarit Larsdotter1655Fiskarheden


 
dotter KerstindotterKerstin Larsdotter
 
Höknäs - nr 79
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Erich Elianß
Erik Iliansson1664 19/6Höknäs
hu KarinhustruKarin Staffansdotter1634 ca
1704 28/9Höknäs1664 19/6 
dotter KerstindotterKerstin Eriksdotter1667 29/9Höknäs

1700 28/12Höknäs
dotter Ingeborg boklärddotterIngeborg Eriksdotter1671 17/12Höknäs1749Fiskarheden1700 28/12Höknäs
Höknäs - nr 80
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Marit ElianshustruMarit Halvardsdotter1616 ca
1692 7/8Höknäs1634 23/4Höknäs
son LarssonLars Iliansson1642 19/6Höknäs1698 13/6Höknäs1667Höknäs
hu MaritsonhustruMarit Björnsdotter1667Moen
son Jöns boklärdsonJöns Iliansson1647 31/1Höknäs


 
dotter Marit boklärddotterMarit Iliansdotter1680 2/6Höknäs
soneson OlúfsonsonOlof Larsson1669 28/3Höknäs

1702Höknäs
sondotter Marit boklärdsondotterMarit Larsdotter1670Höknäs

1702Höknäs
Höknäs - nr 81
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu KarinhustruKarin Knutsdotter1620 ca
1690 17/4Höknäs1646 10/5Höknäs
måg Erich Olúffß boklärdmågErik Olofsson1655Mora sn

1681Oxberg, Mora
dotter MarithustruMarit Matsdotter1681Höknäs
fostersonfostersonN.N.
 
Gussjön - nr 82
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
hu Brita Jon NilßhustruBrita Jönsdotter1624 ca
1690 23/3Gussjön1637Tr. kyrkby
son Nils JonßsonNils Jonsson1637 ca
1704 1/12Gussjön1665Gussjön
hu KarinsonhustruKarin Olofsdotter1638 ca
1718 16/8Gussjön1665Storholen
dotter Brita boklärddotterBrita Jonsdotter
 
son LarssonLars Jonsson1683 3/6Gussjön
sonson Jon boklärdsonsonJonas Nilsson
 
sonson Olúff boklärdsonsonOlof Nilsson1703 31/5Gussjön
fosterson PellefostersonPelle
 
legpÿga KarinpigaKarin
 
Gussjön - nr 83
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Olúff Erichß
Olof Eriksson1674 10/6Gussjön
hu RagnelhustruRagnil Gudmundsdotter1609 ca!
1708 25/9Gussjön1674 10/6 
son MichaelsonMikael Olofsson
 
dotter KarindotterKarin Olofsdotter
 
Gussjön - nr 84
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Lars Perß
Lars Persson1638 ca
1692 22/10Gussjön
 
hu CiciliahustruCecilia
 
sonsonN.N.
 
Soldater
orginaltitelnamnföddortdödortgiftfrån
Anders SchottesoldatAnders Skotte1649 ca
1681 17/4

 
måg JonmågJon